Praca socjalna

STUDIA I STOPNIA

 • Rodzaj studiów Studia I stopnia
 • Kierunek studiów Praca socjalna
 • Tryb studiów STUDIA NIESTACJONARNE (Z ONLINE)
 • Czas trwania 3 LATA (6 SEMESTRÓW)

Kształcenie na kierunku Praca socjalna stawia za cel zdobycie przez absolwentów kompetencji takich jak: komunikatywność, praca w zespole, sumienność, dokładność, nawiązywanie relacji. Studia nadają uprawnienia i kompetencje niezbędne w zawodzie pracownika socjalnego. Absolwent studiów  będzie także wyposażony w umiejętności oczekiwane przez pracodawców, tj. wiedzę diagnostyczną sytuacji i zjawisk powodujących stan zagrożenia, ryzyka lub trudnego położenia osoby potrzebującej wsparcia i pomocy, praktycznego stosowania dotychczasowych metod, technik i środków interwencji socjalnej oraz ewaluacji podejmowanych działań służących rozwiązywaniu aktualnych problemów społecznych.

 

Ukończenie studiów na kierunku Praca socjalna daje ustawowe uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, uznawane także w innych krajach Unii Europejskiej.

Zagadnienia omawiane podczas studiów

 • Psychologia faz życia
 • Gerontologia społeczna
 • Promocja i profilaktyka zdrowia
 • Psychologiczne koncepcje człowieka
 • Podstawowe prawa i wolności człowieka
 • Psychologia kliniczna z elementami psychiatrii
 • Prawo socjalne
 • Psychologia społeczna
 • Praca socjalna – umiejętności i procesy
 • Prawo rodzinne
 • Praca socjalna z grupą
 • Problematyka przestępczości i niedostosowania społecznego
 • Problemy polityki rodzinnej
 • Rozwiązywanie problemów społecznych w społecznościach lokalnych – warsztaty
 • Kliniczna praca socjalna
 • Problematyka uzależnień – programy przeciwdziałania
 • Praca socjalna z rodziną
 • Polityka społeczna – polityki publiczne, zarządzanie publiczne
 • Obywatelstwo i prawa społeczne
 • Socjoterapia
 • Trening umiejętności interpersonalnych
 • Psychopatologia
 • Wolontariat

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Domy kultury

Urzędy pracy

Ośrodki pomocy rodzinie

Ośrodki wsparcia osób niepełnosprawnych

Ośrodki pomocy społecznej

Organizacje pozarządowe

Kluby seniora

Środowiskowe domy samopomocy

Opłaty

STUDIA NIESTACJONARNE- ON-LINE

STUDIUJ OD

390


w miesięcznych 10 ratach

PROCEDURA PRZYJĘCIA

KROK 1 - ZAREJESTRUJ SIĘ W REKRUTACJI ONLINE

KROK 2 - Postępuj zgodnie z instrukcją przesłaną mailem

Opłaty administracyjne:

 • opłata rekrutacyjna – 85 zł
 • opłata za legitymację studencką – 22 zł
 • opłata wpisowa – 200 zł

Wpisowe 0 zł do 29 lutego

LUB WYKUP PAKIET PREMIUM STUDENT* – 490zł

Wpłaty należy dokonać na swój indywidualny rachunek bankowy, który znajduje się w treści UMOWY O STUDIOWANIU (otrzymują ją Państwo po rejestracji online).

W tytule przelewu prosimy o podanie swojego numeru PESEL.

Rekrutacja na studia licencjackie i magisterskie