The recruitment process to sit at the Board of the Student Union of Collegium Humanum has officially ended!

Due to the fact that the number of qualified candidates in individual branches of the University did not exceed a set number, the vote, in accordance with the Regulation of the Presidium of the Student Union of Collegium Humanum, did not take place. Students who correctly completed the applications were consequently admitted to the Board.

 

The mandates of the currently operating Student Union of Collegium Humanum of the 3rd term will expire on 21 June 2024. The tenure of the new Student Union will become operative on the day after the end of the activities of the current authorities, i.e. on 22 June 2024, and will last until 30 November 2027.

 

The composition of the Student Union of the 4th term for individual branches of Collegium Humanum is as follows:

 

Rzeszów:

 

Oliwia Kobylarz – Chairwoman

Adrianna Kłuskiewicz – Vice Chairwoman and Chairwoman of the Event Committee

Aleksandra Pelc – Secretary

Dorota Szela – Student Ombudsman

Mateusz Szymczyk – Spokesman

Mateusz Straszak – Chairman of the Culture and Sports Committee

Sylwia Paprocka – Chairwoman of the Ethics Committee

Sonia Mikłasz – Member of the Management Board

Gabriela Słysz – Member of the Management Board

Kinga Myćka – Member of the Management Board

Katarzyna Mistecka – Member of the Management Board

 

Warsaw:

 

Magdalena Antoniak – Member of the Management Board

Magdalena Nowicka – Chairwoman of the Student Affairs Committee

Artur Rybacki – Member of the Management Board

Mateusz Skrzypczak – Vice Chairman

Sandra Niedzielska – Secretary

Sonia Weronika Wolniaczyk – Member of the Management Board

Jakub Piekut – Vice Chairman

Aleksander Grzegorz Kacprzak – Chairman

Sylwia Katarzyna Kusiak – Member of the Management Board

 

Wroclaw:

 

Filip Leszczyński – Chairman

Mikołaj Zieliński – Vice Chairman

Katarzyna Krzywycha – Secretary

Nikola Michaś – Chairwoman of the Event Section

Hubert Karkos – Chairman of the Course Leaders Section

Sara Kotowska – Chairwoman of the Student Initiatives Section

Anna Pacyna – Member of the Management Board

Bartłomiej Cieplik – Member of the Management Board

Aleksandra Kotowska – Member of the Management Board

Anastazja Bielawska – Member of the Management Board

Oliwia Bąkowska – Member of the Management Board

Karol Sygierycz – Member of the Management Board

Wojciech Czyżewski – Member of the Management Board

Sandra Fejdasz – Member of the Management Board

 

Poznań:

 

Robert Lijewski – Chairman

Maksymilian Czarnecki – Vice Chairman

Aleksandra Chmielewska – Secretary

Mariusz Omieczyński – Member of the Management Board

Joanna Jaskuła – Member of the Management Board

Karolina Brianska – Member of the Management Board

Gabriela Małagocka – Member of the Management Board

Eliza Żymałkowska – Member of the Management Board

Przemysław Bączkowski – Member of the Management Board

Weronika Bielawska – Member of the Management Board

adw. Magdalena Stryja

Doświadczenie Prorektor Adw. Magdaleny Stryi obejmuje współpracę z takimi ośrodkami i instytucjami naukowymi jak Uniwersytet Cambridge, Centre for International Sustainable Development Law, Uniwersytet Śląski, Okręgową Radą Adwokacką w Katowicach czy Naczelną Radą Adwokacką. Od prawie dwóch dekad związana jest ze szkolnictwem wyższym, a przez ostatnie 10 lat także z Polską Adwokaturą. W tym czasie sprawowała m.in. takie funkcje jak: członkini Senatu Uniwersytetu Śląskiego, Rady Wydziału Prawa i Administracji UŚ, Rad Dydaktycznych kierunków: prawo i administracja, przedsiębiorczość. Piastowała dyrektorskie stanowiska w Narodowej Agencji Programu Erasmus + i Europejskiego Korpusu Solidarności, w Akademii WSB oraz w Uniwersytecie Śląskim. Od ponad 15 lat ściśle współpracuje z mediami najpierw jako rzecznik Wydziału Prawa i Administracji, a następnie jako Rzecznik Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

 

