Filia w Rzeszowie

Partnerzy

[wd_asp elements='search' ratio='100%' id=1]

„ALA” Autorskie Liceum Artystyczne i Akademickie

ul. Nadrzeczna 5
42-202 Częstochowa
Tel. : 668 184 450 ,34 368 03 75
e-mal: kontakt@alacz.edu.pl, alacz@o2.pl

„Malinowa Żyrafa” Niepubliczne Przedszkole Natalia Jasińska

Wyspiańskiego 36 lok. 2/B, 35-111 Rzeszów
Tel.: 501 725 497

„Słoneczny RAJ” Niepubliczne Przedszkole w Szówsku

Lubelska 53 37-522 Szówsko
Tel.: 880393507

A2 Anna Lubaś

Nienadówka 372, 36-052 Nienadówka

ACTIVE-LEARNING ANETA PRZYBYSZ

ul. Józefa Piłsudskiego 12, 38-400 Krosno
Tel.: 134938031

Agencja sportowa “Around the sport”

AVEE-MED Zakład Opiekuńczo – Leczniczy

Niechobrz 972, 36-047 Niechobrz
Tel.: (17) 871 77 13
e-mail: aveemed@wp.pl

Centrum Kreatywnego Rozwoju Kamila Stefanik

aleja Józefa Piłsudskiego 31 / pok. 133-134
35-074 Rzeszów
Tel.: 782 161 551
e-mail: ckrstefanik@gmail.com
rzeszowpsycholog@interia.pl

Centrum Medyczne MEDYK

ul. Szopena 1,
35-055 Rzeszów
Tel.: (17) 850 80 05
e-mail:medyk@medyk.rzeszow.pl

Centrum Psychologii Klinicznej, Neuropsychologii, Seksuologii i Psychoterapii Uzależnień

Centrum Szkoleniowo-Terapeutyczne SELF s.c.

ul. Unii Lubelskiej 6/8
35-016 Rzeszów
601 827 642
e-mail:cst.self@gmail.com
724 673 639
e-mail:szkolenia.self@gmail.com

Centrum Terapii i Wspierania Rozwoju Mozaika

ul. Dąbrowskiego 31A, 35-036 Rzeszów
Tel.: +48 691 978 755
e-mail : aku@mozaika-centrum.pl

Centrum Zdrowia Euromed Poradnia dla osób z autyzmem dziecięcym

Bursaki 29/b
Krosno
Tel.: 13 43 64635

Chatka Puchatka

ul. Towarowa 29,
38-200, Jasło
Tel.: +48 728 826 080, 603 327 322

Devan sp. z o.o.

ul. Podwale 2/1, 37-100 Łańcut

Dialog Centrum Terapii Rodzin

Karola Lewakowskiego 1A/2
35-119 Rzeszów
Tel.:+48 507 039 111, +48 660 910 561
www@dialog.rzeszow.pl

Dobre Relacje Sp. z o.o. Rzeszowskie Centrum Diagnozy I Terapii Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Akademia Relacji Sp.k.

35-083 Rzeszów, Rymanowska 10 lok. 3

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie

Sienkiewicza 211
39-400
Tarnobrzeg
Tel.:15 822 29 43

Dom Pomocy Społecznej Sieradza

33-240 Żabno Sieradza 208
Tel.:792-701-297
e-mail:dyrektor@dpssieradza.pl

adw. Magdalena Stryja

Doświadczenie Prorektor Adw. Magdaleny Stryi obejmuje współpracę z takimi ośrodkami i instytucjami naukowymi jak Uniwersytet Cambridge, Centre for International Sustainable Development Law, Uniwersytet Śląski, Okręgową Radą Adwokacką w Katowicach czy Naczelną Radą Adwokacką. Od prawie dwóch dekad związana jest ze szkolnictwem wyższym, a przez ostatnie 10 lat także z Polską Adwokaturą. W tym czasie sprawowała m.in. takie funkcje jak: członkini Senatu Uniwersytetu Śląskiego, Rady Wydziału Prawa i Administracji UŚ, Rad Dydaktycznych kierunków: prawo i administracja, przedsiębiorczość. Piastowała dyrektorskie stanowiska w Narodowej Agencji Programu Erasmus + i Europejskiego Korpusu Solidarności, w Akademii WSB oraz w Uniwersytecie Śląskim. Od ponad 15 lat ściśle współpracuje z mediami najpierw jako rzecznik Wydziału Prawa i Administracji, a następnie jako Rzecznik Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

 

