fbpx
Logo Collegium Humanum

Rekrutacja trwa

Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami (MŚP)

Studia I stopnia

  • Rodzaj studiów Studia I stopnia
  • Kierunek studiów Zarządzanie
  • Tryb studiów Studia stacjonarne i niestacjonarne
  • Czas trwania 3 lata (6 semestrów)
W ramach specjalności Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami (MŚP) studenci poznają specyfikę działania małego i średniego przedsiębiorstwa oraz zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne do osiągnięcia sukcesu gospodarczego. Przygotowuje do pozyskania wiedzy m.in. zarządzania wizerunkiem własnym i kierowanej organizacji, promocji, komunikacji marketingowej oraz funkcjonowania małych firm w Unii Europejskiej. Po zakończeniu studiów absolwent będzie mógł bez najmniejszych problemów prowadzić własną działalność gospodarczą. Poza umiejętnościami podstawowymi właściwymi dla nauk o zarządzaniu studenci pozyskają wiedzę w zakresie kreatywnego rozwiązywania zadań. Nauczą się także zarządzania finansami przedsiębiorstwa, wartością przedsiębiorstwa oraz będą potrafili stosować nowoczesne metody finansowania inwestycji i oceniać ich efektywność. Po studiach na Collegium Humanum zarządzanie przedsiębiorstwem nie będzie stanowiło dla Ciebie problemu. Absolwent będzie mógł objąć posadę na stanowiskach menedżerskich m.in. w przedsiębiorstwach produkcyjnych.

MŚP – sektor publiczny i prywatny grupujący średnie, małe przedsiębiorstwa oraz mikroprzedsiębiorstwa. Sektor MŚP korzysta ze szczególnych regulacji w ramach przepisów prawa gospodarczego.

Zagadnienia omawiane podczas studiów

Zarządzanie zmianą w MSP

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Zarządzanie relacjami z klientem

Biznes plan jako narzędzie zarządzania

Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa

Przywództwo i motywowanie

Absolwenci będą posiadać niezbędną wiedzę
i praktyczne umiejętności z zakresu:

Zarządzania przedsiębiorstwem

Strategii rozwoju

Bezpieczeństwa informacji

Prawa gospodarczego, podatkowego i finansowego

Podstaw ekonomii

Etyki biznesu

Perspektywy zatrudnienia

  • Doradca, konsultant, ekspert w zakresie zarządzania
  • Specjalista ds. ekonomicznych i zarządzania
  • Specjalista ds. konsultingu
  • Specjalista na stanowiskach kierowniczych średniego i wyższego szczebla w przedsiębiorstwach
  • Firmy konsultingowych
  • Na stanowiskach zarządzania marką
  • Przedsiębiorca prowadzący własną działalność gospodarczą

Opłaty

Studia stacjonarne i niestacjonarne

STUDIUJ OD

490


w miesięcznych 10 ratach

PROCEDURA PRZYJĘCIA

KROK 1 - ZAREJESTRUJ SIĘ W REKRUTACJI ONLINE

KROK 2 - Postępuj zgodnie z instrukcją przesłaną mailem

Opłaty administracyjne:

  • opłata rekrutacyjna – 85 zł
  • opłata za legitymację studencką – 22 zł
  • opłata wpisowa – 200 zł

Wpisowe 0 zł do 9 czerwca

* pakiet premium – płatny za każdy rok akademicki, zawiera:

Wpłaty należy dokonać na swój indywidualny rachunek bankowy, który znajduje się w treści UMOWY O STUDIOWANIU (otrzymują ją Państwo po rejestracji online).

W tytule przelewu prosimy o podanie swojego numeru PESEL.

Rekrutacja na studia licencjackie i magisterskie

ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa
REGON 381457997
NIP 5252765348
VAT EU PL5252765348
Nr 383 w Ewidencji Uczelni Niepublicznych MEiN

tel.: +48 22 487 53 59

Wypełnij formularz, aby pobrać katalog Collegium Humanum.

Akredytacje MNiSW