2nd Sub-Carpathian Essay Competition “Dear World …” – PLN 75,000 to be won

The 2nd Sub-Carpathian Essay Competition presents a chance to win scholarships to study at the Rzeszów Branch of Collegium Humanum.

 

Do not wait and apply to take part in this competition by presenting your voice of the young generation on the challenges of our changing world. You can select one of the following topics:

 • Always ask where.
 • Thinking is still ours.
 • The world won’t wait for us. Slow down, speed up or find the rhythm of life?
 • The past is today…

 

The prize covers:

 • 3 scholarships worth PLN 25,000,
 • 3 distinctions worth PLN 10,000,
 • book awards.

 

The competition is organised by Collegium Humanum – Rzeszów Branch in cooperation with the Podkarpackie Teacher Education Centre at PZPW in Rzeszów.

 

There are as many as three scholarships worth up to PLN 25,000 and three distinction awards worth up to PLN 10,000 that will be used to cover tuition fees for selected courses of study offered by Collegium Humanum in the capital of Podkarpacie.

 

The competition is addressed to students of secondary schools.

 

Competition works should be submitted no later than 31 May 2022.

 

Participants should prepare independent written works (inspired by reflections, observations, research, literature, cultural texts and journalistic articles) on a selected topic from among those indicated in the Competition Regulations.

 

There are certain formalities that must be observed:

 • Works should not exceed 5 A4 pages,
 • Works should be written with Times New Roman font, size 12 and using 1.5 line spacing,
 • Works should be sent to the Subcarpathian Voivodeship Institution Complex in Rzeszów, ul. Romana Niedzielskiego 2, 35-036 Rzeszów (please, annotate your submissions with “2nd Sub-Carpathian Essay Competition”) or by e-mail to the following address: biuro@pcen.pl with “2nd Sub-Carpathian Essay Competition” in the message title.

 

The winners will be announced on 20 June 2022 and the awards will be given during the final gala.

 

Collegium Humanum offers different courses with practical and professional dimension, including:

 

 • Bachelor’s, Master’s, Postgraduate studies,
 • Psychology,
 • Law,
 • Management,
 • Finance and Accounting,
 • Pre-school and Early School Education,
 • Pedagogy,
 • MBA, DBA, LL.M. programmes.

 

We cordially invite you to take part in the competition!

Partnerzy i Patroni

PATRONAT HONOROWY

Wojewoda Podkarpacki

dr Ewa Leniart

Miasto Rzeszów

Prezydent Miasta Rzeszowa
mgr Konrad Fijołek

Podkarpacki Kurator Oświaty

mgr Małgorzata Rauch

Dyrektor Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich

mgr Krystyna Wróblewska, MBA

Centrum Medyczne Medyk w Rzeszowie

lek. med. Stanisław Mazur

PATRONAT MEDIALNY

adw. Magdalena Stryja

Doświadczenie Prorektor Adw. Magdaleny Stryi obejmuje współpracę z takimi ośrodkami i instytucjami naukowymi jak Uniwersytet Cambridge, Centre for International Sustainable Development Law, Uniwersytet Śląski, Okręgową Radą Adwokacką w Katowicach czy Naczelną Radą Adwokacką. Od prawie dwóch dekad związana jest ze szkolnictwem wyższym, a przez ostatnie 10 lat także z Polską Adwokaturą. W tym czasie sprawowała m.in. takie funkcje jak: członkini Senatu Uniwersytetu Śląskiego, Rady Wydziału Prawa i Administracji UŚ, Rad Dydaktycznych kierunków: prawo i administracja, przedsiębiorczość. Piastowała dyrektorskie stanowiska w Narodowej Agencji Programu Erasmus + i Europejskiego Korpusu Solidarności, w Akademii WSB oraz w Uniwersytecie Śląskim. Od ponad 15 lat ściśle współpracuje z mediami najpierw jako rzecznik Wydziału Prawa i Administracji, a następnie jako Rzecznik Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

 

Jest pierwszym w Polsce prawnikiem przyjętym w poczet międzynarodowej organizacji klimatycznej Centre for International Sustainable Development Law, posiadającej status konsultacyjny przy ONZ, w której prym wiedzie Uniwersytet Cambridge. Od 2018 roku przewodnicząca eksperckich sesji oraz członkini Komitetu Programowego największej światowej prawniczej konferencji klimatycznej współorganizowanej przez Uniwersytet Cambridge pt. Climate Law and Governance Day, która była i jest integralną częścią Szczytów Klimatycznych COP24, COP25, COP26, COP27, COP28. W 2020 roku została uhonorowana nagrodą World Legal Specialist Award for Climate Change przyznawaną przez CISDL, a w 2023 uhonorowana tytułem Osobowość Roku Dziennika Zachodniego za działalność charytatywna i społeczną w Gliwicach.

