Rekrutacja trwa

Collegium Humanum Logo

Kontakt

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa

REGON: 381457997

NIP: 5252765348

Rejestr Uczelni Niepublicznych MNiSW: 383

Rekrutacja na studia licencjackie i magisterskie

+48 22 487 53 59

Rekrutacja na studia podyplomowe i MBA

+48 22 487 53 59

Biuro Obsługi Studiów licencjackich i magisterskich

Zarządzanie

mgr Oskar Bawor

Prawo

mgr Daria Gast

Finanse i Rachunkowość

mgr Oskar Bawor

Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna

mgr Daria Gast

Psychologia

mgr Katarzyna Czarnecka

Administracja

mgr Paulina Nazaruk

Biuro Obsługi Studiów

Podyplomowych i MBA

Biuro Obsługi Studentów anglojęzycznych i Współpracy Międzynarodowej

Biuro Marketingu

Biblioteka

Rektorat

Kwestura i księgowość:

Pracownia Testów Psychologicznych

al. Gen. Okulickiego 10
35-222 Rzeszów

REGON: 381457997

NIP: 5252765348

Rejestr Uczelni Niepublicznych MNiSW: 383

Rekrutacja na studia licencjackie i magisterskie

+48 17 741 20 42

Rekrutacja na studia podyplomowe i MBA

+48 22 487 53 59

Biuro Obsługi Studiów licencjackich i magisterskich

Biuro Obsługi Studiów Podyplomowych

Pełnomocnik Rektora ds. Interesariuszy Zewnętrznych

prof. CH dr Henryk Pietrzak, MBA

Pełnomocnik Rektora ds. Filii w Rzeszowie

mgr Krystyna Wróblewska

Pełnomocnik Rektora ds. Projektów

prof. CH dr Artur Grzesik, MBA

Dyrektor Biura Obsługi Studiów

mgr Dorota Daszykowska-Brud, MBA

Specjalista Biura Obsługi Studiów

mgr Łukasz Świder

Specjalista Biura Obsługi Studiów

mgr inż. Marta Baran

Specjalista Biura Obsługi Studiów

Monika Plizga

Koordynator ds. Praktyk Studenckich

prof. CH dr Henryk Pietrzak, MBA

Dyrektor Instytutu Psychologii i Pedagogiki

Wild Urbanek

mgr Monika Wild-Urbanek

Biblioteka

Jolanta Fień

Jolanta Fień

ul. Świętego Michała 43
61-119 Poznań

REGON: 381457997

NIP: 5252765348

Rejestr Uczelni Niepublicznych MNiSW: 383

Rekrutacja na studia licencjackie i magisterskie

+48 61 670 41 18

Rekrutacja na studia podyplomowe i MBA

+48 22 487 53 59

Biuro Obsługi Studiów licencjackich i magisterskich

Prorektor Filii Collegium Humanum w Poznaniu

mgr Piotr Dwornicki, MBA

Dyrektor Biura Filii

Milena Jasiurkowska

Dyrektor Instytutu zarządzania

dr Filip Szymczak

Dyrektor Instytutu Psychologii
Pełnomocnik ds. jakości

dr Marta Majorczyk

Dariusz Miedziaszczyk

Dariusz Miedziaszczyk

Specjalista Biura Obsługi Studiów

Joanna Jerzykowska

Specjalista Biura Obsługi Studiów

Karolina Puźniak

Specjalista Biura Obsługi Studiów

Ewa Urbaniak

Specjalista Biura Obsługi Studiów

Julita Nowak

Kierownik testów psychologicznych

mgr Agnieszka Hoffmann

Biblioteka

Bogusław Kaszycki

Kwestura i księgowość:

Oławska 11 wejście od ulicy Łaciarskiej 61
(budynek Quantum Oławska)
50-529 Wrocław

REGON: 381457997

NIP: 5252765348

Rejestr Uczelni Niepublicznych MNiSW: 383

Rekrutacja na studia licencjackie i magisterskie

+48 71 725 41 27

Rekrutacja na studia podyplomowe i MBA

+48 22 487 53 59

Biuro Obsługi Studiów licencjackich i magisterskich

Biuro Obsługi Studiów Podyplomowych i MBA

Prorektor Filii Collegium Humanum we Wrocławiu

prof. CH dr Magdalena Żołud

Kierownik Biura Obsługi Studiów

mgr Magdalena Włoch

Specjalista Biura Obsługi Studiów

Filip Leszczyński

Koordynator ds. praktyk

Pełnomocnik ds. jakości

prof. CH dr Magdalena Żołud

Biuro Marketingu

Biblioteka

Rektorat

Kwestura i księgowość:

ul. Jagiellonska 85/4
70-261 Szczecin

REGON: 381457997

NIP: 5252765348

Rejestr Uczelni Niepublicznych MNiSW: 383

Rekrutacja na studia licencjackie i magisterskie

+48 91 851 13 74

Rekrutacja na studia podyplomowe i MBA

+48 22 487 53 59

Biuro Obsługi Studiów licencjackich i magisterskich

Prorektor Filii Collegium Humanum w Szczecinie

ul. Gęsia 5
20-719 Lublin

REGON: 381457997

NIP: 5252765348

Rejestr Uczelni Niepublicznych MNiSW: 383

Rekrutacja na studia licencjackie i magisterskie

+48 81 473 25 62

Rekrutacja na studia podyplomowe i MBA

+48 22 487 53 59

Biuro Obsługi Studiów licencjackich i magisterskich

Akredytacje MNiSW

Akredytacje i Decyzje MEiN