fbpx
Logo Collegium Humanum

Rekrutacja trwa

Kadra dydaktyczna

Wykładowcy akademiccy Collegium Humanum-Szkoły Głównej Menedżerskiej to ludzie sukcesu, doświadczeni i wybitni w obszarach naukowych i praktycznych. Otwarci na interdyscyplinarność edukacji i badań, międzynarodowi specjaliści z misją przekazywania studentom wiedzy, kwalifikacji i umiejętności. Nasi wykładowcy to ludzie z różnych krajów, których łączy kultura wartości Collegium Humanum: edukacja dla sukcesu.

Logopeda wczesnej interwencji, pedagog, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta miofunkcjonalny, międzynarodowy instruktor Metody Butelki, terapeuta metody SOS Approach to Feeding, certyfikowany terapeuta metody ETTHNO w podejściu Esther de Rue, terapeuta karmienia, instruktor masażu Shantala Specjał Care.

Neurologopeda, logopeda, terapeuta NDT-Bobath.

Pracuje w Klinice Rehabilitacji Instytutu-„Pomnika

Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie oraz konsultuje inne oddziały szpitala. Podejmuje holistyczną terapię neurologopedyczną pacjentów w wieku 0-18 lat o szerokim spektrum diagnoz: choroby neurologiczne, choroby nerwowo-mięśniowe, choroby metaboliczne, stany po wypadkach i urazach wielonarządowych, a także pacjenci onkologiczni. Opiekun praktyk, staży oraz wolontariatów w zakresie logopedii/neurologopedii organizowanych w Klinice. Autorka publikacji i prelekcji na konferencjach naukowych. W trakcie badań do pracy doktorskiej koncentrujących się na populacji pacjentów pediatrycznych z diagnozą mózgowego porażenia dziecięcego.

Zainteresowania naukowe: mózgowe porażenie dziecięce, zaburzenia karmienia, zaburzenia komunikacji o podłożu neurologicznym i motorycznym, terapia oddechowa oraz zaburzenia karmienia u pacjentów z otyłością.

W latach 2012-2013 pełniłam funkcję przewodniczącej Forum Młodych Dyplomatów z siedzibą w Warszawie. W latach 2013-2014 pełniłam funkcję kierownika Wydziału Polityczno-Ekonomicznego z uprawnieniami konsularnymi oraz chargé d’affaires w Ambasadzie RP w Iraku. Czasowo byłam
oddelegowana również do pełnienia czynności służbowych w Agencji Konsularnej w Irbilu. W latach
2014-2015 pełniłam funkcję konsula w Ambasadzie RP w Bejrucie, a w latach 2015-2018 Konsula RP w Islamabadzie.
Aktualnie pełnię funkcję Zastępcy Dyrektora Kancelarii Marszałka Województwa Pomorskiego
ds. Współpracy Międzynarodowej i Międzyregionalnej oraz Pełnomocnika Zarządu Stowarzyszenia
„Pomorskie w Unii Europejskiej” z dwoma przedstawicielstwami w Gdańsku i Brukseli. W ramach
dwuletniej prezydencji województwa pomorskiego w jednej z największych bałtyckich organizacji
sieciowych Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC) pełniłam funkcję Sekretarza
Generalnego organizacji.
Jestem wykładowcą dla studentów kierunku MBA na uczelni Collegium Humanum z zakresu różnic
kulturowych i savoir vivre oraz absolwentką Studium Polityki Zagranicznej Polskiego Instytutu Spraw
Międzynarodowych oraz licznych kursów m.in. Uniwersytetu w Maryland „Understanding Terrorism
and the Terrorism Threat” czy Uniwersytetu Stanu New York „International Cyber Conficts”.
Link do profile: https://www.linkedin.com/in/monika-pochron-frankowska/

Zenobia Bogdanowska

mgr Zenobia Bogdanowska – edukator, logopeda (spec. w zakresie neurologopedii, surdologopedii, logorytmiki, emisji głosu, terapii pedagogicznej), trener rozwoju osobistego i komunikacji opartej na empatii, terapeuta JIAS, Neuroflow ATS oraz wielu metod. Autorka i współautorka programów wspomagania rozwoju słuchu i mowy dzieci oraz wsparcia ich rodziców, artykułów o tematyce psychoedukacyjnej, innowacji pedagogicznych. Współtworzy materiał językowy Aktywnego Treningu Słuchowego Neuroflow. Za osiągnięcia w pracy zawodowej w 2009 roku otrzymała nagrodę Ministra Edukacji Narodowej.

Jestem psychologiem – praktykiem. Od 2013 roku w ramach prywatnej praktyki prowadzę indywidualną długoterminową psychoterapię osób dorosłych oraz młodzieży 16+. Od kilku lat w duchu Rodzicielstwa Bliskości wspieram rodziców oraz nauczycieli w codziennych wyzwaniach związanych z budowaniem relacji z dziećmi. Pracuję również z dziećmi i młodzieżą w placówkach edukacyjnych. W swojej pracy łączę humanistyczne i psychodynamiczne spojrzenie na Klienta. Ukończyłam kursy i szkolenia z zakresu psychoterapii i psychopedagogiki w Ośrodku Terapii i Rozwoju Gestalt, w Laboratorium Psychoedukacji, Podyplomowym Studium Relacji Interpersonalnych i Profilaktyki Uzależnień UKSW oraz Akademii Rodziców i Wychowawców w Fundacji Bullerbyn, szkolenie z zakresu NVC prowadzone przez Zofię Schacht-Petersen oraz szkolenie z nowoczesnego podejścia do terapii uzależnień w Centrum Terapii Dialog.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji, prowadzonej przez superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Nauczanie jest moją pasją, której poświęcam się równie chętnie, jak pracy w gabinecie psychologicznym.

Joanna Cybińska

Konsultantka i kreatorka marek z zakresu brand marketingu.

Specjalizuje się w działaniach strategicznych, komunikacyjnych i wizerunkowych, innowacjach projektowych oraz procesach kreatywnych.

Ekspert bezpieczeństwa i higieny pracy z 17 letnim doświadczeniem w branży produkcyjnej, usługowej oraz szkoleniowej. Ukończone studia magisterskie na Uniwersytecie Warszawski na Wydziale Zarządzanie. Podyplomowe studia na SGH
Zarządzanie zasobami  ludzkimi oraz Studia Podyplomowe w zakresie Bezpieczeństwa człowieka w środowisku pracy w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym. Audytor wiodący ISO 45001:20218, audytor ISO 9001:2015, audytor EMAS 14001:2015

 

Najważniejsze obszary działalności:

 • realizacja zadań służby bhp zgodnie z ISO 45001:2018.
 • audyty bezpieczeństwa, kontrole warunków pracy, analiza bhp, ocena rozwiązań technicznych i organizacyjnych w oparciu o obowiązujące przepisy.
 • dbanie o bezpieczeństwo pracowników oraz zapewnieniem bezpieczeństwa funkcjonowania organizacji, w oparciu o obowiązujące wymagania prawne.
 • wspieranie kluczowych procesów produkcyjnych w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa pracy (procesy budowlane, energetyczne, technologiczne, produkcyjne).
 • doskonalenie jakość procesów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, uwzględniając stan bhp i warunki ochrony pracy w organizacji.
 • budowanie kultury bezpieczeństwa, angażowanie pracowników i kadry kierowniczej w rozwój systemu zarządzania bhp.
 • szkolenie kadry (wstępne, okresowe, tematyczne), budujące świadomość i odpowiedzialność pracowników w środowisku pracy.

mgr Aleksandra Fajęcka, MBA

Aleksandra Fajęcka, mgr. dziennikarstwa i nauk politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, EMBA, DBA Collegium Humanum. Założycielka i Prezes Zarządu Grupy Medialnej AFA MEDIA, AdHello. Międzynarodowy ekspert mobile & digital marketingu. Współzałożyciel Instytutu Mobile Marketingu. Z mediami związana od 2001 roku. Pracowała w Grupie Polsat, rozwijała kanał tematyczny ITV, Polonię 1, Tele 5. Twórca serwisu PolandGo.pl, HelloMamo, CzasNaMoto

Przedsiębiorczyni z 15 letnim stażem, szkoleniowiec i akredytowany tutor.
Założycielka i właścicielka marki Smoo-Thie, produkującej naturalne napoje, które w swoim składzie zawierają owoce z własnych plantacji znajdujących się w Rezerwacje Jabłka. Od roku 2011 prowadzi firmę produkcyjno – handlowa – Grupa Gaik Sp z. o. o. o zasięgu międzynarodowym. Z wykształcenia pedagog z tytułem magistra nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i matematyki finansowej. W swoim dorobku ma ukończone liczne szkolenia z zakresu szeroko rozumianego biznesu i edukacji. Licencjonowana trenerka potencjału zawodowego i osobistego programu „Spadochron”. Pomaga osobom prywatnym, jak również organizacjom zaplanować, a następnie realizować cele osobiste i zawodowe poprzez odpowiednie zarządzanie myślami i emocjami oraz dostarczanie kompetencji społecznych. Kierując się tymi wartościami napisała i wydała planner – „Smart Planner-edukacja i rozwój” laureata nagrody Zoom Art 2019.

