Rekrutacja trwa

Zbiórka darowizn na pomoc dla uchodźców wojennych. Wspieramy Ukrainę.

Zbiórka darowizn na pomoc dla uchodźców wojennych. Wspieramy Ukrainę. 
 

Collegium Humanum wspólnie ze Stowarzyszeniem Współpracy Polska- Wschód oraz ze Społecznym Towarzystwem Polska -Ukraina zbiera darowizny  na pomoc dla Ukrainy. Wsparciem zostaną objęci uchodźcy wojenni głównie kobiety i dzieci znajdujący się we Lwowie i okolicach, oraz przybywający do Polski. 


Wpłaty darowizn, z dopiskiem „Pomoc dla Ukrainy”, uprzejmie prosimy dokonywać na  rachunek  bankowy:

Stowarzyszenie Współpracy Polska – Wschód 

71 1240 6003 1111 0000 4947 3465

Za każdy dar serca dziękujemy.