Rekrutacja trwa

Master of Business Administration (MBA) – Zarządzanie w Automotive

Rekrutacja na nową edycję (zajęcia na żywo)
zapisy do 10 grudnia 2023 LIMIT MIEJSC!

Indywidualna Organizacja Studiów (IOS)
rekrutacja w każdym czasie!
 • Rodzaj studiów Podyplomowe MBA
 • Kierunek studiów Zarządzanie w Automotive
 • CZAS TRWANIA 2 SEMESTRY
 • LICZBA ECTS 60
 • LICZBA GODZIN 160

Studia podyplomowe Master of Business Administration (MBA)-Zarządzanie w Automotive organizowane przez Collegium Humanum w partnerstwie z Apsley Business School w Londynie to najbardziej rozpoznawalne i prestiżowe w Polsce kwalifikacje menedżerskie, które uzyskały Klasę Profesjonalną w Ratingu Programów MBA Stowarzyszenia Edukacji Menedżerskiej Forum 2020. Partnerem Master of Business Administration (MBA) – Zarządzanie w Automotive jest TÜV SÜD Polska.

Absolwenci studiów MBA zyskują przewagę konkurencyjną i zwiększają swoją wartość oraz atrakcyjność na rynku pracy.

 

MBA są przeznaczone dla kadry kierowniczej wyższego szczebla, członków organów statutowych spółek prawa handlowego i skarbu państwa, dyrektorów spółek handlowych, menedżerów lub tych, którzy chcą zajmować stanowiska kierownicze, w celu jak najlepszego wykorzystania ich wiedzy oraz umiejętności w różnych dziedzinach biznesu.

 

Moduły programu MBA wynikają z potrzeb praktyki menedżerskiej i realizowane są przez wybitnych i doświadczonych praktyków z Polski i zagranicy w systemie case study.

Studia Master of Business Administration (MBA) – Zarządzanie w Automotive został przygotowany z myślą o osobach, które chcą rozwijać swoje kompetencje menedżerskie i techniczne, pracując w organizacjach działających w branży motoryzacyjnej (automotive)

 

Studia MBA zapewniają przekrój informacji i specjalistyczną wiedze dotyczącą zagadnień przemysłu motoryzacyjnego. Absolwent MBA zdobędzie wiedzę się z najważniejszymi standardami, regulacjami i metodykami zarządzania w branży automotive. Otrzyma wiedzę związaną z podejściem procesowym oraz narzędziami wspierającymi systemy zarządzania dedykowane branży automotive.

Absolwenci studiów MBA – Zarządzanie w Automotive nabywają uprawnienia:

 • do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem skarbu państwa (art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. – o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2018, poz. 1182).
 • Pełnomocnika ds. automotive
 • Menedżera ds. automotive

 

Dyplom wydany przez Partnera programu po ukończeniu studiów MBA:

 • certyfikat „Auditora wewnętrznego IATF16949:2016” TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. – po pozytywnym wyniku egzaminu

MBA w Collegium Humanum podlegają rygorystycznej ocenie i ciągłemu doskonaleniu w ramach członkostwa w Business Graduates Association (BGA) należącym do BGA&AMBA w Londynie. Uczelnia należy do Pracodawców RPCEEMANthe International Association for Management Development in Dynamic SocietiesKonferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich (KRZaSP), a także Principles for Responsible Management Education (PRME) – działającego pod auspicjami ONZ, The Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) w USA, International Network for Quality Assurance Agencies (INQAAHE) oraz the European Council of Leading Business Schools (ECLBS).

Akredytacje i członkostwa

Business Graduates Association
Principles for Responsible Management Education
Central and East European Management
Association to Advance Collegiate Schools of Business
Erasmus
International Network for Quality Assurance Agencies
Academy of Executive Coaching
Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich
Północna Izba Gospodarcza
Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego
Polska Federacja Szpitali
Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców
Pracodawcy RP
The European Council
of Leading Business Schools

Program studiów

 • Wymagania systemu zarządzania jakością IATF 16949:2016
 • Zarządzanie specyficznymi wymaganiami klientów
 • Podejście procesowe 
 • Analiza ryzyka metodą FMEA
 • Zarządzanie personelem i rozwój kompetencji miękkich
 • Zarządzanie mieniem Państwowym 
 • Six Sigma
 • Lean Manufacturning
 • Auditowanie systemu zarządzania jakością IATF 16949:2016
 • Identyfikacja przyczyn źródłowych niezgodności metodą 8D
 • Zarządzanie projektami
 • KPI – kluczowe wskaźniki organizacji (OEE)/Zarządzanie przez cele
 • Program sugestii pracowniczych
 • Normowanie czasu pracy – budowanie poprawnych routingów
 • Odpowiedzialność członków zarządu 

Zaliczenie studiów:

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa oraz dyplomu jest:

 • zaliczenie testu końcowego z programu studiów (przeprowadzonego w formie online- test jednokrotnego wyboru po ostatnich zajęciach)

ADRESACI STUDIÓW

 • przedstawiciele zarządów instytucji państwowych oraz organizacji funkcjonujących na rynku automotive,
 • specjaliści z branży automotive, którzy chcą rozwinąć swoje kompetencje,
 • przedsiębiorcy, którzy zamierzają rozpocząć działalność w branży automotive,
 • osoby stawiające pierwsze kroki w branży automotive,
 • wszyscy, którzy pragną się przekwalifikować i rozpocząć karierę w tym sektorze przemysłu.