Jest również właścicielką firmy Gaik Academy, która powstała ze świadomości problemów młodego pokolenia oraz pasji do nauczania; realizując misję wspierania młodych ludzi w drodze do samorealizacji i spełnienia. W swojej pracy łączy doświadczenie oraz wiedzę pochodzącą z różnych dziedzin nauk, przyjmując formę konkretnych narzędzi aplikowanych w obszarach przedsiębiorczości, samorealizacji, zarządzania i duchowości.

Jak trener mindfulness pomaga rozwijać kompetencje samoobserwacji i uważności oraz skupiać się na bieżących potrzebach. Dzięki świadomej praktyce rozwija kompetencje z zakresu równowagi emocjonalnej, sztuki koncentracji i radzenia sobie ze stresem, które następnie przekłada na techniki nauczania, które stosuje w swoich programach edukacyjnych.

Mateusz Gawiński – psycholog, psychoonkolog, psychoterapeuta w szkoleniu. Ukończył SWPS na kierunku Psychologia Kliniczna i Zdrowia oraz studia podyplomowe z Psychoonkologii w Praktyce Klinicznej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Aktualnie w trakcie szkolenia w psychoterapii poznawczo – behawioralnej w Akademii Motywacji i Edukacji. Doświadczenie zawodowe zdobywał w takich miejscach jak: Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze, Szpital Uniwersytecki Kraków-Prokocim, Szpital Magodent w Warszawie, Mazowiecki Szpital Onkologiczny, fundacja Onkocafe, fundacja onkologicznej Nadzieja oraz w indywidualnej pracy z pacjentem we własnym gabinecie. Autor artykułów na stronie Zwrotnik Raka oraz współautor podcastu Psychogadanki. Pracujący grupowo oraz indywidualnie z osobami doświadczającym kryzysów.

 

Absolwent pięcioletnich studiów Psychologicznych ze specjalnością „Psychologia kliniczna dzieci i dorosłych”. Jest nauczycielem akademickim Uczelni Collegium Humanum w Warszawie na kierunku Psychologia, prowadzi ćwiczenia i wykłady oraz na studiach Podyplomowych MBA,EMBA na kierunku „Psychotraumatologia” i “Psychologia Kliniczna”. Ukończył szkolenie z zakresu mediacji przy Wyższej Szkole Menadżerskej w Warszawie oraz szereg szkoleń z zakresu psychologii biznesu. Jest Specjalistą Psychoterapii Uzależnień (w pr certyfikacji) w trakcie szkolenia rekomendowanego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz w trakcie 4 letniego kursu Psychoterapii akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne i Polskie Towarzystwo Psychologiczne w Instytucie Analizy Grupowej RASZTÓW w nurcie Psychodynamicznym/Psychoanalitycznym. Aktualnie jest w trakcie podyplomowego szkolenia z Seksuologii Klicznicznej akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Seksuologiczne.
Pracował w Krajowym Biurze do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w dziale Lecznictwa i Certyfikacji.

Praktykę z zakresu psychologii klinicznej oraz psychoterapii uzależnień zdobywał w Instytucie Psychiatrii i Neurologii na Oddziale Leczenia Zespołów Abstynencyjnych (alkohol, leki, narkotyki), Klinice Psychiatrii, Stresu Bojowego i Psychotraumatologii w Wojskowym Instytucie Medycznym oraz w Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Lublinie (na oddziałach ogólnopsychiatrycznych, leczenia uzależnień, oddziale dziecięcym i młodzieżowym). Praktykę z zakresu terapii uzależnień zdobywał również w Poradni Leczenia Uzależnień PUNKT w Warszawie.

Aktualnie współpracuje z prywatnym gabinetem Psychiatryczno-Seksuologicznym, Uczelnią Collegium Humanum oraz Warszawskim Szpitalem dla Dzieci. Pracuje z osobami dorosłymi oraz młodzieżą od 15 roku pod stałą superwizją.

mgr Iwona Grabowicz – Chądzyńska

mgr Iwona Grabowicz – Chądzyńska – psycholog z ponad dwudziestoletnim stażem pracy w obszarze diagnozy klinicznej dziecka i rodziny, posiada uprawnienia do diagnozy zaburzeń neurorozwojowych, wieloletni wykładowca akademicki, ekspert w projektach naukowych dotyczących rozwoju małego dziecka, autorka lub współautorka artykułów naukowych, psychotraumatolog, członkini The European Society of Traumatic Stress Studies, absolwentka Trauma Education for Humanitarian and Emergency Responders.

Marcin Gurtatowski

Wykładowca akademicki i trener biznesu, specjalizujący się w zagadnieniach zarządzania i marketingu. Założyciel i prezes firmy Know-How VR Group Sp. z o.o., oferującej rozwiązania wspierające komunikację, kreatywność i kooperację, w oparciu o technologię wirtualnej rzeczywistości. Doktorant Katedry Strategii Marketingowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na ekonomii behawioralnej oraz na możliwościach wykorzystania technologii wirtualnej rzeczywistości w zarządzaniu i marketingu.

Dawid Mirosław Jackowski, MBA, DBA – efektywny i zorientowany na osiąganie wysokich wyników Menedżer z długoletnim doświadczeniem w zarządzaniu zasobami ludzkimi, motywowaniu i inspirowaniu zespołów do osiągania ambitnych celów a także z szerokim doświadczeniem w Lean Management. Doświadczony w prowadzeniu projektów, szkoleń i budowaniu relacji biznesowych. Menedżer podnoszący swoje kwalifikacje – obecnie Doctor of Laws, LL.D. , a zdobytą wiedzę i doświadczenie wykorzystujący w zarządzaniu w wielodyscyplinarnym środowisku biznesu.
Wykładowca na studiach niestacjonarnych oraz podyplomowych.
Absolwent:
– Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na Wydziale Finansów i Bankowości,
kierunek: Zarzadzanie, specjalizacja: Zarządzanie Przedsiębiorstwem
– Wyższej Szkoły Biznesu National Louis University w Nowym Sączu,
Master of Business Administration
– Collegium Humanum Szkoły Głównej Menedżerskiej w Warszawie, Apsley Business School, London
Doctor of Business Administration

Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II w Lublinie

Praca magisterska pt.: „Samoocena i poczucie osamotnienia osób dorosłych nie będących w związkach” napisana pod kierownictwem – prof. dr hab. Andrzej Sękowski, Katedra Różnic Indywidualnych KUL”

mgr Mariusz Jankowski, MBA

mediator wpisany na listę stałych mediatorów SO w Warszawie,
doradca obywatelski pasjonat polubownego rozwiązywania sporów
uczestnik seminarium doktorskiego WSH

Mgr psychologii o specjalizacji klinicznej. Od 2016 roku v-ce prezes Fundacji Pomocy Osobom z Chorobą Nowotworową Raktime, udzielającej wsparcia chorym onkologicznie oraz ich rodzinom. Obecnie także Dyrektor Oddziału Fundacji Leny Grochowskiej w Warszawie, która zajmuje się tworzeniem miejsc pracy głównie dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Na co dzień współpracuje z osobami z chorobami psychicznymi oraz niepełnosprawnymi intelektualnie udzielając wsparcia psychologicznego. Udziela także pomocy w interwencji kryszysowej w ramach wolontariatu.

mgr Julia Jastrzębska – pedagog, psychotraumatolog, doradca zawodowy, mediator sądowy.

Praktyk prowadzący prywatny gabinet oraz kancelarię mediatora sądowego. Od 10 lat współpracuję z uczelniami wyższymi, gdzie prowadzę zajęcia na wydziałach pedagogiki oraz psychologii. Współpracuję także ze sportowcami w zakresie treningu mentalnego.

Monika Jerzyk

Monika Jerzyk – absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (kierunek pedagogika specjalna) i Akademii Muzycznej w im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi. Jest trenerką metody Video Treningu Komunikacji, specjalistką w zakresie AAC. Wykładowczyni studiów podyplomowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza na kierunku neurologopedia. Opracowała i wprowadza Wczesne Strategie Komunikacyjne w model komunikacji z osobami z głęboką wieloraką niepełnosprawnością. Ideę tą prezentowała wielokrotnie na konferencjach oraz seminariach w Polsce i za granicą. Prowadzi cykl szkoleń: „Wprowadzanie komunikacji alternatywnej i wspomagającej u osób z wieloraką niepełnosprawnością” oraz superwizje dla terapeutów. Jest autorką artykułów poruszających tematykę potrzeb komunikacyjnych dzieci z globalnymi trudnościami rozwojowymi. Posiada certyfikat konsultantki w nurcie Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach. Autorka warsztatu „Narzędzia i kompetencje użyteczne w procesie współpracy z rodzicami”, opartego na założeniu, że ludzie posiadają zasoby i najchętniej wdrażają w życie rozwiązania, których są autorem. Terapeutka Stymulacji Bazalnej. Prowadzi w Poznaniu Centrum Rozwoju Porozumiewania GADATEK. Obejmuje opieką merytoryczną kilka ośrodków i szkół na terenie całego kraju. Członkini Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Jest administratorem strony facebook Gadatek Centrum Rozwoju Porozumiewania (https://www.facebook.com/GadatekCentrumRozwojuPorozumiewania/).

