Academic Staff

Academic lecturers at Collegium Humanum – Warsaw Management University are successful, experienced and eminent individuals who excel in scientific and practical areas. They are open to the interdisciplinary nature of education and research. They are international specialists with a clear mission of providing knowledge, qualifications and skills to their students. Our lecturers are academics from different countries who share the culture of values at Collegium Humanum: education for success.

AMBASSADOR PIERRE CLIVE AGIUS is the current ambassador of the Republic of Malta to the Republic of Poland. He presented his credentials to President Bronisław Komorowski on the 31 of October 2013.

Ambassador Agius is a career diplomat. He was born in Malta on October 21st, 1965 to Joseph AGIUS and Josephine neé ZAMMIT. Mr. Agius joined the Ministry of Foreign Affairs in 1993 as a First Secretary. In 1995 he served his first posting as a First Secretary at the Embassy of Malta in Paris. In 1999 he was posted to Geneva, Switzerland, at the Permanent Mission of Malta to the United Nations Office and other International Organisations. During this term, he served also as Consul General of Malta with jurisdiction over the Swiss Cantons of Bern, Fribourg, Vaud, and Jura. In 2000 he was appointed Counselor.

On his return to Valletta in summer of 2002, Mr. AGIUS took up duties as Diplomatic Counsellor to H.E. the President of Malta Prof. Guide de Marco where he remained until the summer of 2004 when he moved to the Embassy of Malta in Vienna, Austria. There he served as Deputy Head of Mission at the Permanent Mission of Malta to the Organisation for Security and Cooperation in Europe (OSCE), the United Nations Organisation (UNO), the International Atomic Energy Agency (IAEA) and other International Organisations.

In December 2007, he was appointed Special Envoy of Malta to the Slovenian Presidency of the European Union in Ljubljana, Slovenia. He was appointed Ambassador of Malta to the Kingdom of Belgium in December 2008 and to the Grand Duchy of Luxembourg in March 2009. During this same period Mr. Agius, was also appointed as Ambassador of Malta to the North Atlantic Treaty Organization. In March 2012 Mr. Agius was appointed Ambassador to the France and to the Principality of Monaco.

Mr. AGIUS read his Masters in Diplomatic Studies (M.Dip) at the Mediterranean Academy of Diplomatic Studies in Malta during 1994 and 1995. His dissertation is entitled ‘In search of Peace and Security in Europe – the OSCE’. Mr. AGIUS obtained also a Post-Graduate Diploma in Environmental Management in 1994 and graduated from the University of Malta in 1992 with honours after completion of the course of Bachelor in Education (B.Ed. Hons). Mr. Agius did his secondary schooling at the Archbishops Minor Seminary in Malta.

Mr. Pierre Clive AGIUS is married to Mrs. Irena JAGER who is Slovene. They have two daughters.

Mr. AGIUS is fluent in Maltese, English, Italian and French and has good knowledge of Slovene and Arabic.

In January of 2004 Mr. AGIUS was decorated by the President of the Republic of Italy Ufficiale Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

 

Alexander J. Belohlavek – profesor doktor habilitowany, urodzony w 1968 w Republice Czeskiej. Absolwent prawa i handlu międzynarodowego. Jest prawnikiem i sędzią Międzynarodowego Trybunału Arbitrażowego przy ICC w Paryżu oraz od 2001 roku Prezesem Światowego Stowarzyszenia Prawników (World Association of Lawyers) z siedzibą w Nowym Jorku w USA, członek wielu organizacji prawniczych o zasięgu międzynarodowym, min: ASIL (American Society of International Law), ILA (International Law Association), ASA (Swiss Arbitration Association), ArbAut (austriacki Arbitration Association), DIS (Niemiecki Instytut Arbitrażowy), Stowarzyszenie Prawnicze Anglii i Walii, ICC.

Dziedzina, dyscyplina, specjalność:
Psychologia, psychopedagogika

Nota biograficzna:
Absolwentka:
– Liceum Medyczne w Chełmie (1991)
– Psychologia UMCS w Lublinie (mgr 1996; doktorat 2001)
– studia podyplomowe: Zarządzanie Nieruchomościami, Zarządzanie Oświatą,
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
– kursy: Turystyka rekreacyjna i specjalistyczna w Unii Europejskiej,
Profesjonalny trener, Trainer in Elderly Care

Jest absolwentką Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim. Specjalizowała się w komunikacji społecznej oraz prawie prasowy. Od początku kariery zawodowej związana była z dziennikarstwem oraz Public Relations. Przez trzy lata pełniła funkcję redaktor naczelnej jednej z elbląskich gazet internetowych. Przez rok pracowała jako rzecznik prasowy CSE „Światowid”, później kierowała biurem prasowym Prezydenta Elbląga Jerzego Wilka. Od stycznia 2015 roku pełni funkcję Dyrektora Ds. Komunikacji i Promocji oraz Rzecznika Prasowego w spółce PL.2012+, która zarządza PGE Narodowym. Interesuje się zarządzaniem w sytuacjach kryzysowych, prawem prasowym budowaniem brandu oraz kształtowaniem wizerunku. Prowadziła wiele warsztatów organizowanych m.in. przez dziennik „Rzeczpospolita”. Prowadzi zajęcia z zarządzania kryzysami na Wydziale Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego a także wykłady: w Szkole Głównej Handlowej w ramach Dni Biznesu w Sporcie oraz wykłady z obszaru CSR na Akademii Leona Koźmińskiego. Ponadto jest prelegentką na wielu kongresach i targach. Jest członkiem kapituły „Hotel Przyjazny Rodzinie”.

