Zasady i techniki sprzedaży produktów finansowych

 • Rodzaj studiów Podyplomowe
 • Kierunek studiów ZASADY I TECHNIKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW FINANSOWYCH
 • CZAS TRWANIA 2 SEMESTRY (10 ZJAZDÓW- SOBOTA/NIEDZIELA)
 • LICZBA GODZIN 180
 • ECTS 60

Od 1 października 2018 roku obowiązuje w Polsce Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń. Jest ona kolejną po ustawie o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami zmianą prawa, która ma na celu uporządkowanie rynku finansowego i zwrócenie większej uwagi na ochronę klientów. Zmiany w prawie nakładają na pośredników i agentów obowiązek odbywania szkoleń oraz w szczegółowy sposób regulują jak może odbywać się sprzedaż produktów finansowych (w tym wykonanie nowych obowiązków ustawowych dotyczących badania potrzeb osób poszukujących ochrony ubezpieczeniowej)

Program studiów

 • Podstawowe regulacje prawne

 • Pośrednictwo Finansowe

 • Kreowanie strategii sprzedaży

 • Budowanie jakości sprzedaży (rentowność, odnawialność)

 • Źródła pozyskiwania klientów

 • Pojęcie ryzyka

 • Kanały dystrybucji usług finansowych

 • Nawiązywanie i utrzymywanie relacji z klientem

 • Etyka zawodowa

 • Negocjacje warunków

 • Etyka zawodowa

 • Proces decyzyjny (klient)

 • Techniki sprzedaży

 • Komunikacja w procesie sprzedaży

Umiejętności

Studia dają możliwość uzyskania niezbędnej wiedzy z zakresu technik sprzedaży trudnego produktu jakim są usługi finansowe, pozyskiwania klientów, budowania relacji.  

 

Kredyty, pożyczki to stosunkowo najprostsze produkty w sprzedaży usług finansowych. Trudniejsze są fundusze inwestycyjne i lokaty, a już najtrudniejsze są ubezpieczenia. Dlatego chcemy pokazać różne możliwości, techniki pomagające zdobyć i przekonać klientów.

 

Usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy z zakresu pośrednictwa finansowego.

ABSOLWENCI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH OTRZYMUJĄ

W języku Polskim

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (zgodne z przepisami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Polsce i Ustawy Prawo o szkolnictwie Wyższym w Polsce)
 • certyfikat wydany przez Partnerów programu o ukończeniu studiów podyplomowych

W języku Angielskim

(fakultatywnie na życzenie)

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (zgodne z przepisami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Polsce i Ustawy Prawo o szkolnictwie Wyższym w Polsce)
 • certyfikat wydany przez Partnerów programu o ukończeniu studiów podyplomowych

Autorzy PROGRAMU

Rita Schultz

Tomasz Sanpruch

Capital24 TV

Wykładowcy

Zajęcia prowadzone będą przez praktyków. Uznane autorytety w ubezpieczeniach, prawie, sprzedaży i marketingu.

Rita Schultz

Antonino de Gregorio

Witold Tabaka

Tomasz Sańpruch

Włodzimierz Szymczak

Iwo Zmyślony

Partnerzy

PROCEDURA PRZYJĘCIA

Wymagane dokumenty:

 • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (potwierdzona przez Collegium Humanum lub notarialnie kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych)
 • Curriculum Vitae
 • kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata zawierającego imiona, nazwisko, datę urodzenia oraz miejsce urodzenia
 • wypełniony formularz zgłoszeniowy (do pobrania)
 • potwierdzenie wniesienia opłaty za studia (opłata za I semestr lub opłata roczna)

System opłat za studia

Liczba wpłatWysokość wpłaty
1 wpłata roczna6000,00 zł
2 wpłaty półroczne3250,00 zł
4 wpłaty kwartalne1750,00 zł

Wpisowe 0 zł do 30 stycznia 2019 r.

Wysokość opłat za studia nie ulegnie zmianie podczas trwania programu.

Rachunek bankowy do wpłat za studia podyplomowe:

Collegium Humanum Szkoła Główna Menedżerska

ul. Moniuszki 1a, 00-014 Warszawa
Nr rachunku: 03 1020 1169 0000 8802 0278 2274
PKO Bank Polski S A

Tytuł wpłaty: opłata wpisowego, opłata (wybrać: roczna, semestralna, ratalna) za studia podyplomowe, imię i nazwisko, nazwa studiów

 

Faktury

Osoby zainteresowane otrzymaniem FAKTURY proszone są o przesłanie danych do faktury oraz potwierdzenia wpłaty na adres e-mail: podyplomowe@humanum.pl

Zachęcamy do zapoznania się z programami umożliwiającymi dofinansowania studiów podyplomowych na atrakcyjnych warunkach finansowych nawet do 100% opłaty za studia.

Dofinansowanie na studia podyplomowe kwalifikacyjne ze środków PARP

Baza usług Rozwojowych i Podmiotowy System Finansowania (PSF)

Więcej informacji na stronie: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Dofinansowanie na studia I, II, stopnia, jednolite magisterskie i podyplomowe ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Więcej informacji na stronie: https://www.pfron.org.pl/

Możliwość dofinansowania do 100% na studia podyplomowe, w tym: MBA, DBA, LL.M. Z wnioskiem o dofinansowanie występuje pracodawca.

Więcej informacji na stronie: http://kfs.pl/jak-uzyskac-dofinansowanie/

Nieoprocentowane pożyczki na kursy, studia podyplomowe, staże i praktyki zawodowe udzielane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) poprzez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości (FRP). Ukończenie studiów podyplomowych daje możliwość umorzenia części pożyczki.

Więcej informacji na stronie https://open.frp.pl/

Dofinansowanie na studia podyplomowe do kwoty 4000,00 zł mogą uzyskać osoby zarejestrowane jako bezrobotne powyżej 45. roku życia. Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych oraz do osób powyżej 45. roku życia.

Więcej informacji na stronie https://www.up.warszawa.pl/index.php/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/formy-aktywizacji-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/finansowanie-studiow-podyplomowych

Zapisz się na studia

Dołącz do nas!