Jestem doradcą zawodowym i personalnym, filologiem języka angielskiego, absolwentem studiów MBA oraz DBA. Od prawie 15 lat pracuję w branży energetycznej współpracując z takimi światowymi korporacjami jak Hitachi Zosen Inova, VonRoll, AE&E (Austrian Energy and Environment) na terenie Japonii oraz Europy. Obecnie już w Polsce realizuję projekty związane z zarządzaniem zgodnością (Compliance). Dodatkowo realizuję się jako dydaktyk, przekazując swoją wiedzę i międzynarodowe doświadczenie słuchaczom i studentom Collegium Humanum. Absolwent Greenwich Community College, Londyn – Edexcel Certificate Adult Literacy Level 1
Pasjonat astronomii i astrofotograf, współorganizowałem narodowe wyprawy naukowe do Chile oraz USA na obserwacje i badanie zjawisk całkowitego zaćmienia Słońca we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, oraz Fundacją Nicolaus Copernicus, popularyzuje pro bono tę dziedzinę wiedzy wśród zainteresowanych osób, a w szczególności dzieci pokrzywdzonych przez los.

Psycholog, psychoterapeuta w trakcie szkolenia w nurcie psychoterapii Gestalt, Zajmuje się poradnictwem psychologicznym i pomocą psychologiczną dla osób od 15 roku życia. W swojej pracy kieruje się otwartością na dialog i relacją opartą na wzajemności. Interesuje się psychologią pozytywną, teorią pola i relacyjnym podejściem do psychopatologii. W pracy ze studentami stara się przełożyć teorię na praktykę.

mgr Magdalena Kamińska

Magdalena posiada 14-letnie doświadczenie w szeroko rozumianym obszarze HR consultingu.
Miała okazję współpracować i skutecznie doradzać kluczowym polskim i międzynarodowym organizacjom i przedsiębiorcom.
Absolwentka studiów na kierunku Zarządzanie i Biznes Międzynarodowy oraz studiów podyplomowych HR Business Partner. Biegle posługuje się językiem angielskim i komunikatywnie językiem niemieckim.
Kluczowe obszary specjalizacji: rekrutacja, zarządzanie talentami, zarządzanie zmianą, employer branding, candidate experience, wyzwania w zarządzaniu HR, budowanie zaangażowania, rozwój organizacji, zarządzanie karierą, zarządzanie różnorodnością i skuteczne techniki zarządzania.

Korszla

Mgr Elzbieta Korszla –   absolwentka UMCS w Lublinie – Wydział Ekonomiczny i Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi –kierunek pielęgniarstwo.

Wykształcenie podyplomowe:  Międzynarodowa Szkoła Menadżerów – Planowanie i zarządzanie w ochronie zdrowia; Uniwersytet Warszawski (Wydział Prawa i Administracji)  studia podyplomowe w zakresie prawa spółek; Colegium Humanum– Szkoła Główna Menadżerska –  MBA, DBA, MPH.

Wykształcenie doktoranckie: Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie – studia doktoranckie w zakresie nauk o zarządzaniu.

Doświadczenie zawodowe: menedżer ochrony zdrowia z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu podmiotami leczniczymi; koordynator wielu projektów inwestycyjnych, zdrowotnych, innowacyjnych oraz jakościowych  w sektorze ochrony zdrowia.

Ekspert TV, wideo i reklamy z niespełna dwudziestoletnim doświadczeniem zawodowym. W przeszłości – account manager w OMD Poland odpowiedzialny za strategie mediowe, planowanie i zakup mediów dla m.in. Sony, McDonald’s, PKO, Lotos. Dyrektor marketingu w Atmedia odpowiedzialny za badania, strategię sprzedaży, rozwój międzynarodowy, strategie promocyjne i programowe dla stacji TV. Szef sprzedaży i marketingu w Viasat (MTG).
Aktualnie – zastępca dyrektora Biura Reklamy TVP dbający o rozwój produktów, promocję B2B, badania, rozwój systemów.
Pomysłodawca, współ-autor i współ-redaktor książki „Marketing pokolenia silver”. Współwłaściciel i wydawca serwisu ScreenLovers.pl. Członek rady nadzorczej IAB Polska.
Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów MBA na Akademii Leona Koźmińskiego.

Beata Krasoń – absolwentka Akademii Medycznej w Poznaniu, kierunek Zdrowie Publiczne w zakresie zarządzania w opiece zdrowotnej. Ukończyła studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu- Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie oraz na Uniwersytecie Medycznym w Warszawie – Zarządzanie spółką prawa handlowego w ochronie zdrowia oraz Koordynator transplantacyjny. W 2016 r. ukończyła Studia Podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu; Zarządzanie Jakością, Środowiskiem i Ryzykiem. Od 31 lat Menadżer wszystkich szczebli w ochronie zdrowia, wieloletni Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością/ Akredytacji. Auditor wiodący wg ISO 9001, Auditor wiodący wg ISO 14001 oraz Auditor wiodący ISO/IEC 27001, ISO 37001, ISO 22301, ISO 15224, ISO 45001.

Zajmuje się zarządzaniem jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem informacji, ciągłością działania, antykorupcją, organizacją i zarządzaniem podmiotem medycznym, restrukturyzacją, cyberbezpieczeństwem.
Pielęgniarka, były Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej oraz w-ce Przewodnicząca dwóch kadencji Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Ziemi Sieradzkiej. Obecnie Przewodnicząca Sądu Okręgowego Izby Pielęgniarek i Położnych Ziemi Sieradzkiej. Wykładowca w ramach studiów dyplomowych w Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu oraz Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Wykładowca na studiach podyplomowych MBA w Toruniu i Bydgoszczy.

Psycholog spec. psychologii rodzin, psychotraumatolog, seksuolog, terapeuta rodzin i par, socjoterapeuta – certyfikowany trener TUS (I i II st.), coach i doradca zawodowy. Obecnie student studiów podyplomowych Psychosomatyka i somatopsychologia. Specjalizuję się w szeroko pojętej pomocy, wsparciu i terapii dzieci, młodzieży a także pracy z rodziną i parami. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałem przez wiele lat w pracy jako interwent kryzysowy i terapeuta w różnych instytucjach pomocowych i edukacyjnych oraz podczas licznych praktyk studenckich i pracy jako wolontariusz. Od prawie 20-lat edukuję, terapeutyzuję, wspieram i motywuję do spełniania swoich marzeń.

Swoją wiedzą i praktyką od 15-lat dzielę się w pracy ze studentami jako nauczyciel akademicki m.in. w WSB we Wrocławiu i Opolu oraz Collegium Humanum w Warszawie.

Marcin Kwiatkowski- psycholog sportu Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej, właściciel firmy Sport and Minds specjalizującej się w diagnozie, monitoringu i treningu psychomotorycznym. Współpracował z polskimi olimpijczykami i paraolimpijczykami w przygotowaniu do Igrzysk w Londynie, Rio de Janeiro i Tokyo. Wykładowca na studiach magisterskich i podyplomowych z zakresu psychologii sportu i psychologii procesów poznawczych Collegium Humanum, Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego. Opracował normy klasyfikacyjne czasów reakcji dla grupy sportowców nagroda roku „Sportu Wyczynowego”. Współpracuje ze sportowcami w zakresie treningu mentalnego- gry zespołowe (w tym zespoły piłkarskiej Ekstraklasy), sporty motorowe, sporty walki, lekkoatletyka, pływanie, tenis i in. Realizował badania diagnostyczne z zakresu psychologii sportu w ramach programu „Piłkarski Diament” emitowanego na antenie Canal+ Sport i jego kolejnej edycji w TVP Sport.

Członek Prezydium oraz Komisji Testów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Mistrz Polski Dziennikarzy w tenisie ziemnym.

Więcej informacji na www.sportandminds.pl i facebook.com/SportAndMinds/

Jadwiga Lenar-Basak
Psycholog, absolwentka- Katolicki Uniwersytet Lubelski,
Wydział Nauk Społecznych, Lublin
psychoterapeuta, absolwentka- Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA, Warszawa
Doradca zawodowy, absolwentka – Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Lublin

Posiadam wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu poradnictwa psychologicznego, psychoterapii i wsparcia psychologicznego dla osób, które doświadczają przemocy ze strony bliskich, traumy , cierpią z powodu toksycznego związku, przeżywają trudności w budowaniu satysfakcjonujących relacji i utrzymaniu więzi, mierzą się z poczuciem niskiej wartości, doświadczają straty bliskiej osoby, ciąży, cierpią z powodu depresji, depresji po porodzie, niepokoju, lęku, chcą lepiej poznać i zrozumieć siebie.

