Rekrutacja trwa

Master of Business Administration (MBA) – Zarządzanie Technologiami Wodorowymi

Rekrutacja na nową edycję (zajęcia na żywo)
zapisy do 10 grudnia 2023 LIMIT MIEJSC!

Indywidualna Organizacja Studiów (IOS)
rekrutacja w każdym czasie!
 • Rodzaj studiów Podyplomowe MBA
 • Kierunek studiów ZARZĄDZANIE TECHNOLOGIAMI WODOROWYMI
 • CZAS TRWANIA 2 SEMESTRY
 • LICZBA ECTS 60
 • LICZBA GODZIN 160

Studia podyplomowe Master of Business Administration (MBA)-Zarządzanie Technologiami Wodorowymi organizowane przez Collegium Humanum w partnerstwie z Apsley Business School w Londynie to najbardziej rozpoznawalne i prestiżowe w Polsce kwalifikacje menedżerskie, które uzyskały Klasę Profesjonalną w Ratingu Programów MBA Stowarzyszenia Edukacji Menedżerskiej Forum 2020. Partnerami Master of Business Administration (MBA) – Zarządzanie Technologiami WodorowymiTÜV SÜD Polska, Ludwig-Bölkow-Systemtechnik, Hydrogen PolandKrajowa Izba Gospodarcza oraz Urząd Transportu Kolejowego.

Technologie wodorowe dają szanse na ograniczenie nawet o 45 proc. antropogenicznych emisji gazów cieplarnianych –(wg. Goldman Sachs). Wodór jako uniwersalny nośnik energii oraz jego różnorodne zastosowanie nie tylko ułatwiają osiągnięcie celów klimatycznych pod kątem zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i wprowadzaniu odnawialnych źródeł energii (OZE), ale także mają pozytywny wpływ na rozwój gospodarki i powstawanie nowych miejsc pracy.

 

Studia MBA-Technologie Wodorowe zapewnią przekrój informacji i specjalistyczna wiedzę dotyczącą całego łańcucha wartości Gospodarki Wodorowej. Absolwent MBA pozna strategie oraz regulacje związane z najważniejsze aspekty technicznymi wybranych technologii wodorowych. Zdobędzie wiedzę związaną z zarządzaniem ryzykiem oraz normami dotyczącymi bezpieczeństwa wykorzystywanych technologii wodorowych, pracy z nimi i ich wpływu na otoczenie.

 

Absolwenci studiów MBA – Zarządzanie Technologiami Wodorowymi nabywają uprawnienia:

 

 • do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem skarbu państwa (art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. – o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2018, poz. 1182).
 • pełnomocnika ds. OZE.
 • menedżera ds. OZE.

 

Oraz dyplomy wydany przez Partnerów programu o ukończeniu studiów MBA:

 • certyfikat „Ekspert ds. Technologii wodorowych TÜV SÜD” – po pozytywnym wyniku egzaminu.
 • certyfikat Auditora wewnętrznego ISO 50001:2018 TÜV SÜD – po pozytywnym wyniku egzaminu.

Absolwenci studiów MBA zyskują przewagę konkurencyjną i zwiększają swoją wartość oraz atrakcyjność na rynku pracy.

 

MBA w Collegium Humanum podlegają rygorystycznej ocenie i ciągłemu doskonaleniu w ramach członkostwa w Business Graduates Association (BGA) należącym do BGA&AMBA w Londynie. Uczelnia należy do Pracodawców RPCEEMANthe International Association for Management Development in Dynamic SocietiesKonferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich (KRZaSP), a także Principles for Responsible Management Education (PRME) – działającego pod auspicjami ONZ, The Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) w USA, International Network for Quality Assurance Agencies (INQAAHE) oraz the European Council of Leading Business Schools (ECLBS).