Profesor nauk ekonomicznych, prof. zwyczajny w Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Kierownik Katedry Biznesu i Finansów Międzynarodowych. W latach 80. i 90. pracował również w przemyśle, był głównym księgowym w spółkach akcyjnych, prezesem zarządu, w firmie konsultingowej B&C Usługi Ekonomiczno-Prawne Sp. z o.o., której był współzałożycielem (1989-1998). Jest konsultantem w zakresie zarządzania finansami i projektów inwestycyjnych.

Paweł Czarnecki – nauczyciel akademicki i menedżer, profesor nauk społecznych, doktor habilitowany nauk humanistycznych (prof. dr hab. Paweł Czarnecki, MBA, Dr h.c.). W latach 2012-1018 prorektor i rektor Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie. Członek Komisji ds. marketingu Polskiego Komitetu Olimpijskiego i rad nadzorczych spółek: Sygnity Business Solutions S.A. oraz Advance World Transport a.s. w Pradze. Profesor na Wydziale Lotnictwa Technical University w Koszycach oraz Newton College w Pradze.

Redaktor naczelny czasopisma naukowego Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne Humanum, członek Kolegium Redakcyjnego czasopisma naukowego Zdravotníctvo a sociálna práca w Bratysławie, Clinical Social Work wydawanego przez International Scientific Group of Applied Preventive Medicine I - GAP w Wiedniu w Austrii, Magazine of Aviation Development w Pradze.

Ekspert naukowy w Czech Science Foundation (GACR) w Pradze w Republice Czeskiej oraz w Slovak Research and Development Agency (APVV) w Bratysławie w Republice Słowackiej, oraz w: Human Resource Management Research, Journal of Logistics Management, International Journal of Arts, Education wydawanych przez Scientific & Academic Publishing Co. w USA. Doctor honoris causa Uniwersytetów: Czernichowski Technologiczny Uniwersytet w Czernichowie (Ukraina), Krasnodarski Uniwersytet Kultury i Sztuki w Krasnodarze (Rosja) i Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach (Słowacja). Członek Rad Naukowych Uniwersytetów: St. Elizabeth University of Public Health and Social Work in Bratislava (Słowacja) oraz Czech Technical University in Prague (Czechy), Członek Rady Programowej Polskiego Klubu Biznesu oraz Laureat Akademii Polskiego Sukcesu uhonorowany Złotym Medalem za "osiągnięcia we współpracy z zagranicą i promocję nauki polskiej, polskiego szkolnictwa wyższego i kultury".

Duchowny Kościoła Greckokatolickiego, tytularny dziekan, profesor doktor habilitowany nauk humanistycznych, filozof i teolog. Studiował na Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie, a także na Wydziale Filozoficznym Państwowego Uniwersytetu w Prešov na Słowacji. Autor wielu książek i artykułów naukowych . Obecnie kierownik Katedry Filozofii i Religioznawstwa na Wydziale Teologii Grekokatolickiej na Uniwersytecie w Prešov na Słowacji.

Jacek Dziuba – Członek Zarządu, Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych w Bakoma Sp. z o.o., a także Prezes Zarządu Bakoma Nieruchomości Sp. z o.o.

Doradca podatkowy (nr wpisu: 13354) oraz certyfikowany główny księgowy i dyrektor finansowy.

Absolwent finansów i bankowości w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie. Ukończone również studia podyplomowe z zarządzania finansami w Akademii Leona Koźmińskiego, a także studia podyplomowe ze sprawozdawczości finansowej na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie w trakcie realizacji ścieżki ACCA – międzynarodowego certyfikatu z finansów i rachunkowości zarządczej.

Właściciel Kancelarii Doradztwa Podatkowego i Finansowego.

Studiował prawo w Niemczech.  Jest doktorem nauk prawnych i nauk społecznych. Od 2010 roku jest nauczycielem akademickim w akademiach oraz uniwersytetach w Europie. Jest praktykującym adwokatem specjalizującym się zakresie prawa gospodarczego oraz mediacji.  W 2017 roku otrzymał tytuł profesora honorowego w Niemczech w dziedzinie prawa gospodarczego. Jest zaangażowany w różne projekty naukowe.

Mec. Mariusz Fistek, LL.M., MBA – radca prawny – Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie; członek Komisji ds. Wykonywania Zawodu Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, w 2018 r. został nagrodzony medalem w uznaniu zaangażowania w działalność na rzecz samorządu radcowskiego; absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 2007 r. uczestnik Kliniki Prawa przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 2008 r. studiował w Centrum Prawa Amerykańskiego, które jest wspólną inicjatywą Wydziału Prawa Stanowego Uniwersytetu Floryda i Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestnik seminarium doktorskiego z prawa i procedury administracyjnej.
 
W 2011 r. ukończył studia prawnicze (Master in Law and IT) na Uniwersytecie w Sztokholmie z prawa międzynarodowego i technologii informatycznych uzyskując stopień naukowy LL.M. – tematy prac końcowych brzmiały: Online Dispute Resolution i Domain Name Resolutions. Posiada tytuł Executive Master of Business Administration (MBA) zdobyty na studiach podyplomowych organizowanych przez Collegium Humanum Szkoła Główna Menedżerska i Apsley Business School w Londynie.
 