Pracuję zawodowo jako psycholog w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 4 w Lublinie. Od 2013 roku – pracuje jako psychoterapeuta w nurcie humanistycznym, czerpiąc również z innych nurtów psychoterapeutycznych, trener kompetencji miękkich, autorka opracowania i przeprowadzenia usług doradczych w stosunku do osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, podnoszących kwalifikacje zawodowe – ocena predyspozycji osobowościowych i zawodowych, przeprowadzenie i interpretacja testów psychologicznych, doradztwo zawodowe. Autorka opracowania i przeprowadzenia warsztatów z zakresu: autoprezentacja, komunikacja interpersonalna, asertywność, radzenie sobie ze stresem, krajowy rynek pracy, techniki i metody poszukiwania pracy, negocjacje, obsługa klienta, radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych, symulacja rozmowy kwalifikacyjnej, pokonywanie barier związanych z przekonaniami (radzenie sobie z uprzedzeniami). Kluczowymi wartościami w budowaniu relacji terapeutycznej są dla mnie empatia, szacunek, bezwarunkowa akceptacja drugiego człowieka.

Autorka ,, Asertywność’’- rozdział w ,,Jak odnieść sukces zawodowy’’ pod red. Ewy Grądziel. Autorska opracowania- Przewodnika dla pracowników Ochrony zdrowia o Przemocy w rodzinie.
Prywatnie szczęśliwa mama dwóch dorosłych synów z powodzeniem godząca rozwój zawodowy i samorealizację z dbaniem o rodzinę oraz siebie, swoje potrzeby i własne przyjemności.

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Administracja. Licencjonowany doradca podatkowy. Doktorantka studiów podatkowych pod przewodnictwem prof. W. Nykiela. Pracownik Departamentu Finansów jednej z największych w Polsce instytucji finansowych. Współautorka komentarza do ustawy o CIT, cyklu „Twój brat PIT” w telewizji TVN CNBC Business. Prywatnie sopran koloraturowy.

Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, SWPS oraz Szkoły Trenerów w ODiTK. W swojej pracy koncentruje na zagadnieniach stresu i konsekwencjach długotrwałego stresu dla życia zawodowego, prywatnego oraz zdrowia.  Zawsze koncentruje się na zasobach oraz mocnych stronach Klienta. Wierzy w potencjał jaki drzemie w każdym człowieku.

Terapeuta poznawczo-behawioralny TPB (CBT) z dialogiem motywującym DM (w trakcie certyfikacji). Ukończyła szkolenie TSR (Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach) w Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (CTSR Polska). Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo Behawioralnej.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w międzynarodowym środowisku takich organizacji jak Staples, Diaverum czy DNV. Obszar działań to Europa, USA, Azja. Na co dzień wspiera rozwój kariery top managerów korporacji podczas konsultacji indywidualnych gdzie pomaga im podczas zmiany pracy, przygotowuje do ważnych rozmów zawodowych oraz procesu zmiany ścieżki zawodowej.  Towarzyszy i pomaga wzmacniać rezyliencję w wydarzeniach szczególnie stresujących.

Marcin Łukasik: Dziennikarz radiowo-telewizyjny z ponad 10 letnim doświadczeniem pracy na antenie. Posiada bardzo dużą zawodową praktykę zdobytą m.in. w RMF FMRadiu ZET oraz 4FUN.TV. Wśród ogólnopolskich programów na swoim koncie ma m.in. lifestylowe “Dzień Dobry Bardzo”, muzyczną “Listę Przebojów Radia ZET” czy publicystyczne “HaloZET”. W swojej pracy łączy media tradycyjne z nowoczesnymi tworząc strategie komunikacji dla marek osobistych oraz firm w internecie. Pomaga w budowaniu skutecznego marketingu w oparciu o storytelling.

Dodatkowo tworzy i produkuje podcasty w ramach Studia PLAC m.in swój autorski “Tak słucham“. To seria rozmów z osobami, którzy na co dzień robią ciekawe i inspirujące rzeczy. Wśród gości byli m.in: Zbiginiew Boniek, Maciej Musiałkowski czy Marcin Prokop.

Pozdrawiam,
Marcin Łukasik

Mgr Dariusz Łuków jest Absolwentem Uniwersytetu Szczecińskiego na kierunku Finanse i Rachunkowość.  Obecnie w trakcie pisania rozprawy doktorskiej w dyscyplinie ekonomia i finanse. Doświadczenie praktyczne zdobyte podczas prowadzenia własnej działalności gospodarczej – biuro rachunkowe. Aktualne zatrudnienie to główny księgowy w jednostce państwowej, Skarbnik Gminy Zwierzyn a także pracownik dydaktyczny Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. Posiada certyfikat księgowy do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika w transporcie drogowym. Obszar zainteresowań to podatki.

Jestem absolwentem psychologii na Uniwersytecie SWPS. Doświadczenie kliniczne zdobywałem m.in. w Stołecznym Centrum Opiekuńczo-Leczniczym, gdzie pracowałem jako psycholog. Obecnie jestem psychoterapeutą w poradni “Synergia”. Pracuję w nurcie poznawczo-behawioralnym oraz EMDR. Prowadząc zajęcia w Collegium Humanum dzielę się wiedzą teoretyczną zdobytą na licznych szkoleniach, ale także praktyczną, wyniesioną z mojego gabinetu.

Patrycja Maślankiewicz, EMBA, EDBA, DBA – wykładowca akademicki, praktyk zarządzania, doktor biznesu, pedagog, psychotraumatolog i psychoterapeuta. Skutecznie łączy wiedzę o twardym biznesie z wiedzą o psychicznych predyspozycjach człowieka. Po 20-latach na stanowiskach zarządczych mówi o sobie: „jestem nieugięta dla sprawy i empatyczna dla ludzi”. Zrealizowała projekty zarządczo-doradczo-rozwojowe dla ok. 300 firm prywatnych oraz instytucji państwowych. Wspiera Rady Nadzorcze, Prezesów, Dyrektorów, Manager-ów i Właścicieli Firm w OSIĄGANIU WYNIKÓW BIZNESOWYCH jako EKSPERT ZARZĄDZANIA I SPRZEDAŻY, STRATEG BIZNESU oraz SHADOW I INTERIM EXECUTIVE (CEOs, DIRECTORs) przy zachowaniu WORK-LIFE BALANCE (WLB) – równowagi pomiędzy pracą a życiem prywatnym oraz WELLBEINGU – dobrostanu psychicznego i poczucia obfitości. Prowadzi COACHING, MENTORING i PSYCHOTERAPIĘ Kadry Zarządzającej.

Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z ośmioletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi. Od czterech lat wicedyrektorka niepublicznych przedszkoli w Warszawie. Terapeutka pedagogiczna, pracująca z dziećmi ze specyficznymi i niespecyficznymi zaburzeniami w uczeniu się oraz specjalizująca się w edukacji dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi. Prace dyplomowe tematyką obejmowały rozwój dzieci, rozumienie przyjaźni, samoocenę uczniów oraz dysleksję. Od trzech lat wykładowczyni akademicka na wydziałach pedagogicznych i psychologicznych, prowadząca liczne zajęcia z zakresu metod nauki czytania i pisania, metodyki terapii zajęciowej, arteterapii, metod terapii opartych o ruch, terapii ręki, psychoprofilaktyki dla studentów specjalności pedagogicznych i psychologii. Obecnie studentka ostatniego roku psychologii (specjalność – modyfikacja i kształtowanie zachowania), nieustannie podnosząca swoje kwalifikacje i kompetencje z zakresu psychoedukacji, współpracy z rodzicami oraz współpracy środowisk na rzecz dzieci. Udzielająca się wolontaryjnie w warszawskich domach dziecka.

Absolwent:
I. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu: kierunek Administracja, specjalizacja finanse publiczne.
1. Praca obroniona pod kierownictwem Prof. Zw. dr Hab. dr h.c. Dariusza Szpopera, zatytułowana: „Administracja terenowa i samorząd terytorialny na ziemiach polskich w latach 1795-1914”.
II. Uniwersytet Gdański: kierunek Prawo.
1. Praca obroniona pod kierownictwem Prof. Zw. dr Hab. dr h.c. Dariusza Szpopera, zatytułowana: „Wielkie Reformy w dobie panowania Cesarza Aleksandra II”.
III. Uniwersytet Gdański: kierunek Rosjoznawstwo, specjalizacja biznesowo-gospodarcza.
1. Praca obroniona pod kierownictwem prof. UG, dr hab. Iwony Sakowicz-Tebinka, zatytułowana „Cesarstwo Rosyjskie, a Królestwo Polskie w okresie konstytucyjno-autonomicznym 1815-1831: ustrój, administracja, sądownictwo i system prawny”.

