Rekrutacja trwa

Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami (MŚP)

Studia II stopnia

 • Rodzaj studiów Studia II stopnia
 • Kierunek studiów Zarządzanie
 • Tryb studiów Studia stacjonarne i niestacjonarne
 • Czas trwania 2 lata (4 semestry)
W ramach specjalności Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami (MŚP) studenci poznają specyfikę działania małego i średniego przedsiębiorstwa oraz zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne do osiągnięcia sukcesu gospodarczego. Przygotowuje do pozyskania wiedzy m.in. zarządzania wizerunkiem własnym i kierowanej organizacji, promocji, komunikacji marketingowej oraz funkcjonowania małych firm w Unii Europejskiej. Poza umiejętnościami podstawowymi właściwymi dla nauk o zarządzaniu studenci pozyskają wiedzę w zakresie kreatywnego rozwiązywania zadań. Nauczą się także zarządzania wartością przedsiębiorstwa oraz będą potrafili stosować nowoczesne metody finansowania inwestycji i oceniać ich efektywność.

MŚP – sektor publiczny i prywatny grupujący średnie, małe przedsiębiorstwa oraz mikroprzedsiębiorstwa. Sektor MŚP korzysta ze szczególnych regulacji w ramach przepisów prawa gospodarczego.

Zagadnienia omawiane podczas studiów

Przedsiębiorstwo przyszłości

Zarządzanie innowacjami w MSP

Zintegrowana komunikacja w biznesie

Zarządzanie firmą z sektora MSP

Instrumenty konkurowania w przestrzeni wirtualnej

Myślenie strategiczne

Absolwenci będą posiadać niezbędną wiedzę
i praktyczne umiejętności z zakresu:

Zarządzania przedsiębiorstwem

Strategii rozwoju

Bezpieczeństwa informacji

Prawa gospodarczego, podatkowego i finansowego

Podstaw ekonomii

Etyki biznesu

Program specjalności

 • Sektor MiŚP we współczesnej gospodarce
 • Kształtowanie strategii i biznesplanu
 • Decyzje w zarządzaniu
   
 • Zarządzanie marką
 • Formy wspierania MiŚP
 • Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw

Perspektywy zatrudnienia

 • Doradca, konsultant, ekspert w zakresie zarządzania
 • Specjalista ds. ekonomicznych i zarządzania
 • Specjalista ds. konsultingu
 • Specjalista na stanowiskach kierowniczych średniego i wyższego szczebla w przedsiębiorstwach
 • Firmy konsultingowych
 • Na stanowiskach zarządzania marką
 • Przedsiębiorca prowadzący własną działalność gospodarczą

Opłaty

Studia stacjonarne i niestacjonarne

STUDIUJ OD

490


w miesięcznych 10 ratach

PROCEDURA PRZYJĘCIA

KROK 1 - ZAREJESTRUJ SIĘ W REKRUTACJI ONLINE

KROK 2 - Postępuj zgodnie z instrukcją przesłaną mailem

Opłaty administracyjne:

 • opłata rekrutacyjna – 85 zł
 • opłata za legitymację studencką – 22 zł
 • opłata wpisowa – 200 zł

Wpisowe 0 zł do 31 października

LUB WYKUP PAKIET PREMIUM STUDENT* – 490zł

Wpłaty należy dokonać na swój indywidualny rachunek bankowy, który znajduje się w treści UMOWY O STUDIOWANIU (otrzymują ją Państwo po rejestracji online).

W tytule przelewu prosimy o podanie swojego numeru PESEL.

Rekrutacja na studia licencjackie i magisterskie