Brał udział jako arbiter na prestiżowym konkursie arbitrażowym „The Annual Willem C. VIS International Commercial Arbitration Moot” we Wiedniu. Mec. Fistek jest wpisany na listę arbitrów Sądu Arbitrażowego przy Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców Rzeczoznawców (SIDiR) oraz na listę mediatorów SIDiR i sądów powszechnych. W przeszłości związany współpracą z kancelarią międzynarodową i krajowymi. Posiada również doświadczenie zdobyte w sektorze publicznym m.in. w obsłudze jednej ze strategicznych spółek Skarbu Państwa.
 
Mec. Mariusz Fistek reprezentuje osoby fizyczne oraz podmioty gospodarcze w postępowaniach cywilnych i administracyjnych przed sądami i organami państwowymi, doradza w zakresie prawa budowlanego, energetycznego, odpowiedzialności odszkodowawczej, sprawach korporacyjnych, prawa własności intelektualnej i technologii informatycznych. Specjalizuje się w sporach z zakresu szeroko rozumianego prawa gospodarczego oraz cywilnego.
 
Mec. Mariusz Fistek jest trenerem, prowadzi szkolenia. Uczestniczy w wielu konferencjach krajowych i międzynarodowych (m.in. brał udział w Grupie Roboczej UNCITRAL przy Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku).
 
Języki: polski, angielski (w tym terminologia prawnicza – certyfikat TOLES)

Profesor Uniwersytetu w w Princeton w USA. Autor wielu nagradzanych książek min: The Rehumanization of Art and Literature (MIT/October Books, 2012) nagroda: Modern Language Association’s Aldo and Jeanne Scaglione Prize, All the Graphs: Soviet Factography and the Emergence of Avant-Garde Documentary przez University of Chicago. Stypendysta The Fulbright, Humboldt and Whiting Foundations, and Cornell University’s Society for the Humanitie oraz The John Simon Guggenheim Foundation i The American Council of Learned Societies.

Studiował stomatologię w Niemczech i Finlandii oraz otrzymał nagrodę Dotorate (PhD) od State University Munich Germany. Obecnie jest profesorem wizytującym na Uniwersytecie Stanowym w Arad (Rumunia) i jest prezesem IGMZI International Society w zakresie bezmetalowej stomatologii i implantologii, a także założycielem bezmetalowego systemu dentystycznego (NAM). Jest kierownikiem instytutu badawczego Uniwersytetu Stawropol (RU) oraz współpracuje z oddziałem szwajcarskim Uniwersytetu św. Elżbiety w Bratysławie (Gesundheits Campus). Jest członkiem rady naukowej Międzynarodowej Grupy Badawczej Stosowanej Medycyny Prewencyjnej (I-GAP).

Dyrektor i wykładowca w Apsley Business School of London w Wielkiej Brytanii. Sebastian Fuller posiada bogatą międzynarodowa karierę zawodową jako menedżer w obszarze zarządzania jakością i marketingu. Spędził 14 lat jako wykładowca w Japonii. Prof. Fuller jest aktywnym konsultantem w dziedzinie marketingu i edukacji oraz bezpieczeństwa informacji. Zaangażowany w projekty dla Europolu im na Słowacji. Biegle włada min. Językiem japońskim.

Mária Gažiová, doktor  habilitowany nauk społecznych, jest ekspertem z zakresu psychologii społecznej i klinicznej oraz psychologii pracy. Organizatorka wielu międzynarodowych konferencji naukowych. Pracuje jako wykładowca akademicki na wydziałach nauk o zdrowiu i nauk społecznych w Czechach, Słowacji i Polsce.

Ukończyła studia na wydziale Ekonomii i Socjologii oraz studia podyplomowe z Prawa Pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Absolwentka Central European University w Pradze, akredytowanego przez Uniwersytet Lancaster. Laureatka konkursu Dyrektor Personalny Roku 2000.

Karierę zawodową rozpoczęła w roku 1996 w firmie ABB. Od 2000 roku związana jest z branżą telekomunikacyjną w obszarze zarządzania personelem – Siemens Sp. o.o. i Orange Sp. o.o.

Od czerwca 2007 pracowała w T-Mobile Polska S.A(wcześniej PTC S.A. - ERA), jako Dyrektor HR, a później członek zarządu.  Brała udział w tworzeniu joint venture z operatorem Orange, którego efektem jest powstanie spółki NetWorkS!, obsługującej sieć obydwu operatorów – Orange i T-Mobile. W 2011 roku została powołana na Członka Rady Nadzorczej spółki NetWorks!, a później na Vice Prezesem Rady Nadzorczej spółki. Była odpowiedzialna za utworzenie HR Shared Services Centre dla grupy Deutsche Telekom obejmujący cała Europę w Bukareszcie, gdzie później zasiadała w Radzie Nadzorczej .

W 2014 roku przystąpiła do Koalicji Prezesi - Wolontariusze 2011. Misją Koalicji jest rozwój wolontariatu, wolontariatu pracowniczego i odpowiedzialnego przywództwa. W ramach woluntariatu prowadziła zajęcia na SGH nt. skutecznego budowania kariery przez współczesne kobiety.

Obecnie prowadzi własną firmę Management in Focus zajmującą się mentoringiem oraz doradztwem w zakresie zarządzania.