Pałka

Dyrektor Shadow Kitchens & Virtual Brands w AmRest

Wykładowca MBA, Trener, Biznes Coach

Przedsiębiorca, założyciel CHANGEUP

 

Doświadczony Dyrektor Projektów specjalizujący się w prowadzeniu wielowymiarowych projektów strategicznych oraz cross-funkcjonalnych zespołów. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w obszarach marketingu, sprzedaży i operacji w ramach takich organizacji jak Unilever, Danone czy Amrest. Założyciel CHANGEUP, firmy oferującej doradztwo biznesowe oraz usługi szkoleniowe w obszarze przywództwa i zarządzania strategicznego. Absolwent Executive MBA Poznań-Atlanta. Trener Biznesu, absolwent Coachingu i Mentoringu na Uniwersytecie SWPS. Trener i wykładowca prowadzący szkolenia z zakresu przywództwa, marketingu oraz strategii i rozwoju organizacji.

Właściciel firmy NEXUS Consultants, specjalizującej się w realizacji kompleksowych projektów z zakresu marketingu, finansów, zarządzania i organizacji oraz pozyskiwania finansowania zewnętrznego (w tym funduszy unijnych).

Zrealizował ponad 1.000 projektów doradczych dla dużych i średnich przedsiębiorstw z wielu branż, w szczególności energetycznych, chemicznych, handlowych i logistycznych, usługowych, organizacji publicznych i innych. Do tej pory pracował dla największych firm energetycznych w Polsce i za granicą, takich jak: ENERGA, ENEA, TAURON, PGE, PGNiG, EDF, Iberdrola, SPAC, RWE, CEZ. Angażował się także w duże projekty wodorowe w Polsce, w zakresie dystrybucji wodoru w gazociągach, magazynowania w kawernach solnych oraz produkcji energii odnawialnej i jej konwersji na wodór.

Autor mapy drogowej dotyczącej wodoru dla jednej z największych polskich firm. W chwili obecnej pełni wiodącą rolę jako inicjator i twórczy lider Klastra Technologii Wodorowych.

Dzięki jego zaangażowaniu powstały takie projekty jak „Pomorska Dolina Wodorowa”, konferencja „PCHET” czy podprojekt “Hy-way to Hel”, który będzie przełomem w realizacji wodorowego transportu publicznego (autobusowego, kolejowego i morskiego) łączącego Gdynię, Sopot i Gdańsk z Półwyspem Helskim (w województwie pomorskim).

W marcu 2022 r. został powołany przez Minister Klimatu i Środowiska Annę Moskwę na członka Rady Koordynacyjnej ds. Gospodarki Wodorowej.

mgr Magdalena Pietnoczko – psycholog, w trakcie 4-letniego kursu z psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Akademii Psychoterapii INTEREGO w Lublinie, doktorantka w Instytucie Psychologii KUL. Na co dzień pracuje w Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci z Chorobami Krwi w Lublinie oraz w poradni psychologicznej z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

Z wykształcenia jest pedagogiem i absolwentem studiów podyplomowych, między innymi w zakresie: Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna i Interwencja Kryzysowa (2012), Zdrowie Publiczne i Środowiskowe (2010), oraz w zakresie Organizacji i Zarządzania w Służbie Zdrowia.

Od 2002 pracuje jako terapeuta w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach (Zakład Psychoonkologii). W 2008 roku został Fundatorem i Przewodniczącym Rady Programowej Fundacji Wspierania Profilaktyki i Edukacji Zdrowia „Źródełko”. W ramach działań Fundacji, zajmuje się osobami wykluczonymi społecznie, bezrobotnymi, ofiarami przemocy i parami starającymi się o dziecko. Od 2005 roku szkoli kandydatów na wolontariuszy w zakresie psychoonkologii – w Hospicjum Domowym dla Dzieci i Dorosłych im. Św. Franciszka z Asyżu w Kielcach. Obecnie pracuje także jako wykładowca akademicki na uczelniach w Kielcach i Warszawie.

Od 19 lat bada zastosowanie Racjonalnej Terapii Zachowania jako przykład interwencji kryzysowej oraz zastosowanie jej jako metody edukacji zdrowia psychofizycznego. Od 2012 roku bada zastosowanie i skuteczność terapii EMDR jako przykład interwencji kryzysowej. Jest autorem 29 prac z zakresu Terapii: RTZ i EMDR, pedagogiki, psychoonkologii i profilaktyki zdrowia. W Polsce jest popularyzatorem psychoonkologii, psychotraumatologii i metod psychologicznych tam stosowanych. Narzędzia, które wykorzystuje jako terapeuta w codziennej pracy zawodowej (między innymi Racjonalna Terapia Zachowania, Program Simontona i EMDR), stosuje również u ludzi zdrowych somatycznie jako sposoby skutecznego radzenia sobie w codziennych sytuacjach życiowych.

Jarosław Pluta

Menager z 15 letnim doświadczeniem w zarządzaniu zespołami sprzedażowymi, związany z sektorem bankowym. W 2019 roku odznaczony przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Medalem Srebrnym za długoletnią służbę. Trener biznesowy oraz rozwoju osobistego.             Z pasji łączy trenerstwo i coaching prowadząc warsztaty i szkolenia z zakresu rozwoju kompetencji sprzedażowych, coachingowych oraz menadżerskich.

Absolwent:

 • Akademii Bankowości,
 • Studiów podyplomowych Audyt Wewnętrzny Uniwersytet Warszawski,
 • Studiów podyplomowych Psychologia Pozytywna w Praktyce Uniwersytet Warszawski,
 • Szkoła Trenerów Akademii Set
 • Szkoła Coachingu Zespołowego Akademii Set
 • Executive Master of Business Administration Wyższej Szkoły Menadżerskiej w Warszawie

Marcelina Przeździęk

Marcelina Przeździęk – neurologopeda, pedagog specjalny, terapeuta NDT-Bobath. Pracuje od 2009 roku, najpierw przez wiele lat w domowej rehabilitacji pacjentów z SM w ramach Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego. Kolejno praca w Ośrodku Dziennej Rehabilitacji Neurologicznej Warszawskiego Szpitala dla Dzieci i w Klinice Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka Instytutu Matki i Dziecka. Obecnie pracuje w Klinice Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii w Instytut – Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka gdzie jest min. członkiem interdyscyplinarnego zespołu ds. zaburzeń karmienia i zespołu wykonującego badania videofluoroskopii (VFSS) u dzieci.
Jest autorką artykułów dotyczących karmienia dzieci z MPD, dyzartrii w przebiegu SM, poradnika dla Pacjentów z SM. Odbyła staż w Katedrze i Klinice Otoaryngologii w CSK w Warszawie z zakresu diagnozy i terapii dysfagii, a także w Children’s Health Ireland at Crumlin w Dublinie. Rozpoczęła międzynarodowe szkolenie w zakresie endoskopowego badania połykania. Jest członkiem European Society for Swallowing Disorders i International Parkinson and Movement Disorder Society. Ukończyła kurs RCM neurorehabilitacion nivel I i II u Marianeli Pernuzzi.
Pracuje z dziećmi w ramach wczesnej interwencji terapeutycznej, głównie z tymi przedwcześnie
urodzonymi, z obciążonym wywiadem okołoporodowym – chorobami neurologicznymi czy genetycznymi i niemówiącymi. Zajmuje się terapią karmienia dzieci z trudnościami w tym zakresie (również dzieci karmione enteralnie: sonda, gastrostomia odżywcza), diagnozą i terapią dysfagii i prowadzi komunikacyjnie dzieci z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających metod komunikacji. Ważną częścią pracy zawodowej jest również diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami mowy pochodzenia neurogennego.

