Rekrutacja trwa

Zarządzanie bezpieczeństwem i cyberbezpieczeństwem

Studia II stopnia

 • Rodzaj studiów Studia II stopnia
 • Kierunek studiów Zarządzanie
 • Tryb studiów Studia stacjonarne i niestacjonarne
 • Czas trwania 2 lata (4 semestry)
W czasie studiów poznasz Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI), zasady tworzenia skutecznego programu Cyber Security Leadership, globalny system regulacji cyberbezpieczeństwa oraz prawne aspekty cyberbezpieczeństwa, a także techniczne aspekty cyberbezpieczeństwa. Będziesz potrafił wykorzystać narzędzia informatyki śledczej w obszarze bezpieczeństwa /cyberbezpieczeństwa i zarządzać systemami bezpieczeństwa informacji. Realizacja procesu kształcenia na specjalności będzie wspierana przez podmioty zewnętrzne związane z cyberbezpieczeństwem.

Zagadnienia omawiane podczas studiów

Systemy zarządzania bezpieczeństwem

Bezpieczeństwo informacji

RODO

Cyber Security Leadership

Zarządzanie bezpieczeństwem

Kontrola i audyt IT

Absolwenci będą posiadać niezbędną wiedzę
i praktyczne umiejętności z zakresu:

kwalifikacje menedżera w zakresie zarządzania bezpieczeństwem w cyberprzestrzeni

Menedżera służb bezpieczeństwa informatycznego w instytucjach publicznych

Specjalista ochrony informacji wrażliwej

Funkcjonariusza ds. cyberbezpieczeństwa

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

 • stanowiska menedżerskie w zakresie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni
 • menedżerowie służb bezpieczeństwa informatycznego
 • specjaliści ochrony informacji wrażliwej.
 • Organy administracji publicznej zajmujące się przetwarzaniem informacji
 • Przedsiębiorstwa
 • Firmy konsultingowe

Opłaty

Studia stacjonarne i niestacjonarne

STUDIUJ OD

490


w miesięcznych 10 ratach

PROCEDURA PRZYJĘCIA

KROK 1 - ZAREJESTRUJ SIĘ W REKRUTACJI ONLINE

KROK 2 - Postępuj zgodnie z instrukcją przesłaną mailem

Opłaty administracyjne:

 • opłata rekrutacyjna – 85 zł
 • opłata za legitymację studencką – 22 zł
 • opłata wpisowa – 200 zł

Wpisowe 0 zł do 31 października

LUB WYKUP PAKIET PREMIUM STUDENT* – 490zł

Wpłaty należy dokonać na swój indywidualny rachunek bankowy, który znajduje się w treści UMOWY O STUDIOWANIU (otrzymują ją Państwo po rejestracji online).

W tytule przelewu prosimy o podanie swojego numeru PESEL.

Rekrutacja na studia licencjackie i magisterskie