Pre-school and early school pedagogy

UNIFORM MASTER’S STUDIES

 • Type of studies UNIFORM MASTER’S STUDIES
 • Field of study Pre-school and early school pedagogy
 • Study mode NON-STATIONARY
 • Duration

There are no additional fees in terms of programme differences and studying as part of an individual organization of studies.

As part of your recruitment application, it is necessary to provide a diploma of higher education (bachelor’s or master’s degree) along with a suitable diploma supplement. If you do not have a supplement, you can provide your student course record issued by the university where the professional title was obtained.

Non-stationary uniform Master’s studies in the field of PRE-SCHOOL AND EARLY SCHOOL PEDAGOGY with the possibility of an individual organization of studies for people who have completed higher education and obtained the professional title of Master’s or Bachelor’s Degree (in particular in the field of pedagogy).

During the studies, a full curriculum of uniform Master’s studies in PRE-SCHOOL AND EARLY SCHOOL PEDAGOGY is implemented. During your studies and on the terms set out in Collegium Humanum Study Regulations, each student can apply for an Individual Organization of Studies as well as for the transfer of some of their academic achievements from previous studies (e.g.: general education subjects, optional subjects, language courses, pro-seminar, specialization subjects, etc.). Thanks to the recognition and crediting a selected number of subjects in the study programme in the field of PRE-SCHOOL AND EARLY SCHOOL PEDAGOGY, it is possible to obtain a complete teaching education in significantly less than 5 years.

ISSUES DISCUSSED DURING STUDIES

 • Techniques of mental work
 • Theoretical foundations of education
 • Creative pedagogy in theory and practice
 • Early pedagogy
 • Pre-school pedagogy
 • Methods of pedagogical research
 • Environmental cooperation at school
 • History of pedagogy
 • Comparative pedagogy
 • Child’s motor expression
 • Child adaptation difficulties
 • Cooperation with parents

EMPLOYMENT PERSPECTIVES

 • Scientific institutions
 • Educational institutions (nurseries, kindergartens, schools)
 • Care institutions (orphanages, police emergency centres for children)
 • Community centres
 • Job offices
 • Social welfare centres
 • Non-governmental organizations

FEES

FULL-TIME AND PART-TIME

STUDY FROM

2 500€ per year */ 1300€ per semester

(Students from non-EU countries: 3 600 € for the first year, 3 200 € for subsequent years)

ADMISSION PROCEDURE STEP BY STEP

STEP 1

REGISTER ONLINE

 • Choose the faculty

 • Register in the system

 • Fill the required tabs: personal data, passport details, address

STEP 2

ADMISSION DOCUMENTS

 • Prepare the required documents:
  • National ID or passport
  • One passport photo
  • Copy of a secondary school leaving certificate – in case of Bachelor’s degree studies
  • Copy of Bachelor’s diploma and transcript of grades – in case of Master’s degree studies
 • Upload scans of the required documents (see the full list of documents in the tab Important documents)

STEP 3

PAYMENT

 • Make a payment of the tuition and entry fees

 • Attach payment confirmation to your application

STEP 4

ACCEPTANCE

 • Receive scans of Acceptance Letter
 • In case of non-EU students – make a Visa appointment

STEP 5

WELCOME at COLLEGIUM HUMANUM!

 • On your arrival day, please come to the Student Services with original copies of the required documents.

adw. Magdalena Stryja

Doświadczenie Prorektor Adw. Magdaleny Stryi obejmuje współpracę z takimi ośrodkami i instytucjami naukowymi jak Uniwersytet Cambridge, Centre for International Sustainable Development Law, Uniwersytet Śląski, Okręgową Radą Adwokacką w Katowicach czy Naczelną Radą Adwokacką. Od prawie dwóch dekad związana jest ze szkolnictwem wyższym, a przez ostatnie 10 lat także z Polską Adwokaturą. W tym czasie sprawowała m.in. takie funkcje jak: członkini Senatu Uniwersytetu Śląskiego, Rady Wydziału Prawa i Administracji UŚ, Rad Dydaktycznych kierunków: prawo i administracja, przedsiębiorczość. Piastowała dyrektorskie stanowiska w Narodowej Agencji Programu Erasmus + i Europejskiego Korpusu Solidarności, w Akademii WSB oraz w Uniwersytecie Śląskim. Od ponad 15 lat ściśle współpracuje z mediami najpierw jako rzecznik Wydziału Prawa i Administracji, a następnie jako Rzecznik Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

 