Urodził się w 1959 roku i jest słowackim filozofem, profesorem filozofii i etyki.
Obecnie (od roku 2011) pracuje w Instytucie Etyki i Bioetyki Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Prešovskiego w Preszowie na Słowacki. Jest dziekanem FF PU, garanetem programów studiów nad etyką i wykłada różne przedmioty w ramach swojej specjalizacji. Autor wielu publikacji książkowych i artykułów naukowych w kraju i zagranicą, min.:
· Angažovanosť, solidarita, zodpovednosť (1994)
· Etika konzekvencializmu (1995)
· Etika sociálnych dôsledkov a jej kontexty (1996)
· Človek a morálka (1997 a 2005)
· Etika sociálnych dôsledkov v kontextoch jej kritiky (1999)
· Etika a reflexie morálky (2008)
· Etika na Slovensku – minulosť a prítomnosť (2008)
· Human Being and Morality in Ethics of Social Consequences (2003)
· Slovak Lutheran Social Ethics (1997)
· Etyka konsekwencji społecznych (2011)
· Morality of the Past from the Present Perspective: Picture of Morality in Slovakia in the First Half of the Twentieth Century(2007)

Długoletni pracownik MSZ, UKIE i KPRM. W latach 2005 – 2011 pracownik Protokołu Dyplomatycznego MSZ, odpowiedzialny za przygotowanie i realizację wizyt na najwyższym szczeblu z udziałem Prezydentów i Premierów, w kraju i za granicą. W latach 2001-2005 doradca Szefa Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, a wcześniej od 1997 roku Specjalista w Departamencie Spraw Zagranicznych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu Spraw Międzynarodowych. Ukończył studia podyplomowe z zakresu Integracji Europejskiej organizowane przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej i Ecole Nationale d’Administration, a także Studium Bezpieczeństwa Narodowego organizowane przez Uniwersytet Warszawski i Akademię Obrony Narodowej. Absolwent Szkoły Liderów Społecznych i Politycznych przy Fundacji im. R. Schumana. Członek Warszawskiego Klubu Rotariańskiego.

Od 2011 roku prowadzi szkolenia z zakresu Etykiety i Protokołu Dyplomatycznego dla pracowników urzędów centralnych, urzędników samorządowych różnego szczebla, firm polskich i zagranicznych. Od 2012 roku współpracuje z Warszawską Grupą Doradców PR, a od 2016 roku z Polskim Instytutem Spraw Międzynarodowych, od 2017 roku z firmą Top Training i Krajową Szkołą Administracji Publicznej. Zrealizował kilkadziesiąt szkoleń m.in. dla Kancelarii Prezydenta RP, Kancelarii Sejmu RP, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków Balice, Państwowego Instytutu Geologicznego, wielu instytucji samorządowych, uczelni wyższych, przedsiębiorstw polskich i zagranicznych.

Autor ponad 30 artykułów z zakresu Etykiety i Protokołu, które są dostępne na LinkedIn i Facebooku: http://www.facebook.com/Pawel.Olgierd.Grotowski oraz w Magazynie Samorządu Gospodarczego "Wiadomości Gospodarcze".

Studiował psychospołeczne nauki o zdrowiu, psychoanalizę i uzyskał tytuł magistra w Interuniversity College w Grazie, tytuł magistra w Międzynarodowym Programie Uniwersytetu Azteca w Chalco / Innsbruck (A), stopień doktora (dr. sc. Med) na Uniwersytecie Księstwa Liechtensteinu oraz Venia docendi z Nauk o Zdrowiu i Psychologii (Uniwersytet Azteca, International Network System). Jest dyrektorem Instytutu STI ds. Zdrowia i Rozwoju na Uniwersytecie Steinbeis w Berlinie, Complemetary Medicine Office w Szwajcarii i współdyrektorem szwajcarskiego oddziału Uniwersytetu St. Elisabeth w Bratysławie (Gesundheits Campus).

Uczony Słowacki i Węgierski, duchowny, tytularny opat, redaktor naczelny katolickiego-węgierskiego tygodnika Remeny. Teolog, filozof menedżer edukacji i nauki.

Radca Prawny Paweł Jasiński

Wykształcenie: 1993-1998 Wydział Prawa i Administracji  Uniwersytetu Warszawskiego

Magister Prawa (z wyróżnieniem) 1996-1997 Dyplom Brytyjskiego Centrum Prawa Angielskiego i  Europejskiego przy Uniwersytecie Warszawskim

Aplikacja radcowska w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w  Warszawie

2001-2002 Studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej – „Rachunkowość zarządcza i controlling”

Egzamin radcowski z wynikiem bardzo dobrym

2008-2010 MBA – Imperial College w Londynie

Doświadczenie zawodowe i praktyczne:

praktyka w zespole adwokackim w Londynie – 4 Breams Buildings

doradca prawny  firmy „ASiP” S.A.

członek zarządu firmy „ASiP” S.A.

2000-2002 Prezes Zarządu Studium Europejskiego Sp. z o.o.

2005 – 2006 Członek Rady Nadzorczej PKS S.A. w Nowym Sączu

2006 – 2007 Członek Rady Nadzorczej Unipetrol, a.s.

2007 – 2008 Prawnik w spółce Unipetrol, a.s.

2005 – 2010 Radca Prawny w PKN ORLEN S.A.

