Studia podyplomowe

Rekrutacja na nową edycję (zajęcia na żywo)
zapisy do 17 Marca 2024 LIMIT MIEJSC!

Studia podyplomowe w Collegium Humanum

 

Studia podyplomowe w Collegium Humanum to nowoczesne programy kształcenia przeznaczone dla osób, które chcą pogłębić swoją wiedzę i umiejętności w określonym zakresie. Zajęcia odbywają się w trybie indywidualnej organizacji studiów (IOS) również studia online. Kierunki studiów są skierowane przede wszystkim do osób, które ukończyły już studia wyższe, posiadają tytuł magistra i chcą podnieść swoje kwalifikacje i kompetencje lub zmienić swoją karierę i ugruntować pozycję na rynku pracy.

 

Nasze programy oferują studentom zazwyczaj kierunki trwające 2 semestry, kończąc się nadaniem stopnia podyplomowego.

Studia podyplomowe są przeznaczone dla osób, które chcą:

– zdobyć wiedzę w konkretnym obszarze,

– podnieść swoje kwalifikacje,

– zmienić swoją karierę,

– poszerzyć swoje horyzonty zawodowe.

 

Zdobądź dodatkowe kwalifikacje niezbędne na rynku pracy

 

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty studiów podyplomowych. Dzięki studiom podyplomowym studenci mają możliwość pogłębienia swojej wiedzy i umiejętności w konkretnym zakresie. Nasze studia podyplomowe umożliwiają także rozwijanie sieci kontaktów zawodowych oraz zdobywanie nowych doświadczeń, co może mieć pozytywny wpływ na rozwój kariery zawodowej. Każdy kierunek to atrakcyjna propozycja. Absolwenci studiów podyplomowych na naszej Uczelni, są gotowi na nowe wyzwania i posiadają wiedzę i uprawnienia, dające realną przewagę na rynku pracy. Studia dają kompleksowe przygotowanie do nowych wyzwań zawodowych, pozwalają na zarządzanie projektami nawet bardzo wymagającymi, a uzyskanie nowych kompetencji daje realne szanse na aktualnym rynku pracy.

Dokładne korzyści wynikające z ukończenia studiów podyplomowych są uzależnione od wybranej specjalizacji. Studenci Collegium Humanum mogą zdobyć wiedzę z zakresu biznesu, zarządzania, prawa, marketingu, psychologii czy nauk społecznych. Oferta edukacyjna skierowana jest do szerokiego grona słuchaczy menedżerów, nauczycieli, pracowników biurowych i innych. Wszystko zależy od zainteresowań i potrzeb zawodowych. Prowadzimy ciągłą rekrutację! Przystąp do nauki już dziś!

adw. Magdalena Stryja

Doświadczenie Prorektor Adw. Magdaleny Stryi obejmuje współpracę z takimi ośrodkami i instytucjami naukowymi jak Uniwersytet Cambridge, Centre for International Sustainable Development Law, Uniwersytet Śląski, Okręgową Radą Adwokacką w Katowicach czy Naczelną Radą Adwokacką. Od prawie dwóch dekad związana jest ze szkolnictwem wyższym, a przez ostatnie 10 lat także z Polską Adwokaturą. W tym czasie sprawowała m.in. takie funkcje jak: członkini Senatu Uniwersytetu Śląskiego, Rady Wydziału Prawa i Administracji UŚ, Rad Dydaktycznych kierunków: prawo i administracja, przedsiębiorczość. Piastowała dyrektorskie stanowiska w Narodowej Agencji Programu Erasmus + i Europejskiego Korpusu Solidarności, w Akademii WSB oraz w Uniwersytecie Śląskim. Od ponad 15 lat ściśle współpracuje z mediami najpierw jako rzecznik Wydziału Prawa i Administracji, a następnie jako Rzecznik Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

 

Jest pierwszym w Polsce prawnikiem przyjętym w poczet międzynarodowej organizacji klimatycznej Centre for International Sustainable Development Law, posiadającej status konsultacyjny przy ONZ, w której prym wiedzie Uniwersytet Cambridge. Od 2018 roku przewodnicząca eksperckich sesji oraz członkini Komitetu Programowego największej światowej prawniczej konferencji klimatycznej współorganizowanej przez Uniwersytet Cambridge pt. Climate Law and Governance Day, która była i jest integralną częścią Szczytów Klimatycznych COP24, COP25, COP26, COP27, COP28. W 2020 roku została uhonorowana nagrodą World Legal Specialist Award for Climate Change przyznawaną przez CISDL, a w 2023 uhonorowana tytułem Osobowość Roku Dziennika Zachodniego za działalność charytatywna i społeczną w Gliwicach.

