Rekrutacja trwa

Filia we Wrocławiu

Instytut Psychologii

Misja instytutu

Misją Instytutu Psychologii jest ciągłe i nieprzerwalne dążenie do przekazywania studentom wiedzy z zakresu psychologii oraz przygotowania ich do odpowiedzialnego wykonywania zawodu psychologa w zgodzie z założeniami etyki zawodu. Stwarzanie optymalnych warunków do uwalniania potencjału intelektualnego i rozwoju kompetencji, aby w jak najlepszy sposób przygotować studentów do wykonania wybranego zawodu. Motywowanie do rozwijania ciekawości poznawczej.

Dyrektor Instytutu

mgr Jarosław Kozłowski

Kadra dydaktyczna

Wykładowcy

 • dr hab. prof. ucz. Agnieszka Hensoldt
 • dr hab. prof. ucz. Robert Sochacki
 • dr Joanna Halicka-Masłowska
 • dr Krzysztof Kałużny
 • dr Monika Konopka
 • dr Artur Machlarz
 • dr Mirosława Marks
 • dr Ewa Sołtys
 • dr Jan Supiński
 • dr Agnieszka Turkiewicz-Maligranda
 • dr Magdalena Żołud
 • lek. Olga Padała
 • mgr Joanna Elwartowska
 • mgr Piotr Grzelczyk
 • mgr Jarosław Kozłowski
 • mgr Barbara Mróz
 • mgr Małgorzata Rudy
 • mgr Magdalena Semrau
 • mgr Grażyna Skurczyńska
 • mgr Paulina Sochacka-Zięcina
 • mgr Michał Stefańczyk
 • mgr Barbara Wandas
 • mgr Katarzyna Wierska-Kuberka
 • mgr Urszula Wrzeszcz
 • mgr (lektorat) Justyna Garyga
 • mgr (lektorat) Ewa Herman-Włodarczyk
 • mgr (lektorat) Anna Podstawka
 • mgr (lektorat) Dorota Ciężkowska-Gajda