2003 – 2014 Wykładowca zajęć dla studentów oraz aplikantów radcowskich

Specjalista zajmujący się optymalizacją procesów, nadzorowaniem projektów oraz wdrażaniem i udoskonalaniem systemów zarządzania opartych na standardach międzynarodowych.
Posiada uprawnienia auditorskie oraz uprawnienia do pełnienia funkcji pełnomocnika z zakresu norm ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO/IEC 27001 oraz wielu norm branżowych.
Jest entuzjastą turkusowego podejścia w zarządzaniu organizacją oraz zwinnych metod zarządzania projektami. Ich założenia wykorzystuje z sukcesami w pracy zawodowej.
Biegły sądowy z zakresu systemów zarządzania jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem i higieną pracy oraz bezpieczeństwem informacji.
Posiada duże doświadczenie w kompleksowym prowadzeniu projektów z zakresu inwestycji greenfield, wdrażaniu innowacyjnych technologii i linii produkcyjnych, rozproszonych inwestycji energetycznych z udziałem OZE czy projektów naukowo-badawczych.
W wolnych chwilach szkoli oraz pomaga przy wprowadzaniu rozwiązań lean management oraz lean manufacturing.
Jego pasją jest zgłębianie wiedzy z zakresu psychologii w biznesie, komunikacji niewerbalnej oraz technik negocjacyjnych.

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. Stopień naukowy uzyskał w Katedrze Teorii Zarządzania w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada również dwa tytuły magistra ekonomii (oba summa cum laude), a także ukończył studia podyplomowe z Zarządzania Lotnictwem w Instytucie Lotnictwa i Obrony Powietrznej, Akademii Obrony Narodowej. Autor licznych publikacji w dziedzinie nowych mediów, strategii konkurencji oraz innowacji wartości. Autor książki pt. „Strategie konkurencji. Rynek telewizyjny w Polsce”. Laureat Nagrody im. Pawła Stępki, przyznawanej przez Uniwersytet warszawski i Krajową Radę Radiofonii i Telewizji za najlepszą rozprawę doktorską w dziedzinie mediów elektronicznych w 2014 r. Specjalizuje się w obszarze innowacji, strategii i zarządzania w nowej gospodarce. Naukowo inspiruje się wpływem najnowszych technologii na funkcjonowanie przedsiębiorstw, co prezentuje w swoim najnowszym cyklu wykładów – Przemysł 4.0 oraz Internet Rzeczy. Jest twórcą pierwszego w Polsce programu Strategii Błękitnego Oceanu oraz Przemiany Błękitnego Oceanu. Prowadzi wykłady w Polsce i za granicą, także na studiach MBA we współpracy z uczelniami zagranicznymi (m.in. USA, Indie, Francja). Wykłady prowadzi w języku polskim, angielskim i francuskim.

Krzysztof Kałucki, MBA – socjolog, doktorant SGH, certyfikowany trener sprzedaży, aktywny negocjator. Ponad 20 lat w Sprzedaży. Dyrektor Zarządzający KAM Instytut. Zarządzał zespołami sprzedażowymi oraz pracował na samodzielnych stanowiskach w firmach ogólnopolskich, europejskich oraz globalnych korporacjach. Posiada doświadczenie w pracy z każdym kanałem sprzedaży, w tym od 19 lat bezpośrednio związany z kanałem Modern Trade. Spędził tysiące godzin na bezpośrednich negocjacjach z sieciami krajowymi i międzynarodowymi. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku socjologia. W roku 2011 ukończył MBA w Polskiej Akademii Nauk w kooperacji z Vienna Institute for International Economic Studies. Ukończył także Akademię Trenerów Sprzedaży.  Miłośnik sportów walki. Instruktor Narciarstwa Alpejskiego. Uczestnik wielu ekstremalnych biegów z przeszkodami (mn. Formoza Challenge).

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania. Prorektor Newton College w Pradze, naukowiec i czeski przedsiębiorca. Specjalizuje się w zarządzaniu strategicznym i marketingu. Autor wielu publikacji naukowych. Miłośnik żeglarstwa.

Jest profesorem nauk medycznych i Założycielem Uniwersytetu Nauk o Zdrowiu i Pracy Socjalnej św. Elżbiety Bratysławie oraz uznanym na świecie specjalistą z zakresu medycyny tropikalnej i onkologii, a także:

Szef Międzynarodowego Laboratorium Medycyny Tropikalnej WHO w Bratysławie
Doctor honoris causa Uniwersytetu w Scranton (USA)
Doctor honoris causa Uniwersytetu w Czeskich Budziejowicach (Czechy)
Doctor honoris causai Uniwersytetu w Warnie (Bułgaria)
Stały Doradca ministra zdrowia Słowacji
Członek brytyjskiego Royal College of Medicine
Członek amerykańskiego American College of Physicians
Członek Amerykańskiego Towarzystwa Chorób Zakaźnych
Członek Amerykańskiego Towarzystwa Mikrobiologii
Skarbnik Europejskiego Towarzystwa Chemioterapii.

Dziennikarka telewizyjna i radiowa, specjalizująca się w tematyce ekonomicznej, trener wystąpień publicznych, doradca wizerunkowy.

Od 9 lat pracuje w TVN. Obecnie jako wydawca anteny kieruje pasmem porannym w TVN24 BiS. Wcześniej prowadziła program „Bilans” oraz serwisy ekonomiczne w TVN24. W TVN CNBC wydawała programy ekonomiczne i prowadziła wywiady z najważniejszymi ludźmi polskiego i światowego biznesu. Była także współautorką i prowadzącą magazyn o nowych technologiach „Progr@m” w TVN24. Wcześniej przez kilka lat pracowała w stacjach radiowych jako prowadząca i wydawca serwisów informacyjnych.

