Studia I stopnia

Zarządzanie

e-Marketing i e-Commerce

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Specjalność przygotowuje do praktycznego wykorzystania Internetu w działalności marketingowej poprzez poznanie zasad rynku internetowego oraz skutecznej realizacji projektów E-commerce firmy w środowisku wirtualnym w różnych obszarach biznesu.

490 zł brutto

miesięcznie

Controlling i audyt

Studia stacjonarne i niestacjonarne

490 zł brutto

miesięcznie

Marketing

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Specjalność przygotowuje do praktycznego wykorzystania aktualnej wiedzy z zakresu marketingu i strategii marketingowej w organizowaniu i prowadzeniu skutecznej działalności marketingowej w przedsiębiorstwach oraz innych instytucjach na dynamicznie zmieniającym się rynku.

490 zł brutto

miesięcznie

Marketing i Brand Management

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Specjalność przygotowuje do wprowadzania na rynek i dalszym kreowaniem i koordynowaniem marki, opracowywanie strategii i planowaniem produktów lub usług. Obejmuje praktyki biznesowe i zasady marketingowe, dające zakres wiedzy i umiejętności, które pomogą stać się profesjonalistą w dziedzinie marketingu

490 zł brutto

miesięcznie

Social Media i PR

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Specjalność przygotowuje do wprowadzania na rynek i dalszym kreowaniem i koordynowaniem marki, opracowywanie strategii i planowaniem produktów lub usług. Obejmuje praktyki biznesowe i zasady marketingowe, dające zakres wiedzy i umiejętności, które pomogą stać się profesjonalistą w dziedzinie marketingu

490 zł brutto

miesięcznie

Rachunkowość i zarządzanie finansami

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Specjalność ta ma charakter praktyczny, cała nauka ma zatem zaowocować fachowością, którą będzie można wykorzystać w księgowości, kontrolingu, zarządzaniu finansami czy tez doradztwie. Rozwijane są kompetencje umożliwiające podjęcie pracy zawodowej lub prowadzenie działalności gospodarczej na własny rachunek.

490 zł brutto

miesięcznie

Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Celem specjalności jest przygotowanie w zakresie zarządzania w sytuacjach kryzysowych, które obejmują całokształt zagadnień w sferze przeciwdziałania zdarzeniom kryzysowym. Program skoncentrowany jest na zagadnieniach zarządzania kryzysowego oraz specjalizuje w dziedzinie bezpieczeństwa w marketingu.

490 zł brutto

miesięcznie

Zarządzanie danymi i analityka Big Data

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Specjalność przygotowuje do nabycia kompetencji nie tylko w zakresie nauk społecznych, komunikacji i relacji międzyludzkich, ale również w obszarze IT, analizy danych oraz kodowania.

490 zł brutto

miesięcznie

Zarządzanie logistyką

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Specjalność przygotowuje do procesów planowania, realizowania oraz kontrolowania sprawnego efektywnego ekonomicznie przepływu surowców, materiałów, wyrobów gotowych oraz odpowiedniej komunikacji z klientem.

490 zł brutto

miesięcznie

Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami (MŚP)

Studia stacjonarne i niestacjonarne

W ramach specjalności studenci poznają specyfikę działania małego i średniego przedsiębiorstwa oraz zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne do osiągnięcia sukcesu gospodarczego. Przygotowuje do pozyskania wiedzy m.in. zarządzania wizerunkiem własnym i kierowanej organizacji, promocji, komunikacji marketingowej oraz funkcjonowania małych firm w Unii Europejskiej.

490 zł brutto

miesięcznie

Zarządzanie w systemach informatycznych (IT)

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Specjalność przygotowuje do interdyscyplinarnych przygotowań menadżersko-informatycznych. W realizacji kładziony jest nacisk na umiejętność analizy i modelowania procesów biznesowych, projektowania czy zarządzania projektami informatycznymi.

490 zł brutto

miesięcznie

Zarządzanie zasobami ludzkimi (HR i Talent Management)

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Specjalność przygotowuje do bycia liderem w organizacji i skutecznej realizacji procesów: pozyskiwania pracowników, motywowania ich do pracy, zarządzania nimi oraz odkrywania i rozwijania ich talentów. Studenci Zarządzania zasobami ludzkimi uzyskają praktyczną wiedzę i umiejętności do zarządzania zintegrowanym zespołem pracowników ukierunkowanym na rozwój osobisty i sukces firmy.

490 zł brutto

miesięcznie

Zarządzanie i marketing w turystyce, hotelarstwie i gastronomii

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Specjalność zapoznaje z aktualnymi trendami w dziedzinie organizacji i zarządzania w przedsiębiorstwach turystycznych, hotelowych i gastronomicznych, funkcjonujących w warunkach silnej konkurencji. Absolwenci posiądą praktyczne umiejętności w zakresie m.in. opracowania biznes planu, projektów kampanii reklamowych, badań marketingowych, public relations, opanują techniki prowadzenia skutecznych negocjacji, a także nauczą się zarządzania strategicznego, w sferze finansów oraz jakością usług.

490 zł brutto

miesięcznie

ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa
REGON 381457997
NIP 5252765348
VAT EU PL5252765348
Nr 383 w Ewidencji Uczelni Niepublicznych MNiSW