Zarządzanie w oświacie

Studia Podyplomowe

Rekrutacja na rok 2019/2020

 • Rodzaj studiów Podyplomowe
 • Kierunek studiów ZARZĄDZANIE W OŚWIACIE
 • CZAS TRWANIA 2 SEMESTRY (Distance learning)
 • Liczba godzin 270
 • ECTS 60

Adresatami studiów są osoby zajmujące się problematyką oświatową w jednostkach samorządu terytorialnego oraz osoby, które zamierzają startować na stanowisko dyrektora w oświacie.

Studia mogą podjąć osoby, które uzyskały tytuł magistra, licencjata lub inżyniera na dowolnym kierunku studiów.

PROGRAM STUDIÓW

 • System edukacyjny i polityka oświatowa w Polsce i UE
 • Psychologiczne podstawy organizacji i zarządzania
 • Socjologia edukacji
 • Prawo oświatowe
 • Szkoła jako instytucja edukacyjna
 • Planowanie pracy i zarządzanie placówką oświatową
 • Nadzór pedagogiczny i zarządzanie jakością kształcenia
 • Zarządzanie finansami publicznymi
 • Zamówienia publiczne w oświacie
 • Oświatowe zadania samorządu
 • Kierowanie rozwojem pracowników. Systemy motywacyjne
 • Komunikacja społeczna
 • Rozwój organizacyjny placówki oświatowej
 • Kierowanie zmianą
 • System oceniania w oświacie
 • Profilaktyka i wychowanie w szkole
 • Informatyka w zarządzaniu jednostkami systemu oświaty
 • Seminarium dyplomowe
 • Praktyka

UMIEJĘTNOŚCI

Słuchacze zostaną wyposażeni w wiedzę i umiejętności niezbędne do sprawnego i twórczego zarządzania szkołą lub placówką oświatową. Ukończenie studiów nadaje kompetencje menedżera w zakresie zarządzania oświatą we wszystkich typach szkół i innych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, czy organach nadzorujących działalność oświatową.

ABSOLWENCI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH OTRZYMUJĄ

W języku Polskim

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (zgodnie art. 164 ustawy z dnia 20 lipca 2018r.-Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego- 19 wrzesnia 2018 r. Poz. 1791)

W języku Angielskim

(fakultatywnie na życzenie)

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (zgodnie art. 164 ustawy z dnia 20 lipca 2018r.-Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego- 19 wrzesnia 2018 r. Poz. 1791)

PROCEDURA PRZYJĘCIA

Wymagane dokumenty:

 • Wypełnienie formularza rekrutacyjnego – (do pobrania)
 • Wykonanie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 100 zł na konto:

COLLEGIUM HUMANUM – SZKOŁA GŁÓWNA MENEDŻERSKA 00-014 WARSZAWA, UL. MONIUSZKI 1A,

PKO Bank Polski 07 1020 1013 0000 0302 0401 7463.

 • Przesłanie skanu formularza oraz skanu dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej na adres edusfera@humanum.pl
 • Po przesłaniu skanów na podany adres e-mail prześlemy dalszą procedurę rekrutacyjną

System opłat za studia

Liczba wpłat Wysokość wpłaty
1 wpłata roczna
3900,00 zł
3 wpłaty semestralne
1450,00 zł
10 wpłat miesięcznych
450,00 zł

Rachunek bankowy do wpłat za studia podyplomowe:

Collegium Humanum Szkoła Główna Menedżerska

ul. Moniuszki 1a, 00-014 Warszawa

Nr rachunku: 07 1020 1013 0000 0302 0401 7463
PKO Bank Polski S A

Tytuł wpłaty: opłata wpisowego, opłata (wybrać: roczna, semestralna, ratalna) za studia podyplomowe, imię i nazwisko, nazwa studiów

Faktury

Osoby zainteresowane otrzymaniem FAKTURY proszone są o przesłanie danych do faktury oraz potwierdzenia wpłaty na adres e-mail: edusfera@humanum.pl

Kontakt

CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Pełnomocnik Rektora ds. Studiów Podyplomowych

mgr inż. Dariusz Sroka

Czynne:

 • poniedziałek- piątek- w godz. 9.00-17.00
 • sobota- w godz. 9.00-12.00 (tylko w czasie zjazdów)

ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa
REGON 381457997
NIP 5252765348
VAT EU PL5252765348
Nr 383 w Ewidencji Uczelni Niepublicznych MNiSW