Jest specjalistą ds. public relations w zakresie zarządzania marką i kształtowania wizerunku. Prowadzi własne agencje PR i content marketing. Współpracuje z największymi firmami z wielu branż, m.in. spożywczej, motoryzacyjnej, energetycznej czy nieruchomości. Doradza firmom i instytucjom, szkoli z wystąpień publicznych, wykłada na uczelniach wyższych. Specjalizuje się w budowaniu strategii content marketingowych i media relations. Jest trenerem Polskiej Akademii Public Relations. Jako ekspert od marketingu politycznego z sukcesem prowadził kampanię wyborczą jednego z kandydatów do Sejmu RP.

Ma doświadczenie dziennikarskie – przez kilka lat był dziennikarzem informacyjnym, wydawcą radiowym i telewizyjnym, reporterem politycznym i sprawozdawcą sejmowym.

Łukasz Kępiński – założyciel kreatywnej agencji influencerskiej – Tears of Joy. Wcześniej rozwijał dział social media w agencji K2. Szuka doskonałych połączeń strategii, mediów, komunikacji i sprzedaży. Od listopada 2017 roku, organizuje największe cykliczne wydarzenie dla twórców internetowych – Środa Dzień Bloga. 8 lat doświadczenia w digital marketingu.

Dr Bartosz Łukaszewski - doktor nauk społecznych w zakresie socjologii, wykładowca akademicki, analityk, działacz społeczny, komentator medialny. Członek Zarządu i Przewodniczący Rady Naukowej Fundacji "Naszym Dzieciom", ekspert naukowy Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego. Od 2014 roku członek Rady Naukowej Międzynarodowej Serii Wydawniczej "Studium społeczne. Społeczeństwo - Kultura - Wartości". W latach 2014-2019 kierownik Klubu Młodzieżowego "Alternatywa" (specjalistycznej placówki wsparcia dziennego), w latach 2015-2019 przewodniczący Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Dzielnicowego Zespołu Bemowo, a także Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego Bemowo. Główny kierunek zainteresowań naukowych i realizowanych projektów badawczych stanowi analiza współczesnego społeczeństwa (w tym m.in. młodzieży i środowiska rodzinnego) w świetle przemian „postindustrialnych”. Obecnie prowadzi badania nad warszawską subkulturą hip-hopową, młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym, a także pamięcią zbiorową w perspektywie biograficznej. 

Doktor z zakresu nauk społecznych. Absolwent i stypendysta m.in. Uniwersytetu Opolskiego. Absolwent studiów podyplomowych z administracji publicznej i przygotowania pedagogicznego, wykładowca akademicki, prowadzący szkolenia z zakresu kreowania wizerunku w przestrzeni internetowej, komunikacji społecznej oraz wystąpień publicznych i autoprezentacji. Zainteresowania badawcze: socjał media, przestrzeń internetowa, komunikacja, dezinformacja, wojna informacyjna.

H.E. Ambassador Dr. Nedim Mararevic (* 22.11.1974 in Doboj Bosnia and Herzegovina)

 

 

Acting Ambassador of Bosnia and Herzegovina to  Iceland

Acting Ambassador of Bosnia and Herzegovina to  Norway

Ambassador of Bosnia and Herzegovina to Pakistan (off duty)

Ambassador of Bosnia and Herzegovina to Afghanistan (off duty)

Entrepreneur

Member of the International Team of Experts of the Institute for Research of Genocide of Canada

Docent at Collegium Humanum

 

 

Academic Education:

 - Engineer in Mechatronics (Dipl. Ing./FH) University of applied Sciences Heilbronn, Germany

-  Doctoral degree in Business Administration (Dr.)/ Cyprus International University

He has over 20 years of professional experience in developing software solutions for industry. His expertise is developing server based and embedded systems for automation technology, digitalization and IIoT (Industrial Internet of Things). Heiko Meyer is member of the executive board and CTO at KMS AG in Munich, a data warehouse solution provider for the health care market. He got several teaching positions at the University of Applied Sciences Munich and at the Technical University of Munich. He has published over 50 conference and journal papers and several books regarding industrial software solutions.

Ks. prof. nzw. dr hab Mirosław A. Michalski filozof, etyk, teolog i pedagog. Profesor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie i Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji w Poznaniu. Zainteresowania badawcze skupiają się wokół filozofii i etyki, religiologii i religioznawstwa, teologii starokatolickiej a także problemów szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Doktor Honoris Causa Państwowego Uniwersytetu Kultury i Sztuki w Krasnodarze.

Lekarz, profesor doktor habilitowany nauk o zdrowiu. Studiował nauki przyrodnicze w biologii i chemii (USA), Badania nad człowiekiem i biologią i chemią (USA, Niemcy, Malezja), medycynę tropikalną na Bernhard Nocht Institute Hamburg (Niemcy). Uzyskał stopień naukowy doktora z FU w Berlinie (Niemcy)  na temat medycyny infekcyjnej oraz medycyny środowiskowej

Kiyokazu Nakatomi urodził się 10 sierpnia 1955 w Hakodate w Japonii. Studiował ekonomię oraz politolgię na Meiji University w Tokio. Obecnie pracujew Chiba Togane w Liceum Handlowym. W swoich badaniach naukowych zajmuje sie etyką społeczną oraz deontologią zawodu nauczyciela. Jestt autorem książek: Filozofia Nicości i Miłości. (2002). Nakatomi jest członkiem Philosophical Society of Japan, Japońskiego Stowarzyszenia Filozofii Porównawczej, Société francusko-de Philosophie, Światowego Kongres Filozofii i Międzynarodowego Towarzystwa Powszechnej Dialogu. Jego prace zostały przetłumaczone na ponad siedem języków i opublikowane w ponad dziesięciu krajach.

