Rekrutacja trwa

Zarządzanie w IT i Digital Design

Studia II stopnia

 • Rodzaj studiów Studia II stopnia
 • Kierunek studiów Zarządzanie
 • Tryb studiów Studia stacjonarne i niestacjonarne
 • Czas trwania 2 lata (4 semestry)
Zdobędziesz wiedzę z zakresu projektowania i wdrażania systemów informatycznych, projektowania aplikacji cyfrowych i utworów oraz z zakresu Jakości i bezpieczeństwa zarządzania IT. Poznasz zbiór dobrych praktyk z zakresu zarządzania procesami IT w tym: planowanie i organizacja, nabywanie i wdrażanie dostarczanie i wsparcie, monitorowanie i ocena, a także wybrane tendencje rozwoju technik komputerowych i informacyjnych i nowe formy edycji i prezentacji obrazów elektronicznych. Będziesz potrafił zarządzać projektami informatycznymi. Przedmioty praktyczne w czasie studiów takie jak min. projektowanie aplikacji cyfrowych i utworów pozwolą na nabycie wysoko wyspecjalizowanych umiejętności oczekiwanych na rynku pracy sektora IT. Poznasz zasady projektowania aplikacji i utworów o charakterze użytkowym, edukacyjnym, informacyjnym.

Partner studiów

Zagadnienia omawiane podczas studiów

Systemy IT

Kontrola i audyt IT

Informatyczne narzędzia analizy danych

Informatyczne narzędzia zarządzania procesami

Apekty prawne zarządzania IT

Dopasowanie strategiczne oraz dostarczanie wartości przez IT

Absolwenci będą posiadać niezbędną wiedzę
i praktyczne umiejętności z zakresu:

zarządzania projektami informatycznymi

informatycznego wspomagania procesów zarządzania

Umiejętności analityczne procesów biznesowych w fazie przygotowań do informatyzacji

Projektowanie aplikacji cyfrowych i utworów

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

 • stanowiska menedżersko–informatyczne
 • menedżera IT
 • analityka systemowego
 • projektanta aplikacji cyfrowych
 • negocjatora założeń informatycznych i celów biznesowych
 • organy administracji publicznej
 • przedsiębiorstwa
 • firmy konsultingowe

Opłaty

Studia stacjonarne i niestacjonarne

STUDIUJ OD

490


w miesięcznych 10 ratach

PROCEDURA PRZYJĘCIA

KROK 1 - ZAREJESTRUJ SIĘ W REKRUTACJI ONLINE

KROK 2 - Postępuj zgodnie z instrukcją przesłaną mailem

Opłaty administracyjne:

 • opłata rekrutacyjna – 85 zł
 • opłata za legitymację studencką – 22 zł
 • opłata wpisowa – 200 zł

Wpisowe 0 zł do 31 października

LUB WYKUP PAKIET PREMIUM STUDENT* – 490zł

Wpłaty należy dokonać na swój indywidualny rachunek bankowy, który znajduje się w treści UMOWY O STUDIOWANIU (otrzymują ją Państwo po rejestracji online).

W tytule przelewu prosimy o podanie swojego numeru PESEL.

Rekrutacja na studia licencjackie i magisterskie