 

Autorka publikacji z zakresu prawa klimatycznego i nowoczesnych technologii w tak renomowanych wydawnictwach jak: Springer, Nomos czy Routledge.

 

Przewodnicząca Komisji Nauki i Rozwoju przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. Pełniła także funkcję członkini kolegium dziekańskiego WPIA UŚ czy członkini zespołu prasowego Naczelnej Rady Adwokackiej. Pełnomocnik dziekana oraz rektora w zakresie praktyk studenckich oraz procesów dostosowywania struktur jednostek uniwersytetu do aktualnych przepisów.

 

Dyrektor Międzynarodowego Kongresu Jakości Kształcenia 2022 oraz Międzynarodowego Kongresu Edukacji i Szkolnictwa Zawodowego 2023. Członkini zespołu pierwszego międzynarodowego rankingu nowoczesnej generacji EngiRank2023.

 

Członkini grupy badawczej Just Transition, zespołu naukowego w projekcie unijnym Train in your language: multilingual transnational training in EU civil and commercial law – TRAIL, zespołu badawczego Prawa Pracy I Ubezpieczeń Społecznych w Uniwersytecie Śląskim, członkini uniwersyteckiego zespołu ds utworzenia kierunku studiów Administrowanie Środowiskiem, a także zespołu ds utworzenia studiów podyplomowych CYBER SCIENCE przez Uniwersytet Śląsk, Politechnikę Śląską oraz NASK.

 

Przez lata zasiadała w uniwersyteckich zespołach i komisjach ds. promocji, dostępności, jakości kształcenia czy rankingów. Od ponad 14 lat wykładowczyni prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

 

Organizatorka lub współorganizatorka blisko 80 międzynarodowych lub ogólnopolskich kongresów, konferencji naukowych; Prelegentka, przewodnicząca paneli eksperckich lub moderatorka sesji w trakcie 70 międzynarodowych lub ogólnopolskich kongresów, konferencji, sympozjów;

 

Organizatorka, współorganizatorka lub główna prowadząca blisko 50 wydarzeń o charakterze charytatywnym, społecznym lub artystycznym w tym główna prowadząca gliwickie Finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy WOŚP w latach 2018 – 2024.

dr hab. Paweł Poszytek

Doświadczenie dr hab. Pawła Poszytka obejmuje m.in. piastowanie funkcji profesora wizytującego w Uniwersytecie Stanforda, prorektora ds. strategicznych projektów międzynarodowych w Akademii WSB, dyrektora generalnego Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Erasmus+, członkostwo w Radzie Naukowej International Institute for InterdisciplinaryStudies USA, członkostwo w grupach doradczych i konsultacyjnych przy Komisji Europejskiej, członkostwo zarządu europejskiego stowarzyszenia EALTA działającego na rzecz podnoszenia jakości w testowaniu biegłości językowej, funkcję koordynatora projektów Rady Europy „Country Profile”, eksperta programu Horyzont 2020. Dr hab. Paweł Poszytek jest autorem publikacji m.in. w tak renomowanych wydawnictwach jak Cambridge University Press, Routledge. Pionier w zakresie propagowania w Polsce i w Europie unijnej wizji transformacji szkolnictwa wyższego poprzez sojusze Uniwersytetów Europejskich, a także pionierem w zakresie badań w obszarze dojrzałości cyfrowej polskich, europejskich i amerykańskich przedsiębiorstw.

 

Uhonorowany nagrodami Lidera Innowacji oraz Lidera Inteligentnego Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Organizator lub współorganizator kilkuset wydarzeń naukowych i edukacyjnych o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim. Prelegent w trakcie kilkudziesięciu międzynarodowych konferencji, kongresów, sympozjów.