Paula Pul- założycielka grupy firm kompleksowo obsługujących startupy, fundusze

inwestycyjne i podmioty z sektora kreatywnego (od strony prawnej, księgowej oraz finansowo-biznesowej). Specjalizuje się w obsłudze inwestycji na niepublicznym rynku kapitałowym. Doradza w kwestiach związanych ze strukturą inwestycji i formą pozyskania kapitału oraz z relacjami pomiędzy inwestorami, a startupami. Do tej pory doradzała przy ponad 60 transakcjach na niepublicznym rynku kapitałowym, reprezentując zarówno inwestorów kapitałowych (VC/BA/PE), jak i startupy. Organizatorka VC SPEED DATING – międzynarodowego wydarzenia łączącego startupy i fundusze inwestycyjne. Mentor w programach akceleracyjnych i inkubatorach przedsiębiorczości. Ambasadorka Fundacji Polish-Israeli Startups Foundation, członek Polski Innowacyjnej. Współpracuje z polskimi i zagranicznymi funduszami VC – pozyskuje finansowanie oraz doradza przy wypracowaniu odpowiedniej dokumentacji inwestycyjnej (onepager, pitchdeck, model finansowy). Prowadzi doradztwo strategiczne dla korporacji (w tym spółek skarbu państwa) w zakresie współpracy ze startupami i zarządzania innowacjami. Wprowadziła na polski rynek pojęcie founders agreement. Wyróżniona w rankingu Rising Stars 2017 – Prawnicy Liderzy Jutra.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Wine educator. Absolwentka brytyjskiej szkoły Wine & Spirit Education Trust w Londynie (WSET Diploma Certified). WSET szkoli profesjonalistów branży winiarskiej i alkoholi mocnych. Nauczyciel wszystkich poziomów kursów WSET w Polsce, także w języku angielskim.
Odbyła kilkumiesięczny staż w winnicy we włoskim Piemoncie.
Przez szereg lat pracowała w branży importerskiej na stanowisku Senior Buyer będąc odpowiedzialną za selekcję i import produktów spożywczych i win.
Obecnie prowadzi swoją firmę, której celem jest edukacja i szerzenie kultury picia wina w Polsce według zasady „drink less but better”. Szczególnie dużo uwagi poświęca łączeniu wina i jedzenia. Prowadzi cykl autorskich warsztatów Food & Wine Perfect Marriage.
Magister Wydziału Geografii Uniwersytetu Warszawskiego.

Tomasz Sańpruch – wizjoner, wydawca i redaktor naczelny telewizji Capital24.tv. Specjalizuje się w zarządzaniu wizerunkiem i zarządzaniu kryzysowym. Jest także ekspertem ds. mediów, digital i content marketingu.

Dziennikarz ekonomiczny i producent programów telewizyjnych z blisko 16-letnim stażem. Specjalizuje się w tematach finansowych, inwestycjach oraz start-upach.

Wcześniej związany z TVP, gdzie był m.in. szefem Redakcji Biznesowej TVP Info. Jego felietony i materiały wideo ukazywały się także w Rzeczpospolitej, Wprost, Pulsie Biznesu i Obserwatorze Finansowym – portalu NBP.

Absolwent Polityki Społecznej na Uniwersytecie Warszawskim oraz studiów podyplomowych: HRM na Uniwersytecie Jagiellońskim i Bankowości Centralnej na Polskiej Akademii Nauk.

Studiował medycynę na Uniwersytecie Justusa Liebiga w Giessen, gdzie w 1992 r. w Instytucie Chemii Klinicznej i Genetyki Człowieka, specjalizując się w mikrobiologii i biologii molekularnej, ukończył swoją pracę doktorską. Jest dyrektorem naczelnym firmy Biological Medical Diagnostic Lab, zatrudniającej ponad 160 pracowników. Od 2004 roku zaangażowany jest w innowacyjne studia podyplomowe w dziedzinie mikrobiologii w zakresie Medycyny Prewencyjnej. Jest także członkiem komitetu zarządzającego i współtwórcą Międzynarodowej Grupy Badawczej Medycyny Prewencyjnej.

Założyciel ÖTZ-NLP&NLPT – DIE COACHING UND PSYCHOTHERAPIEAKADEMIE w Wiedniu (Austria).

Doktor nauk społecznych, wykładowca uniwersytecki, psycholog zdrowia i ekonomii, pedagog, psychoterapeuta (NL, DG, ECP), prawnik, zaprzysiężony ekspert, kierownik i trener w ÖAGG, instruktor EMDR, konsultant zarządzania CMC, coach / LSB, członek sekcji LSB, mediator nauczania. Kształcenie i szkolenie NLP w USA i Wielkiej Brytanii, coach i trener nauczania BÖP, dyrektor zarządzający Arthur Schütz & Co KG, członek komitetu szkoleniowego ÖTZ-NLP i NLPt, sekretarz generalny EANLPt.

Peter Skotnický – nauczyciel akademicki, doktor nauk ekonomicznych, praktyk z obszaru zarządzania finansami przedsiębiorstw. W działalności naukowej specjalizuje się finansach i księgowości, zarządzaniu i marketingu. 
Jest dyrektorem generalnym Uniwersyteckiego Instytutu Ekonomii i Prawa w Żylinie (Słowacja).