Katarzyna Raduli – mgr psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego; jestem absolwentką studiów podyplomowych w zakresie seksuologii klinicznej Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Ukończyłam Kurs trenerski Trenera Treningu Zastępowania Agresji ,,Amity’’, szkolenie specjalistyczne kadry penitencjarnej z zakresu pracy ze sprawcami przemocy ,,Niebieska linia ,, , kurs dla psychologów biegłych sądowych rekomendowany przez Stowarzyszenie Psychologów Sądowych w Polsce. Podnosiłam swoje kwalifikacje zawodowe w zakresie integratywnej psychoterapii krótkoterminowej na Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej w Krakowie. Brałam udział w licznych szkoleniach z zakresu nadużyć seksualnych organizowanych przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Krakowie. Aktualnie pracuje jako psycholog w Zakładzie Karnym w Raciborzu, jestem biegłym sądowym przy Sądzie Okręgowym w Opolu.

mgr Aleksandra Radziewska

Z wykształcenia dziennikarz. Pierwsze szlify zawodowe zdobywała w agencjach public relations.
Od 10 lat związana z branżą rekrutacyjną i HR, ekspert w zakresie marketingu rekrutacyjnego i employer brandingu (zajmowane stanowiska, m.in.: Marketing&EBManager w agencjach rekrutacyjnych, PR Manager think tanku HR Influencers zrzeszającego dyrektorów personalnych i HR Managerów). Jurorka organizowanego przez Pracuj.pl konkursu HR Dream Team, autorka konkursu Perły HR dla działów HR i agencji rekrutacyjnych.
Redaktor naczelna magazynu Rekruter – pisma skierowanego dla osób związanych z branżą Human Resources, rekrutacją, rynkiem pracy i marketingiem. Aktualnie ekspert ds. Employer Brandingu w Wirtualnej Polsce.

mgr Bartłomiej Solarz – adwokat, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, szkoleniowiec, wykładowca, autor publikacji naukowych i prasowych. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na zagadnieniach związanych z prawem cywilnym. Jako adwokat reprezentuje interesy swoich klientów w trakcie postępowań sądowych, ze szczególnym uwzględnieniem postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

Sykulski Radosław, MBA – absolwent studiów podyplomowych z zakresu E-commerce na Akademii Leona Kozminskiego. Ukończył również studia magisterskie z dziedziny Finansów przedsiębiorstwa na SGH oraz zarządzania na Akademii Leona Kozminskiego. Prowadzi  zajęcia na studiach niestacjonarnych oraz podyplomowych. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z zarządzaniem kadry menedżerskiej oraz tworzeniem strategii sprzedaży. Uczestniczy w prowadzeniu szkoleń – dydaktyk o rozległej wiedzy praktycznej.

Aneta Szumska

Aneta Szumska – neurologopeda, pedagog, terapeuta wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju dziecka, certyfikowany terapeuta metody krakowskiej. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej z dziećmi z zaburzeniami komunikacji językowej (autystycznymi, z afazją, z zespołami genetycznymi oraz obniżoną sprawnością intelektualną).

Specjalista ds. zarządzania i rozwoju zasobów ludzkich.

Dyplomowany Trener Biznesu i Rozwoju Osobistego , Mentor, Coach ACC ICF, DiSC Trainer & Facilitator, Certyfikowany HR Business Partner,

Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu zasobami ludzkimi na różnych stanowiskach kierowniczych ( menedżer, dyrektor zarządzający) oraz jako HR Business Partner odpowiedzialny między innymi za rekrutację , budowanie zespołów, realizacje celów biznesowych firmy, rozwój pracowników, kontrole i nadzór działów produkcyjnych                        i handlowych. Od kilku lat zajmuje się wsparciem firm w zakresie poprawy efektywności osobistej liderów ( kadry średniego i wysokiego szczebla) oraz członków zespołów poprzez warsztaty i szkolenia, sesje coachingowe, mentoring, konsultacje, testy osobowościowe DISC.

Ukończyła studia na wydziale psychologii Uniwersytetu Gdańskiego. Na co dzień pracuje w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku, oraz prowadzi prywatną praktykę.

Specjalizuje się w zakresie seksuologii klinicznej i psychologii dzieci i młodzieży.

Magdalena Mazur

Jestem fajną babką, mamą, multiinstrumentalistką, pasjonatką jazdy na motorze, molką książkową, podróżniczką i fotografem-hobbystą.
Jestem neurologopedą i surdologopedą, dyrektorem Centrum Neuroterapii i Neurorehabilitacji NSL w Gorzowie Wlkp.
Pionierem terapii neurologopedycznej w rzadkich zespołach genetycznych.
Wykładowcą akademickim w zakresie dyzartrii i dysfagii.
Współtwórcą ENMOT – elektrostymulacji twarzy i wnętrza jamy ustnej, metody usprawniającej jedzenie i mówienie osobom z zaburzeniami pracy nerwów czaszkowych.
Jestem ekspertem firmy LOVI – szkolę zespoły medyczne, projektuję pomoce do karmienia, badam je i opiniuję.

Doktor nauk społecznych w zakresie pedagogika. Tytuł uzyskał w murach Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie wcześniej ukończył pedagogikę resocjalizacyjną (licencjat i magisterium) oraz studia doktoranckie. Związany od prawie 10 lat z Zespołem Szkół i Placówek Specjalnyc w Krakowie, gdzie pełni obowiązki nauczyciela wychowania fizycznego, jak i terapeuty.

Autor licznych publikacji, w tym monografii autorskiej: Potencjał edukacyjny sportu młodzieżowego a napięcie anomijne i zagrożenia wychowawcze – na przykładzie piłki nożnej, a także artykułu Przestępcze kontakty krakowskiej młodzieży a style adaptacji realizowane w sporcie – na przykładzie piłki nożnej. W swoich zainteresowaniach badawczych szuka innowacji, oryginalnych i nie sprawdzonych metod – możliwych do zastosowania zarówno w pracy wychowawczej, jak i wystarczająco interesujących do opisania w autorskich rozważaniach naukowych. Aktualnie, wspólnie z wychowankami, kręci krótkometrażowe filmy, reportaże i teledyski oraz bada efektywność tychże zajęć w procesie oddziaływań wychowawczo-terapeutycznych.

Kariera naukowa:
2018 – doktor habilitowany nauk społecznych, specjalność: psychologia, Instytut Psychologii, Akademia Nauk Pedagogicznych (Ukraina).
2000 – doktor nauk społecznych, specjalność: psychologia, Instytut Psychologii, Akademia Nauk Pedagogicznych (Ukraina).
1993 – mgr psychologii i pedagogiki, Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny (Ukraina).

Zainteresowania naukowe:
Problematyka stresu. Konflikty wewnętrzne. Procesy wartościowania.

Politolog, pedagog. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Wykładał w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego, Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Józefowie. Wykładowca w Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku. W latach 2017-2020 adiunkt w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Prowadzi wykłady, konwersatoria i warsztaty z zakresu metodologii badań społecznych (pedagogicznych), zastosowań pakietów statystycznych (SPSS i PSPP) w badaniach społecznych, edukacji przez projekty, ewaluacji w pedagogice i pracy socjalnej. Kierował zespołem ekspertów realizujących projekt diagnozy edukacji na warszawskim Targówku i Żoliborzu. Obecnie prowadzi badania nad pomiarem edukacyjnym oraz nauczycielem, jego motywowaniem i systemem wartości. Autor szeregu publikacji poświęconych pedagogice. Członek Zespołu Edukacji Medialnej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN. Recenzent w polskich czasopismach pedagogicznych.

Doktor nauk prawnych, radca prawny. W 2014r. obroniła doktorat przygotowany w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, pod opieką prof. dr hab. Andrzeja Świątkowskiego i dr hab. Marcina Wujczyka. Ukończyła aplikację adwokacką.  Aktualnie zatrudniona w Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej na stanowisku radcy. Posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie zawodowe. Specjalizuje się w postępowaniu cywilnym, prawie pracy, prawie gospodarczym i prawie cywilnym. Autorka publikacji z zakresu prawa pracy.

Dr inż. Bogusław Hajdasz

Dr inż. Bogusław Hajdasz jest praktykiem zarządzania i jednocześnie wykładowcą uniwersyteckim. Z wykształcenia jest doktorem ekonomii i mgr inż. mechanikiem. Ukończył także Executive MBA na Aalto Business School Helsinki oraz kurs menedżerski na Kellogg School of Management w USA. Jako menedżer przeszedł całą drogę zawodową od inżyniera i handlowca do Prezesa Zarządu firmy. Od prawie 20 lat zarządza firmami produkcyjno-handlowymi w różnych kulturach organizacyjnych. Pracował dla brytyjskiego Aral/BP, duńskiego Cembrit SA, francuskiego Bostik/Total, koreańskiego Daewoo, niemieckiego VW i belgijskiego Deceuninck oraz dla polskiej Alchem Grupa. Posiada doświadczenie w zarządzaniu firmami ponad 1 mld zł obrotu i zatrudniającymi ponad 1500 pracowników oraz w zarządzaniu dużymi projektami m.in. budowa nowej fabryki, wdrożenie nowego systemu ERP. Wraz ze swoim zespołem zdobywał nagrody m.in.: Złoty Medal Targów Budma, Acantus Aurelius i Teraz Polska.

Od 2012 roku Bogusław Hajdasz prowadzi wykłady i warsztaty na studiach MBA. Jego szerokie zainteresowania naukowe obejmują m.in. zarządzanie strategiczne i podejmowanie decyzji, zarządzanie kryzysowe, corporate governance, cyberbezpieczeństwo, odnowę strategiczna po kryzysie, zarządzanie zmianą, zarzadzanie projektami, zarządzanie produkcją, transformacje biznesu i nowy model biznesowy, ekonomię menedżerską, strategie sprzedaży i marketingu, etykę menedżerską i społeczna odpowiedzialność biznesu oraz zarządzanie ryzykiem i odpowiedzialność menedżera.