Jest pierwszym w Polsce prawnikiem przyjętym w poczet międzynarodowej organizacji klimatycznej Centre for International Sustainable Development Law, posiadającej status konsultacyjny przy ONZ, w której prym wiedzie Uniwersytet Cambridge. Od 2018 roku przewodnicząca eksperckich sesji oraz członkini Komitetu Programowego największej światowej prawniczej konferencji klimatycznej współorganizowanej przez Uniwersytet Cambridge pt. Climate Law and Governance Day, która była i jest integralną częścią Szczytów Klimatycznych COP24, COP25, COP26, COP27, COP28. W 2020 roku została uhonorowana nagrodą World Legal Specialist Award for Climate Change przyznawaną przez CISDL, a w 2023 uhonorowana tytułem Osobowość Roku Dziennika Zachodniego za działalność charytatywna i społeczną w Gliwicach.

 

Autorka publikacji z zakresu prawa klimatycznego i nowoczesnych technologii w tak renomowanych wydawnictwach jak: Springer, Nomos czy Routledge.

 

Przewodnicząca Komisji Nauki i Rozwoju przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. Pełniła także funkcję członkini kolegium dziekańskiego WPIA UŚ czy członkini zespołu prasowego Naczelnej Rady Adwokackiej. Pełnomocnik dziekana oraz rektora w zakresie praktyk studenckich oraz procesów dostosowywania struktur jednostek uniwersytetu do aktualnych przepisów.

 

Dyrektor Międzynarodowego Kongresu Jakości Kształcenia 2022 oraz Międzynarodowego Kongresu Edukacji i Szkolnictwa Zawodowego 2023. Członkini zespołu pierwszego międzynarodowego rankingu nowoczesnej generacji EngiRank2023.

 

Członkini grupy badawczej Just Transition, zespołu naukowego w projekcie unijnym Train in your language: multilingual transnational training in EU civil and commercial law – TRAIL, zespołu badawczego Prawa Pracy I Ubezpieczeń Społecznych w Uniwersytecie Śląskim, członkini uniwersyteckiego zespołu ds utworzenia kierunku studiów Administrowanie Środowiskiem, a także zespołu ds utworzenia studiów podyplomowych CYBER SCIENCE przez Uniwersytet Śląsk, Politechnikę Śląską oraz NASK.

 

Przez lata zasiadała w uniwersyteckich zespołach i komisjach ds. promocji, dostępności, jakości kształcenia czy rankingów. Od ponad 14 lat wykładowczyni prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

 

Organizatorka lub współorganizatorka blisko 80 międzynarodowych lub ogólnopolskich kongresów, konferencji naukowych; Prelegentka, przewodnicząca paneli eksperckich lub moderatorka sesji w trakcie 70 międzynarodowych lub ogólnopolskich kongresów, konferencji, sympozjów;

 

Organizatorka, współorganizatorka lub główna prowadząca blisko 50 wydarzeń o charakterze charytatywnym, społecznym lub artystycznym w tym główna prowadząca gliwickie Finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy WOŚP w latach 2018 – 2024.

dr hab. Paweł Poszytek

Doświadczenie dr hab. Pawła Poszytka obejmuje m.in. piastowanie funkcji profesora wizytującego w Uniwersytecie Stanforda, prorektora ds. strategicznych projektów międzynarodowych w Akademii WSB, dyrektora generalnego Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Erasmus+, członkostwo w Radzie Naukowej International Institute for InterdisciplinaryStudies USA, członkostwo w grupach doradczych i konsultacyjnych przy Komisji Europejskiej, członkostwo zarządu europejskiego stowarzyszenia EALTA działającego na rzecz podnoszenia jakości w testowaniu biegłości językowej, funkcję koordynatora projektów Rady Europy „Country Profile”, eksperta programu Horyzont 2020. Dr hab. Paweł Poszytek jest autorem publikacji m.in. w tak renomowanych wydawnictwach jak Cambridge University Press, Routledge. Pionier w zakresie propagowania w Polsce i w Europie unijnej wizji transformacji szkolnictwa wyższego poprzez sojusze Uniwersytetów Europejskich, a także pionierem w zakresie badań w obszarze dojrzałości cyfrowej polskich, europejskich i amerykańskich przedsiębiorstw.

 

Uhonorowany nagrodami Lidera Innowacji oraz Lidera Inteligentnego Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Organizator lub współorganizator kilkuset wydarzeń naukowych i edukacyjnych o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim. Prelegent w trakcie kilkudziesięciu międzynarodowych konferencji, kongresów, sympozjów.