Jest pierwszym w Polsce prawnikiem przyjętym w poczet międzynarodowej organizacji klimatycznej Centre for International Sustainable Development Law, posiadającej status konsultacyjny przy ONZ, w której prym wiedzie Uniwersytet Cambridge. Od 2018 roku przewodnicząca eksperckich sesji oraz członkini Komitetu Programowego największej światowej prawniczej konferencji klimatycznej współorganizowanej przez Uniwersytet Cambridge pt. Climate Law and Governance Day, która była i jest integralną częścią Szczytów Klimatycznych COP24, COP25, COP26, COP27, COP28. W 2020 roku została uhonorowana nagrodą World Legal Specialist Award for Climate Change przyznawaną przez CISDL, a w 2023 uhonorowana tytułem Osobowość Roku Dziennika Zachodniego za działalność charytatywna i społeczną w Gliwicach.

 

Autorka publikacji z zakresu prawa klimatycznego i nowoczesnych technologii w tak renomowanych wydawnictwach jak: Springer, Nomos czy Routledge.

 

Przewodnicząca Komisji Nauki i Rozwoju przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. Pełniła także funkcję członkini kolegium dziekańskiego WPIA UŚ czy członkini zespołu prasowego Naczelnej Rady Adwokackiej. Pełnomocnik dziekana oraz rektora w zakresie praktyk studenckich oraz procesów dostosowywania struktur jednostek uniwersytetu do aktualnych przepisów.

 

Dyrektor Międzynarodowego Kongresu Jakości Kształcenia 2022 oraz Międzynarodowego Kongresu Edukacji i Szkolnictwa Zawodowego 2023. Członkini zespołu pierwszego międzynarodowego rankingu nowoczesnej generacji EngiRank2023.

 

Członkini grupy badawczej Just Transition, zespołu naukowego w projekcie unijnym Train in your language: multilingual transnational training in EU civil and commercial law – TRAIL, zespołu badawczego Prawa Pracy I Ubezpieczeń Społecznych w Uniwersytecie Śląskim, członkini uniwersyteckiego zespołu ds utworzenia kierunku studiów Administrowanie Środowiskiem, a także zespołu ds utworzenia studiów podyplomowych CYBER SCIENCE przez Uniwersytet Śląsk, Politechnikę Śląską oraz NASK.

 

Przez lata zasiadała w uniwersyteckich zespołach i komisjach ds. promocji, dostępności, jakości kształcenia czy rankingów. Od ponad 14 lat wykładowczyni prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

 

Organizatorka lub współorganizatorka blisko 80 międzynarodowych lub ogólnopolskich kongresów, konferencji naukowych; Prelegentka, przewodnicząca paneli eksperckich lub moderatorka sesji w trakcie 70 międzynarodowych lub ogólnopolskich kongresów, konferencji, sympozjów;

 

Organizatorka, współorganizatorka lub główna prowadząca blisko 50 wydarzeń o charakterze charytatywnym, społecznym lub artystycznym w tym główna prowadząca gliwickie Finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy WOŚP w latach 2018 – 2024.

dr hab. Paweł Poszytek

Doświadczenie dr hab. Pawła Poszytka obejmuje m.in. piastowanie funkcji profesora wizytującego w Uniwersytecie Stanforda, prorektora ds. strategicznych projektów międzynarodowych w Akademii WSB, dyrektora generalnego Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Erasmus+, członkostwo w Radzie Naukowej International Institute for InterdisciplinaryStudies USA, członkostwo w grupach doradczych i konsultacyjnych przy Komisji Europejskiej, członkostwo zarządu europejskiego stowarzyszenia EALTA działającego na rzecz podnoszenia jakości w testowaniu biegłości językowej, funkcję koordynatora projektów Rady Europy „Country Profile”, eksperta programu Horyzont 2020. Dr hab. Paweł Poszytek jest autorem publikacji m.in. w tak renomowanych wydawnictwach jak Cambridge University Press, Routledge. Pionier w zakresie propagowania w Polsce i w Europie unijnej wizji transformacji szkolnictwa wyższego poprzez sojusze Uniwersytetów Europejskich, a także pionierem w zakresie badań w obszarze dojrzałości cyfrowej polskich, europejskich i amerykańskich przedsiębiorstw.

 

Uhonorowany nagrodami Lidera Innowacji oraz Lidera Inteligentnego Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Organizator lub współorganizator kilkuset wydarzeń naukowych i edukacyjnych o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim. Prelegent w trakcie kilkudziesięciu międzynarodowych konferencji, kongresów, sympozjów.