 

Autorka publikacji z zakresu prawa klimatycznego i nowoczesnych technologii w tak renomowanych wydawnictwach jak: Springer, Nomos czy Routledge.

 

Przewodnicząca Komisji Nauki i Rozwoju przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. Pełniła także funkcję członkini kolegium dziekańskiego WPIA UŚ czy członkini zespołu prasowego Naczelnej Rady Adwokackiej. Pełnomocnik dziekana oraz rektora w zakresie praktyk studenckich oraz procesów dostosowywania struktur jednostek uniwersytetu do aktualnych przepisów.

 

Dyrektor Międzynarodowego Kongresu Jakości Kształcenia 2022 oraz Międzynarodowego Kongresu Edukacji i Szkolnictwa Zawodowego 2023. Członkini zespołu pierwszego międzynarodowego rankingu nowoczesnej generacji EngiRank2023.

 

Członkini grupy badawczej Just Transition, zespołu naukowego w projekcie unijnym Train in your language: multilingual transnational training in EU civil and commercial law – TRAIL, zespołu badawczego Prawa Pracy I Ubezpieczeń Społecznych w Uniwersytecie Śląskim, członkini uniwersyteckiego zespołu ds utworzenia kierunku studiów Administrowanie Środowiskiem, a także zespołu ds utworzenia studiów podyplomowych CYBER SCIENCE przez Uniwersytet Śląsk, Politechnikę Śląską oraz NASK.

 

Przez lata zasiadała w uniwersyteckich zespołach i komisjach ds. promocji, dostępności, jakości kształcenia czy rankingów. Od ponad 14 lat wykładowczyni prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

 

Organizatorka lub współorganizatorka blisko 80 międzynarodowych lub ogólnopolskich kongresów, konferencji naukowych; Prelegentka, przewodnicząca paneli eksperckich lub moderatorka sesji w trakcie 70 międzynarodowych lub ogólnopolskich kongresów, konferencji, sympozjów;

 

Organizatorka, współorganizatorka lub główna prowadząca blisko 50 wydarzeń o charakterze charytatywnym, społecznym lub artystycznym w tym główna prowadząca gliwickie Finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy WOŚP w latach 2018 – 2024.

dr hab. Paweł Poszytek

Doświadczenie dr hab. Pawła Poszytka obejmuje m.in. piastowanie funkcji profesora wizytującego w Uniwersytecie Stanforda, prorektora ds. strategicznych projektów międzynarodowych w Akademii WSB, dyrektora generalnego Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Erasmus+, członkostwo w Radzie Naukowej International Institute for InterdisciplinaryStudies USA, członkostwo w grupach doradczych i konsultacyjnych przy Komisji Europejskiej, członkostwo zarządu europejskiego stowarzyszenia EALTA działającego na rzecz podnoszenia jakości w testowaniu biegłości językowej, funkcję koordynatora projektów Rady Europy „Country Profile”, eksperta programu Horyzont 2020. Dr hab. Paweł Poszytek jest autorem publikacji m.in. w tak renomowanych wydawnictwach jak Cambridge University Press, Routledge. Pionier w zakresie propagowania w Polsce i w Europie unijnej wizji transformacji szkolnictwa wyższego poprzez sojusze Uniwersytetów Europejskich, a także pionierem w zakresie badań w obszarze dojrzałości cyfrowej polskich, europejskich i amerykańskich przedsiębiorstw.

 

Uhonorowany nagrodami Lidera Innowacji oraz Lidera Inteligentnego Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Organizator lub współorganizator kilkuset wydarzeń naukowych i edukacyjnych o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim. Prelegent w trakcie kilkudziesięciu międzynarodowych konferencji, kongresów, sympozjów.