Akredytacje i członkostwa

Business Graduates Association
Principles for Responsible Management Education
Central and East European Management
Association to Advance Collegiate Schools of Business
Erasmus
International Network for Quality Assurance Agencies
Academy of Executive Coaching
Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich
Północna Izba Gospodarcza
Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego
Polska Federacja Szpitali
Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców
Pracodawcy RP
The European Council
of Leading Business Schools

Program studiów

 • Narodowe strategie wodorowe w kontekście strategii EU
 • Wymagania prawne i normatywne w obszarze technologii wodorowych
 • Stosowane technologie i łańcuch wartości w obszarze wodoru
 • Zarządzanie projektami i zarządzanie zmianą w technologiach wodorowych
 • Zarządzanie mieniem Państwowym
 • Produkcja wodoru
 • Zasady bezpieczeństwa pracy instalacji wodorowych
 • Ogniwa wodorowe w elektromobilności
 • System zarządzania energią w organizacji i jego audytowanie
 • Audit efektywności energetycznej
 • Efektywność energetyczna a technologie wodorowe i OZE.
 • Emisja CO2 a technologie wodorowe – monitorowanie, raportowanie, weryfikowanie

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa oraz dyplomu jest uzyskanie zaliczenia z testu końcowego z programu studiów (przeprowadzonego w formie online- test jednokrotnego wyboru po ostatnich zajęciach).

adresaci studiów

 • przedstawiciele instytucji państwowych i samorządowych, zajmujących nowymi technologiami, OZE,
 • przedstawiciele przedsiębiorstw funkcjonujących lub chcących dopiero włączyć się do łańcucha wartości gospodarki wodorowej,
 • osób odpowiedzialnych za gospodarkę energetyczną,
 • aktualni i przyszli specjaliści ds. energii w firmie, ds. technologii wodorowych, ds. OZE,
 • przedstawiciele kancelarii prawnych chcących operować w sektorze Gospodarki Wodorowej,
 • przedstawiciele operatorów (Spółki Skarbu Państwa) uczestniczących w transformacji energetycznej,
 • wszyscy pragnący się przekwalifikować i rozpocząć karierę w tym sektorze gospodarki,
 • inwestorzy,
 • administratorzy OZE, których instalacje mogą współpracować z zespołami elektrolizerów.

Partner strategiczny

TÜV SÜD to blisko 150 lat doświadczenia w działaniach zmierzających do poprawy bezpieczeństwa praktycznie we wszystkich obszarach przemysłu i usług. Ponad 19.000 pracowników naszej firmy w ponad 600 lokalizacjach na całym świecie świadczy usługi w zakresie badań, certyfikacji, szkoleń i usług technicznych. Jesteśmy jedną z największych jednostek certyfikujących na świecie. Jednak siła naszej marki wynika z tego, że nasi pracownicy są specjalistami najwyższej klasy, którzy zawsze są gotowi sprostać wymaganiom naszych klientów.

PARTNERZY I AKREDYTACJE, PATRONATY

Wykładowcy

mgr inż. Paweł Piotrowicz

TÜV SÜD Polska

mgr inż. Mieczysław Obiedzinski

TÜV SÜD Polska

dr hab. inż. Jakub Kupecki

Instytut Energetyki

dr Jan Michalski

Ludwig-Bölkow-Systemtechnik GmbH (LBST)

mgr inż. Paweł Wanatowicz

TÜV SÜD Polska

mgr inż. Marek Marcisz

TÜV SÜD Polska

mgr Tohomo Umeda

Krajowa Izba Gospodarcza, Komitet Technologii Wodorowych

mgr Grzegorz Pawelec

Hydrogen Europe

mgr inż Tomasz Wójtowicz

TÜV SÜD Polska

Aleksandra Tracz-Gburzyńska

Kierownik ds. bezpieczeństwa
SES HYDROGEN S.A.

