Warschau Management Universität

B.A.-Studiengang

Management

Master-Studiengänge

Management

Master-Studien-gänge

Psychologie

Master-Studien-gänge

Rechtswissenschaften

Master-Studien-gänge

Pädagogik, Kindergarten-und Vorschulerziehung

DBA, MBA, LL.M

Accreditations and memberships

Principles for Responsible Management Education
Central and East European Management
Apsley Business School - London
Association to Advance Collegiate Schools of Business
Erasmus
Association to Advance Collegiate Schools of Business
Polska Federacja Szpitali
Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców
Erasmus
Academy of Executive Coaching
Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich
Północna Izba Gospodarcza
Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego
Polska Federacja Szpitali
Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców
Pracodawcy RP
Pracodawcy RP