Zarządzanie podmiotami leczniczymi

Studia Podyplomowe

 • Rodzaj studiów Podyplomowe
 • Kierunek studiów Zarządzanie podmiotami leczniczymi
 • CZAS TRWANIA 2 SEMESTRY (SOBOTA/NIEDZIELA)
 • LICZBA GODZIN: 180
 • ECTS 60

Celem studiów jest uzyskanie rozległej wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia edukacji zdrowotnej indywidualnej oraz grupowej do pracy z osobami zdrowymi, chorymi lub ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia zaburzeń zdrowotnych.

 

Absolwenci studiów zdobywają kwalifikacje zawodowe do wykonywania zawodu edukatora zdrowotnego i przygotowują do pracy w szkołach, kuratoriach, ministerstwach, koncernach farmaceutycznych, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, jednostkach samorządu terytorialnego oraz w działach public relations.

Akredytacje i członkostwa

Zakres tematyczny zajęć:

 • Zasady tworzenia programów promocji zdrowia
 • Fazy tworzenia programów promocji zdrowia
 • Ocena jakości programów promocji zdrowia
 • Przykłady dobrych praktyk w zakresie promocji zdrowia
 • Standardy promocji zdrowia w wybranych siedliskach
 • Wybrane dokumenty i przepisy prawa polskiego dotyczące promocji zdrowia
 • Istota i cele edukacji zdrowotnej, jej związki z terapią, profilaktyką i promocją zdrowia
 • Rola i kompetencje osób prowadzących edukację zdrowotną
 • Wybrane teorie i modele stosowane w edukacji zdrowotnej
 • Planowanie i ewaluacja w edukacji zdrowotnej
 • Nauczanie i uczenie się ludzi w różnym wieku
 • Metody nauczania/uczenia się w edukacji zdrowotnej
 • Edukacja zdrowotna w wybranych siedliskach
 • HTA informacje wstępne
 • Analiza problemu decyzyjnego
 • Analiza kliniczna
 • Analiza wpływu na system ochrony zdrowia
 • Praktyczne wskazówki dotyczące planowania, wdrażania oraz realizacji programów polityki zdrowotnej
 • Rodzaje komunikacji w promocji zdrowia
 • Komunikacja w zdrowiu publicznym i promocji zdrowia – przegląd piśmiennictwa
 • Rola mediów w promocji zdrowia
 • Relacje z mediami i organizacja wydarzeń
 • Wykorzystywanie Internetu w promocji zdrowia
 • Pomnażanie i wzbogacanie zasobów własnego zdrowia
 • Problematyka psychicznych zasobów zdrowia
 • Rola zasobów osobistych w podejmowaniu zachowań zdrowotnych
 • Modele zmiany zachowań zdrowotnych

Collegium Humanum Szkoła Główna Menedżerska mając na uwadze indywidualne podejścia do słuchaczy ma prawo wprowadzania zmian programowych stosowanie do profilu zawodowego studentów ich przygotowania merytorycznego oraz zainteresowań, a zmiany mogą dotyczyć max. 20% treści programowych.

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

System opłat za studia

Liczba wpłat Wysokość wpłaty
1 wpłata roczna
4900,00 zł
2 wpłaty półroczne
2800,00 zł
4 wpłaty kwartalne
1450,00 zł

Faktury

Osoby zainteresowane otrzymaniem FAKTURY proszone są o przesłanie danych do faktury oraz potwierdzenia wpłaty na adres e-mail: kwestura@humanum.pl

Kontakt

CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

mgr Marta Drużna

Czynne:

Zachęcamy do zapoznania się z programami umożliwiającymi dofinansowania studiów podyplomowych na atrakcyjnych warunkach finansowych nawet do 100% opłaty za studia.

Dofinansowanie na studia podyplomowe kwalifikacyjne ze środków PARP

Baza usług Rozwojowych i Podmiotowy System Finansowania (PSF)

Więcej informacji na stronie: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Dofinansowanie na studia I, II, stopnia, jednolite magisterskie i podyplomowe ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Więcej informacji na stronie: https://www.pfron.org.pl/

Możliwość dofinansowania do 100% na studia podyplomowe, w tym: MBA, DBA, LL.M. Z wnioskiem o dofinansowanie występuje pracodawca.

Więcej informacji na stronie: http://kfs.pl/jak-uzyskac-dofinansowanie/

Nieoprocentowane pożyczki na kursy, studia podyplomowe, staże i praktyki zawodowe udzielane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) poprzez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości (FRP). Ukończenie studiów podyplomowych daje możliwość umorzenia części pożyczki.

Więcej informacji na stronie https://open.frp.pl/

Dofinansowanie na studia podyplomowe do kwoty 4000,00 zł mogą uzyskać osoby zarejestrowane jako bezrobotne powyżej 45. roku życia. Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych oraz do osób powyżej 45. roku życia.

Więcej informacji na stronie https://www.up.warszawa.pl/index.php/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/formy-aktywizacji-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/finansowanie-studiow-podyplomowych

Poznaj inne kierunki

ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa
REGON 381457997
NIP 5252765348
VAT EU PL5252765348
Nr 383 w Ewidencji Uczelni Niepublicznych MNiSW

Wszelkie materiały (treści, teksty, ilustracje, zdjęcia itp.) przedstawione w obrębie domeny humanum.pl objęte są prawami autorskimi i podlegają ochronie na mocy „Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony: Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody autora jest zabronione.