Jest pierwszym w Polsce prawnikiem przyjętym w poczet międzynarodowej organizacji klimatycznej Centre for International Sustainable Development Law, posiadającej status konsultacyjny przy ONZ, w której prym wiedzie Uniwersytet Cambridge. Od 2018 roku przewodnicząca eksperckich sesji oraz członkini Komitetu Programowego największej światowej prawniczej konferencji klimatycznej współorganizowanej przez Uniwersytet Cambridge pt. Climate Law and Governance Day, która była i jest integralną częścią Szczytów Klimatycznych COP24, COP25, COP26, COP27, COP28. W 2020 roku została uhonorowana nagrodą World Legal Specialist Award for Climate Change przyznawaną przez CISDL, a w 2023 uhonorowana tytułem Osobowość Roku Dziennika Zachodniego za działalność charytatywna i społeczną w Gliwicach.

 

Autorka publikacji z zakresu prawa klimatycznego i nowoczesnych technologii w tak renomowanych wydawnictwach jak: Springer, Nomos czy Routledge.

 

Przewodnicząca Komisji Nauki i Rozwoju przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. Pełniła także funkcję członkini kolegium dziekańskiego WPIA UŚ czy członkini zespołu prasowego Naczelnej Rady Adwokackiej. Pełnomocnik dziekana oraz rektora w zakresie praktyk studenckich oraz procesów dostosowywania struktur jednostek uniwersytetu do aktualnych przepisów.

 

Dyrektor Międzynarodowego Kongresu Jakości Kształcenia 2022 oraz Międzynarodowego Kongresu Edukacji i Szkolnictwa Zawodowego 2023. Członkini zespołu pierwszego międzynarodowego rankingu nowoczesnej generacji EngiRank2023.

 

Członkini grupy badawczej Just Transition, zespołu naukowego w projekcie unijnym Train in your language: multilingual transnational training in EU civil and commercial law – TRAIL, zespołu badawczego Prawa Pracy I Ubezpieczeń Społecznych w Uniwersytecie Śląskim, członkini uniwersyteckiego zespołu ds utworzenia kierunku studiów Administrowanie Środowiskiem, a także zespołu ds utworzenia studiów podyplomowych CYBER SCIENCE przez Uniwersytet Śląsk, Politechnikę Śląską oraz NASK.

 

Przez lata zasiadała w uniwersyteckich zespołach i komisjach ds. promocji, dostępności, jakości kształcenia czy rankingów. Od ponad 14 lat wykładowczyni prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

 

Organizatorka lub współorganizatorka blisko 80 międzynarodowych lub ogólnopolskich kongresów, konferencji naukowych; Prelegentka, przewodnicząca paneli eksperckich lub moderatorka sesji w trakcie 70 międzynarodowych lub ogólnopolskich kongresów, konferencji, sympozjów;

 

Organizatorka, współorganizatorka lub główna prowadząca blisko 50 wydarzeń o charakterze charytatywnym, społecznym lub artystycznym w tym główna prowadząca gliwickie Finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy WOŚP w latach 2018 – 2024.

dr hab. Paweł Poszytek

Doświadczenie dr hab. Pawła Poszytka obejmuje m.in. piastowanie funkcji profesora wizytującego w Uniwersytecie Stanforda, prorektora ds. strategicznych projektów międzynarodowych w Akademii WSB, dyrektora generalnego Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Erasmus+, członkostwo w Radzie Naukowej International Institute for InterdisciplinaryStudies USA, członkostwo w grupach doradczych i konsultacyjnych przy Komisji Europejskiej, członkostwo zarządu europejskiego stowarzyszenia EALTA działającego na rzecz podnoszenia jakości w testowaniu biegłości językowej, funkcję koordynatora projektów Rady Europy „Country Profile”, eksperta programu Horyzont 2020. Dr hab. Paweł Poszytek jest autorem publikacji m.in. w tak renomowanych wydawnictwach jak Cambridge University Press, Routledge. Pionier w zakresie propagowania w Polsce i w Europie unijnej wizji transformacji szkolnictwa wyższego poprzez sojusze Uniwersytetów Europejskich, a także pionierem w zakresie badań w obszarze dojrzałości cyfrowej polskich, europejskich i amerykańskich przedsiębiorstw.

 

Uhonorowany nagrodami Lidera Innowacji oraz Lidera Inteligentnego Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Organizator lub współorganizator kilkuset wydarzeń naukowych i edukacyjnych o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim. Prelegent w trakcie kilkudziesięciu międzynarodowych konferencji, kongresów, sympozjów.