Dorobek naukowy

– książka „Wybory strategiczne podczas odnowy przedsiębiorstwa” 2017 HP

– artykuły naukowe:

– „Aktualne wyzwania w zarządzaniu nadzorem korporacyjnym w Polsce” 2021

– „Możliwość badania wyborów strategicznych w przedsiębiorstwach przy wykorzystaniu metodologii teorii ugruntowanej” 2017

– „Zarządzanie procesem uczenia się przedsiębiorstwa w sieci” w wydawnictwie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ‘Przedsiębiorstwo jako organizacja ucząca się” 2013

– „Wybory strategiczne podczas odnowy przedsiębiorstwa”  Studia Oeconimica Posnaniensia 2014

 

 

Agnieszka Iłendo-Milewska jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie psychologii, doradcą zawodowym, socjoterapeutą. Jest ekspertem w obszarze oceny narzędzi diagnostycznych dla systemu poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego w Ministerstwie Edukacji i Nauki.
Pełni funkcję Kierownika Katedry Psychologii w Białymstoku, jest dyrektorem i założycielem Prywatnej Szkoły Podstawowej Informatyczno-Językowej z Oddziałami Dwujęzycznymi oraz Dyrektorem Prywatnego Przedszkola Językowego Happy Kids w Białymstoku.
Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół samoregulacji, dysfunkcjonalnych zachowań, relacji społecznych. Realizuje projekt naukowy Regulacyjna funkcja wspomnień autobiograficznych w okresie pandemii.
Jest członkiem redakcji czasopisma Sankalp Journal of Multidisciplinary Studies (SJMS), Sankalp
Publishing, członkiem Rady Doradczej i Komitetu Technicznego organizacji Social Science and
Humanities Research Association (SSHRA), członkiem redakcji czasopisma International Journal of
English Literature and Social Sciences (IJELS), członkiem redakcji czasopisma Humanities and Social
Sciences (HSS), recenzentem honorowym w Global Association of Research USA oraz w czasopiśmie
PEOPLE: International Journal of Social Sciences.
Otrzymała nagrodę Ministra Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej oraz Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.
Jest autorką licznych artykułów naukowych oraz publikacji zwartych (Iłendo-Milewska A (2016). Środowisko szkolne w doświadczeniach uczniów, tendencje zmian. Wyd. Wyższa Szkoła im. Bogdana Jańskiego Kraków, Iłendo-Milewska A. (2009). Dysfunkcjonalność uczniów gimnazjum, Wyd. Difin, Warszawa).

 

 

Ewelina Kamasz

Name: Ewelina Kamasz
Place of work: University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Department of Clinical, Developmental and Educational Psychology, Faculty of Social Science, since 2017
Position: Ph.D. in psychology, Assistant professor
Address: Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, POLAND
E-mail: ewelina.kamasz@uwm.edu.pl
Field of expertise: social psychology, cognitive psychology, sexology and health education

Magister nauk prawnych, doktor nauk ekonomicznych. W latach 2001-2018 asystent i adiunkt Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, uznanej publicznej szkoły biznesu w Europie Środkowo-Wschodniej. Zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się wokół międzynarodowych stosunków gospodarczych w tym procesów integracji regionalnej w Europie i w Afryce Subsaharyjskiej, także międzynarodowych rynków finansowych i biznesu międzynarodowego. Tomasz W. Kolasiński jest autorem pionierskiej w Polsce monografii z zakresu szeroko rozumianych nauk o zarządzaniu zatytułowanej „Zarządzanie postkolonialne. Otoczenie biznesu w Afryce Subsaharyjskiej”. Jest autorem niszowych monografii, pierwszych w Polsce, z zakresu integracji regionalnej i rynków finansowych państw Afryki, dawnych kolonii francuskich.

Adam Krzyżanowski doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. Rozprawa doktorska pt.: „Wpływ zintegrowanego systemu informatycznego na sprawność organizacyjną powiatowych urzędów pracy” dotyczyła zastosowania rozległych systemów informatycznych w urzędach wchodzących w skład Publicznych Służb Zatrudnienia w Polsce. Powyższe studia oraz przygotowanie rozprawy doktorskiej umożliwiły mu pogłębienie wiedzy z zakresu funkcjonowania administracji publicznej, wykorzystania nowoczesnych nurtów teorii organizacji i zarządzania, informatyki oraz funkcjonowania instytucji rynku pracy i pomocy społecznej.
Bezpośrednio po przeprowadzeniu obrony rozprawy doktorskiej nawiązał współpracę z wieloma Uczelniami, w tym m. in z Collegium Humanum – Szkoła Główna Menadżerska prowadząc wykłady oraz ćwiczenia z przedmiotów m.in.: „Przygotowanie projektów do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej”, „Techniki negocjacji i mediacji w administracji”, „Zachowania organizacyjne”, „Zarządzanie zasobami ludzkimi”, „Zarządzanie zamówieniami publicznymi”, „Zarządzanie w logistyce” „Polityka społeczna” oraz inne.
Aktywnie uczestniczy również w życiu naukowym w naszym kraju. Od wielu lat systematycznie przygotowuje oraz publikuje artykuły naukowe m.in. w czasopiśmie „Master of Business Administration” oraz w książkach z zakresu zarządzania publicznego oraz wykorzystania narzędzi informatycznych w administracji publicznej. Do chwili obecnej opublikował jedenaście tekstów naukowych, w tym cztery w czasopismach wymienionych na liście Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Ponadto aktywnie uczestniczy w konferencjach naukowych związanych z zastosowaniem nowoczesnych nurtów teorii organizacji i zarządzania oraz wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi informatycznych, jak również profilaktyki uzależnień, w tym od substancji psychoaktywnych oraz profilaktyki uzależnień behawioralnych, w tym cyberuzależnień. Do chwili obecnej uczestniczył w dziewiętnastu konferencjach naukowych. Dr Adam Krzyżanowski prowadzi analizę aktualnych problemów wynikających z rozwoju współczesnego świata, w tym w szczególności zagadnień związanych z elementami funkcjonowania administracji publicznej oraz jednostek sektora prywatnego, wykorzystania nowoczesnych nurtów teorii organizacji i zarządzania, informatyki oraz funkcjonowania instytucji rynku pracy i pomocy społecznej. W jego pracy naukowej poruszane są zagadnienia wynikające z procesów globalizacyjnych, ciągłego wykorzystywania wiedzy, jak również problemów współczesnego człowieka, w tym uzależnień oraz występowania problemów socjologicznych w ujęciu nauki organizacji i zarządzania.

Paweł ŁABUZ – doktor nauk prawnych, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w prawie karnym, procedurze operacyjnej i karnej, prawie policyjnym, zarządzaniu informacją kryminalną i gospodarczą oraz systematyki wywiadu gospodarczego, zwalczaniu przestępczości zorganizowanej w całym jego spektrum, kryminalistyki i kryminologii. Autor opracowań naukowych z zakresu zwalczania przestępczości, antyterroryzmu, taktyki śledczej, kontrwykrywczości, zwalczania przestępczości, handlu ludźmi, czynności operacyjno – rozpoznawczych, bezpieczeństwa wewnętrznego i narodowego, zarządzania informacją, procedury karnej i prawa policyjnego. Autor ponad 100 publikacji naukowych i kilkunastu monografii naukowych. Członek Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego, Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego oraz Wiceprezes Stowarzyszenia Taktyków Kryminalistyki.

Absolwent  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kierunku pedagogika specjalność pedagogika z resocjalizacją i profilaktyką społeczną z 20 letnim doświadczeniem zawodowym w charakterze   konsultanta psychoterapii interwenta kryzysowego  w Świętokrzyskim  Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach.

Od 2013 do chwili obecnej doktorant Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kierunku pedagogika.

Z wykształcenia jestem psychologiem i psychoterapeutką. Tytuł magistra uzyskałam na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim natomiast tytuł doktora nauk medycznych na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. Ukończyłam 4-letnie całościowe szkolenie z psychoterapii w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii przy Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie. Na codzień prowadzę psychoterapię indywidualną i par w swoim gabinecie oraz prowadzę firmę szkoleniową Wytwórnia Wiedzy w Lublinie.

r Dawid Misiak,, mgr pedagogiki specjalnej (Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie); specjalista psychoterapii specjalizacja z psychoterapii integralnej – noo-psychoterapii, psychotraumatolog, terapeuta par i małżeństw (Instytut Ericksonowski), coach.
Ukończył studia podyplomowe z:
– socjoterapii z elementami psychoedukacji i psychoterapii rodzin (terapeuta rodzin);
– psychotraumatologii;
– psychoonkologii;
– przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
– terapii uzależnień;
– mediacji i negocjacji;
– doradztwa zawodowego;
Ponadto autor ponad 30 publikacji, m.in.:
– Alternatywne formy komunikacji z osobami niepełnosprawnymi, w: Studium uwarunkowań inkluzji społecznej, L. Ploch, E. Jówko, K. Marciniak-Paprocka, Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach, Siedlce 2016, ss. 117-128;
– Zastosowanie analizy egzystencjalnej Victora Frankla w inkluzji osób dorosłych, w: A. Bałandynowicz, E. Jówko (red.), UP-H, Siedlce 2015, ss. 13-26.
– Koncepcja powstawania aspołecznych zachowań dzieci i młodzieży w ujęciu Stantona Samenowa, w: Kształtowanie się środowisk wychowawczych dzieci i młodzieży na przestrzeni wieków, B. Moraczewska, P. Krzywicki (red.), PWSZ, Włocławek 2014, ss. 40-53.
– Uniwersytet dla dzieci a prawo dziecka do rozwijania swoich zainteresowań, w: Dziecko w koncepcjach pedagogicznych Marii Grzegorzewskiej i Janusza Korczaka, J. Bałachowicz (red.)APS, Warszawa 2012, ss. 194-207.
Autor haseł w encyklopediach:

