Studia I stopnia

Zarządzanie

Wpisowe 0 zł do 29 lutego

(studia w języku angielskim)

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE (TYLKO ONLINE)

W odpowiedzi na oczekiwania rynku stworzyliśmy możliwość rozpoczęcia nauki w języku angielskim na kierunku Zarządzanie- studia I stopnia. Podczas zajęć (ćwiczeń wykładów oraz warsztatów) studenci oprócz zdobywania fundamentalnej wiedzy z zakresu zarządzania będą poznawać oraz porozumiewać się używając angielskiej terminologii biznesowej. Międzynarodowy charakter tych studiów rozwija otwartość oraz tolerancję na odmienne idee jak i rozwija praktyczne umiejętności komunikacji interpersonalnej.

Zarządzanie Warszawa

Studia licencjackie na kierunku zarządzanie na naszej uczelni dają możliwość wybrania jednej  spośród wielu bardzo atrakcyjnych specjalności. Kierunek zarządzanie od lat cieszy się dużą popularnością. Po ukończeniu studiów absolwent może realizować się jako menedżer i ekspert w zakresie zarządzania.

Bardzo ważną rolę w programie studiów odgrywają zajęcia praktyczne. Dzięki nim student nabędzie umiejętności pozwalające mu na:
 • diagnozowanie oraz rozwiązywanie problemów,
 • skuteczne komunikowanie oraz negocjowanie,
 • zarządzanie projektami i przedsiębiorstwami,
 • posługiwanie się specjalistycznym słownictwem.

Studia licencjackie oferują także wybór jednej z atrakcyjnych specjalizacji:

 • Biznes i marketing międzynarodowy
 • Doradztwo zawodowe i coaching
 • Dyplomacja, negocjacje i komunikacja w biznesie międzynarodowym
 • Grywalizacja w marketingu
 • HR i Talent Management (Zarządzanie zasobami ludzkimi)
 • Inżynieria Menedżerska
 • Komunikacja wizerunkowa (PR, Branding, Reklama i Social Media)
 • Kryptowaluty w biznesie
 • Marketing
 • Marketing i zarządzanie organizacją eventów
 • Marketing i zarządzanie sprzedażą
 • Marketing internetowy (e-Marketing i e-Commerce)
 • Mobile & Digital Marketing
 • Neuromarketing
 • Przywództwo w biznesie
 • Psychologia biznesu i coaching
 • Transport, logistyka i spedycja
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i cyberbezpieczeństwem
 • Zarządzanie danymi i analityka Big Data
 • Zarządzanie e-sportem
 • Zarządzanie i marketing w turystyce, hotelarstwie i gastronomii
 • Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami (MŚP)
 • Zarządzanie w administracji publicznej
 • Zarządzanie w IT i Digital Design
Zobacz zasady rekrutacji kierunek zarządzanie. Zachęcamy do podjęcia studiów na kierunku Zarządzanie w Warszawie. U nas możesz także kontynuować naukę na studiach magisterskich.