Certyfikowany lektor języka angielskiego, tłumacz. Ukończył studia prawnicze pierwszego i drugiego stopnia o specjalizacji prawo brytyjskie i prawo finansów międzynarodowych. Absolwent King’s College w Londynie. Od kilku lat tworzy i wdraża szkolenia językowe dla klientów korporacyjnych w Warszawie. W swojej pracy łączy zainteresowania językiem angielskim, psychologią przekazywania wiedzy oraz tematyką rozwoju osobistego. Jest laureatem stypendium językowego w Parlamencie Europejskim.

Andrzej Piotr Sosnowski

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w zakresie public relations i komunikowania strategicznego w firmach. Ukończył również polonistykę i filologię angielską na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej.

Od 2016 pełnił funkcję II Mazowieckiego Wicekuratora Oświaty w jednej z największych w Polsce jednostek nadzoru pedagogicznego.

W ramach prac ministerialnych brał m.in. udział w pracach nad projektami ustawy przygotowującej reformę szkolnictwa zawodowego. W ramach działań Departamentów resortowych czynnie włączony w prace o charakterze opiniodawczym, legislacyjnym, współpracy międzynarodowej, oraz nadzorczym. Obecnie odpowiada za rozwój oświaty polonijnej w jednostce podległej Ministerstwu Edukacji Narodowej. 

Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń z zakresu autoprezentacji, komunikacji w konflikcie oraz  procesu przygotowania wystąpienia publicznego dla pracowników urzędów, urzędników samorządowych różnego szczebla. Publikował na łamach uniwersyteckich pism pedagogicznych oraz w biuletynie Caritas Archidiecezji Warszawskiej. Autor wielu artykułów związanych z zarządzaniem, motywacją oraz strategią funkcjonowania firm.

Twórca kilku książek dla dzieci i młodzieży z zakresu etyki i wychowania.  Komentator telewizyjny spraw związanych z oświatą i wychowaniem.

Społecznie zaangażowany w prace wolontariackie, koordynator konkursu katyńskiego „Prawda i Pamięć" dla warszawskiej młodzieży.

Za swoją działalność społeczną na  rzecz oświaty odznaczony Srebrną Odznaką Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność" oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Prywatnie jest miłośnikiem kultury Armenii, a w wolnych chwilach uwielbia twórczość Williama Szekspira i Juliusza Słowackiego.

Filozof, antropolog, dziennikarz. Dziekan, a następnie prorektor ds. nauki w Warszawskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej im. B. Prusa / 2013 -2014/, dyrektor studiów dziennikarskich w Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie/2014 – 2017/. Obszary zainteresowania: filozofia religii, wielokulturowość, komunikacja interpersonalna, klasyczny reportaż, kulturowe konteksty internetu.

Dziennikarz z ponad 15-letnim doświadczeniem, aktualnie pracuje w Discovery TVN Polska. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim i Daniel Morgan Graduate School of National Security w Waszyngtonie. Swoje zawodowe życie rozpoczął od pracy w agencjach PR, a następnie przeszedł do mediów, gdzie jako dziennikarz i prezenter realizował głównie tematy gospodarcze, polityczne i ekologiczne. Pracę dziennikarską zaczynał od Akademickiego Radia Kampus. W powstającej wówczas rozgłośni współtworzył pierwsze serwisy informacyjne i programy publicystyczne. Później już jako reporter pracował w Radiostacji, Antyradiu i radiowej Trójce, skąd przeszedł do Telewizji Polskiej. Tam najpierw związał się z redakcją Wiadomości TVP1, a później Panoramy TVP2. Kolejne zawodowe wyzwania, to praca w charakterze prowadzącego w TVN24 BIS i Polskim Radiu 24 oraz autora reportaży w programie „Czarno na Białym” (TVN24).

Daniel West jest profesorem i dziekanem Department of Health Administration and Human Resources, University of Scranton w USA. Specjalizuje się w międzynarodowej opiece zdrowotnej, globalizacji, wielokulturowości i zarządzania różnorodnością. Jest profesorem wizytującym wielu uczelni zagranicznych m.in: University of Matej Bel na Słowacji Slovakia oraz Tbilisi State Medical University w Gruzji. Pełni także funkcję Prezydenta HTC Consulting Group, Inc. w USA.

W latach 1998 – 2001 pracował  w Departamencie Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. W ramach prac ministerialnych zajmował się sporządzaniem opinii prawnych na temat obowiązujących przepisów prawa pracy, brał udział w pracach nad projektami legislacyjnymi tworzonymi na potrzeby kolejno wybieranych rządów, pisał ekspertyzy na potrzeby Komisji Trójstronnej działającej przy Ministrze Pracy, oraz Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy zajmującej się tworzeniem nowego ustawodawstwa pracy. W latach 2001 -2008 pracownik Departamentu Prawnego w Głównym Inspektoracie Pracy, w latach 2004 – 2008 na stanowisku wicedyrektora Departamentu. W ramach działań Departamentu czynnie włączony we wszystkie jego prace, o charakterze opiniodawczym, legislacyjnym, współpracy międzynarodowej, oraz nadzorczym nad działalnością kontrolną inspektorów pracy na terenie kraju. W 2006 r. złożył egzamin państwowy i otrzymał uprawnienia inspektora pracy. Autor licznych publikacji oraz uczestnik konferencji związanych ze stosowaniem przepisów prawa pracy w praktyce.