KORZYŚCI

 • Unikatowa wiedza
 • Kontakt z ekspertami najwyższej klasy europejskiej
 • Możliwość uzyskania wartościowych certyfikatów

Zdobyte umiejętności i wiedza pozwolą na swobodne poruszanie się po ogniwach łańcucha wartości gospodarki wodorowej. Umożliwią bezpieczne kierowanie i zarządzanie projektami w których występuje ryzyko pracy w atmosferze wybuchowej, oraz zarządzanie tym ryzykiem.

ABSOLWENCI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH OTRZYMUJĄ

(W CENIE REGULARNEJ STUDIÓW)

W języku polskim

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie art. 164 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668) oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U. 2018 poz. 1791)

W języku angielskim

 • dyplom ukończenia studiów podyplomowych MBA z akredytacją Apsley Business School w Londynie (Wielka Brytania)

W języku angielskim

(na życzenie za dopłatą)

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie art. 164 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668) oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U. 2018 poz. 1791) – opłata 100 zł

Zaliczenie studiów:

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa oraz dyplomu jest:

 • zaliczenie testu końcowego z programu studiów (przeprowadzonego w formie online- test jednokrotnego wyboru po ostatnich zajęciach)

PROCEDURA PRZYJĘCIA

Wymagane dokumenty:

 • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (lub kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych potwierdzona notarialnie lub przez Collegium Humanum)
 • Curriculum Vitae (CV musi zawierać klauzulę “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))”)

Terminarz rekrutacji

Rekrutacja na nową edycję (zajęcia na żywo) do 10 grudnia 2023 

Indywidualna Organizacja Studiów (IOS) rekrutacja w każdym czasie!

System opłat za studia

Liczba wpłat Wysokość wpłaty
1 wpłata roczna
11400,00 zł
2 wpłaty półroczne
5900,00 zł
4 wpłaty kwartalne
3050,00 zł

Faktury

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o przesłanie danych do faktury oraz potwierdzenia wpłaty na adres e-mail: kwestura@humanum.pl.

 • Opłata dodatkowa tylko przy Indywidualnej Organizacji Studiów (IOS) i skrócenie czasu studiowania: 1900,00 zł
 • Opłata za rozszerzenie programu studiów do 400 godz.: 900 zł

Pakiet

PREMIUM EXECUTIVE EDUCATION

Przewodnik Słuchacza
Studiów Podyplomowych

Kontakt

Biuro Obsługi Studiów Podyplomowych i MBA

Czynne:

Obejrzyj film z Uroczystość Inauguracji roku akademickiego 2021/2022

Zachęcamy do zapoznania się z programami umożliwiającymi dofinansowania studiów podyplomowych na atrakcyjnych warunkach finansowych nawet do 100% opłaty za studia.

Dofinansowanie na studia podyplomowe kwalifikacyjne ze środków PARP

Baza usług Rozwojowych i Podmiotowy System Finansowania (PSF)

Więcej informacji na stronie: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Dofinansowanie na studia I, II, stopnia, jednolite magisterskie i podyplomowe ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Więcej informacji na stronie: https://www.pfron.org.pl/

Możliwość dofinansowania do 100% na studia podyplomowe, w tym: MBA, DBA, LL.M. Z wnioskiem o dofinansowanie występuje pracodawca.

Więcej informacji na stronie: http://kfs.pl/jak-uzyskac-dofinansowanie/

Nieoprocentowane pożyczki na kursy, studia podyplomowe, staże i praktyki zawodowe udzielane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) poprzez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości (FRP). Ukończenie studiów podyplomowych daje możliwość umorzenia części pożyczki.

Więcej informacji na stronie https://open.frp.pl/

Dofinansowanie na studia podyplomowe do kwoty 4000,00 zł mogą uzyskać osoby zarejestrowane jako bezrobotne powyżej 45. roku życia. Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych oraz do osób powyżej 45. roku życia.

Więcej informacji na stronie https://www.up.warszawa.pl/index.php/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/formy-aktywizacji-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/finansowanie-studiow-podyplomowych

Rekrutacja na studia Podyplomowe i MBA