Partner strategiczny

TÜV SÜD to blisko 150 lat doświadczenia w działaniach zmierzających do poprawy bezpieczeństwa praktycznie we wszystkich obszarach przemysłu i usług. Ponad 19.000 pracowników naszej firmy w ponad 600 lokalizacjach na całym świecie świadczy usługi w zakresie badań, certyfikacji, szkoleń i usług technicznych. Jesteśmy jedną z największych jednostek certyfikujących na świecie. Jednak siła naszej marki wynika z tego, że nasi pracownicy są specjalistami najwyższej klasy, którzy zawsze są gotowi sprostać wymaganiom naszych klientów.

Wykładowcy

Kamil Walerzak

TÜV SÜD Polska Sp. z o.o.

Robert Kosowicz

TÜV SÜD Polska Sp. z o.o.

Maciej Musiał

TÜV SÜD Polska Sp. z o.o.

Mateusz Okoński

TÜV SÜD Polska Sp. z o.o.

Sylwia Bojanowska-Dekert

TÜV SÜD Polska Sp. z o.o.

Robert Sosiński

TÜV SÜD Polska Sp. z o.o.

KORZYŚCI

 • Unikatowa wiedza
 • Kontakt z ekspertami najwyższej klasy europejskiej
 • Możliwość uzyskania wartościowych certyfikatów

Zdobyte umiejętności i wiedza pozwolą na swobodne poruszanie się po specyficznych obszarach zagadnień przemysłu motoryzacyjnego. Studia przysposabiają do wykonywania funkcji kierowniczych, koordynacyjnych lub specjalistycznych.

ABSOLWENCI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH OTRZYMUJĄ

(W CENIE REGULARNEJ STUDIÓW)

W języku polskim

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie art. 164 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668) oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U. 2018 poz. 1791)

W języku angielskim

 • dyplom ukończenia studiów podyplomowych MBA z akredytacją Apsley Business School w Londynie (Wielka Brytania)

W języku angielskim

(na życzenie za dopłatą)

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie art. 164 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668) oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U. 2018 poz. 1791) – opłata 100 zł

PROCEDURA PRZYJĘCIA

Wymagane dokumenty:

 • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (lub kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych potwierdzona notarialnie lub przez Collegium Humanum)
 • Curriculum Vitae (musi zawierać klauzulę “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))”)

Terminarz rekrutacji

Rekrutacja na nową edycję (zajęcia na żywo) do 10 grudnia 2023 

Indywidualna Organizacja Studiów (IOS) rekrutacja w każdym czasie!

System opłat za studia

Liczba wpłat Wysokość wpłaty
1 wpłata roczna
9900,00 zł
2 wpłaty półroczne
5200,00 zł
4 wpłaty kwartalne
2750,00 zł

Faktury

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o przesłanie danych do faktury oraz potwierdzenia wpłaty na adres e-mail: kwestura@humanum.pl.

 • Opłata dodatkowa tylko przy Indywidualnej Organizacji Studiów (IOS) i skrócenie czasu studiowania: 1900,00 zł
 • Opłata za rozszerzenie programu studiów do 400 godz.: 900 zł

Pakiet

PREMIUM EXECUTIVE EDUCATION

Przewodnik Słuchacza
Studiów Podyplomowych

Kontakt

Biuro Obsługi Studiów Podyplomowych i MBA

Czynne:

Obejrzyj film z Uroczystość Inauguracji roku akademickiego 2021/2022

Zachęcamy do zapoznania się z programami umożliwiającymi dofinansowania studiów podyplomowych na atrakcyjnych warunkach finansowych nawet do 100% opłaty za studia.

Dofinansowanie na studia podyplomowe kwalifikacyjne ze środków PARP

Baza usług Rozwojowych i Podmiotowy System Finansowania (PSF)

Więcej informacji na stronie: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Dofinansowanie na studia I, II, stopnia, jednolite magisterskie i podyplomowe ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Więcej informacji na stronie: https://www.pfron.org.pl/

Możliwość dofinansowania do 100% na studia podyplomowe, w tym: MBA, DBA, LL.M. Z wnioskiem o dofinansowanie występuje pracodawca.

Więcej informacji na stronie: http://kfs.pl/jak-uzyskac-dofinansowanie/

Nieoprocentowane pożyczki na kursy, studia podyplomowe, staże i praktyki zawodowe udzielane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) poprzez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości (FRP). Ukończenie studiów podyplomowych daje możliwość umorzenia części pożyczki.

Więcej informacji na stronie https://open.frp.pl/

Dofinansowanie na studia podyplomowe do kwoty 4000,00 zł mogą uzyskać osoby zarejestrowane jako bezrobotne powyżej 45. roku życia. Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych oraz do osób powyżej 45. roku życia.

Więcej informacji na stronie https://www.up.warszawa.pl/index.php/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/formy-aktywizacji-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/finansowanie-studiow-podyplomowych

Rekrutacja na studia Podyplomowe i MBA