Encyklopedia starości, starzenia się i niepełnosprawności, A. A. Zych (red.), Katowice 2018:

– Animaloterapia

– Metoda Bobath

– Hipoterapia

– Hortiterapia

– Metoda Knillów

– Poezjoterapia

– Metoda Dobrego Startu

Encyklopedia dzieciństwa, red. D. Waloszek

– Biblijny obraz dzieciństwa

Członek w międzynarodowych i krajowych stowarzyszeniach naukowych:

– Polskie Towarzystwo Pedagogiczne

– Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne

– Polskie Towarzystwo Gerontologiczne

Współpracuje z poradnią psychologiczną Medic Park w Płocku
Wykładowca w Collegium Humanum w Warszawie

Dr Anna Mróz, adiunkt w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Zielonogórskiego, od 2021 roku prowadzi również zajęcia dydaktyczne w Collegium Humanum, Z wykształcenia psycholog, stopień doktora uzyskała w roku 2002 na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na podstawie rozprawy „Rozwój osoby według Teorii Dezintegracji Pozytywnej Kazimierza Dąbrowskiego (analiza doświadczeń wybranej grupy)”. Ukończyła również 2-letni staż terapeutyczny w Szkole Psychoterapii Gestalt w Krakowie. Od 2001 roku jest członkinią Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, a także Sekcji Psychologii Rozwojowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (od 2015 roku Polskie Stowarzyszenie Psychologii Rozwoju Człowieka). Jej zainteresowania badawcze skoncentrowane są wokół problematyki potencjału rozwoju osobowego i jego realizacji: uwarunkowania zmian rozwojowych i zaburzeń w rozwoju, wartości esencjalne w procesie integracji osobowej, społeczne funkcjonowanie osób z wysokim potencjałem rozwojowym, trudności rozwojowe dzieci zdolnych i wrażliwych emocjonalnie. Bliskie są jej idee psychologii pozytywnej i humanistycznej, a także narracyjne podejście do badań nad tożsamością.

Karolina Muzyczka, doktor nauk prawnych. Specjalizuje się w prawie administracyjnym, postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym, a także egzekucji administracyjnej. Autorka opracowań i monografii naukowych zakresu prawa publicznego. Autorka/ekspert opracowań w czasopiśmie prawnym Infor. Członek Rady Naukowej Regionalnej Pracowni Badań nad Bezpieczeństwem Lokalnym w Toruńskiej Szkole Wyższej Kolegium Jagiellońskim oraz członek Bydgoskiego Towarzystwa Nauk.

Den Grundstock für die Tätigkeit hat er mit dem Studium der Betriebswirtschaft mit Abschluss als Diplom-Kaufmann mit Schwerpunkt Banken und Finanzierung gelegt.
2015 wurde ihm die Ehrendoktorwürde verliehen, in 2022 wurde er zum Honorarprofessor (Hon. Prof.), „Collegium Humanum, Warsaw Management University“, ernannt.
Er war in Geschäftsführer- und Vorstandsfunktionen, teils europaweit,  bei verschiedenen Finanzierungsgesellschaften von Maschinenherstellern und im Bereich der Absatzfinanzierung für Endkunden sowie der Bestandsfinanzierung für Handelshäuser bei global vertretenen marktführenden Herstellern tätig. Bis 2017 fungierte er als Vice President Agriculture Int. bei einer der führenden deutschen Leasing-Gesellschaften.
Zu seinen Aufgaben gehörte auch die Gründung einer Bank in Deutschland (passported license) sowie die Gründung einer Leasinggesellschaft.
Seit 2017 ist er unabhängiger Berater im Bereich der Finanzierung von sog. „movable assets“ aktiv und berate international diverse große, teilweise börsennotierte Unternehmen verschiedener Branchen in Fragen rund um die Finanzierung ihrer Produkte durch Endkunden sowie zu weiterer Marktausdehnung mithilfe von Finanzierungen, Leasing und Mietlösungen.
Insgesamt verfügte er über mehr als 30 Jahre Erfahrung im Bereich der Finanzierung von mobilen Wirtschaftsgütern.
Er hat während seiner praktischen Tätigkeit und projektbezogenen Arbeit immer wieder Trainings und Projekte geleitet und Fachvorträge u. a. in den USA, Brasilien, in der Mongolei und etlichen west- und osteuropäischen Staaten gehalten.

Dr Paulina Pałosz-Dickaty doktor nauk społecznych w zakresie psychologii, nauczycielka akademicka Niepaństwowej Wyższej Szkoły Psychologicznej w Białymstoku oraz psychoterapeutka psychoanalityczna po szkoleniu w Instytucie Analizy Grupowej “Rasztów”. Mieszka w Warszawie.

Posiada stopień doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk o mediach. Uzyskał go na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego. Na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa tego Uniwersytetu ukończył studia magisterskie oraz doktoranckie. Wcześniej studiował na Wydziale Prawa i Administracji UMCS.

Prowadzi także wykłady, laboratoria i warsztaty  na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. Publikuje artykuły naukowe i zajmuje się działalnością popularyzująca wiedzę. Jest członkiem kolegium redakcyjnego „Naukowego Przeglądu Dziennikarskiego”.     

     Ponad 20 lat kierował firmami prowadzącymi działalność w zakresie: reklamy, PR, marketingu politycznego, a także produkcji widowisk artystycznych i telewizyjnych.

    Jako producent, reżyser i scenarzysta ma w swoim dorobku filmy i programy telewizyjne o ogólnopolskim zasięgu. Od wielu lat współpracuje z TVP S.A., której również był pracownikiem etatowym. 

    Jego pasją są konie i jeździectwo. Wyczynowo uprawiał skoki przez przeszkody, jest instruktorem tego sportu.

An economist, American culture specialist, and a lecturer of English who takes interest in economics, society, culture and language.
Graduated from the American Studies Center, University of Warsaw, with honors. Received his PhD in Economics from the Faculty of Economic Sciences, University of Warsaw. His interdisciplinary qualifications (BA in English Studies, MA in American Business Culture, PhD in Economics) have formed his main research interest in the role of culture in economic development; specifically, he focuses on culture as a key element of managing organizations, culture as a window of country/region’s economic opportunities, and culture as a set of values/factors contributing to and/or inhibiting economic development of nations. His other research areas include economic philosophy, the role of values, ethics and morality in economy and government interventionism in economy. A Fulbright Fellow at the City University of New York (CUNY), New York, NY. He lectured and/or conducted research at the University of California (Berkeley, CA), Macquarie University (Sydney), Cornell University (Ithaca, NY), Tufts University (Medford, MA), Istanbul University (Istanbul), University of Aberdeen (Scotland) and others. He authored and published his research papers and chapters in international peer-reviewed scientific journals, periodicals and edited books. Dr Pyrkosz lectured a variety of traditional and interdisciplinary courses (in English and Polish) on economics, management, society, culture as well as the English language.

Monika Roman jest doktorem nauk ekonomicznych. Pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Logistyki Instytutu Ekonomii i Finansów w Warszawie. Ukończyła studia na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie i na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej. Jest autorką i współautorką 60 publikacji naukowych i popularnonaukowych. Jej zainteresowania naukowe to: ekonomia przestrzenna, ekonomika rolnictwa, transport. Główne obszary dydaktyczne to: badania operacyjne, projektowanie procesów i systemów logistycznych, zarządzanie, zarządzanie strategiczne, ekonomika transportu.

Mira Radzka

Mira Rządzka – doktor nauk o zdrowiu, neurologopedka, mioterapeutka, specjalizuje się we wczesnych oddziaływaniach neurologopedycznych u noworodków i niemowląt z zaburzeniami oralnymi, dysfagicznymi u dzieci i dorosłych, zaburzeniami rozwoju komunikacji u dzieci z ASD czy z problemami genetycznymi, Terapeutka Manualnej Terapii Krtani wg L. Mathieson, Manualnej Terapii Dysfagii, Metody ETTHNO w podejściu Esther de Ru, trenerka Shantala Special Care, międzynarodowa instruktorka Metody Butejki, terapeutka karmienia, Terapeutka Ortodoncji Funkcjonalnej MFS.

Wieloletni wykładowca akademicki przedmiotów neurologopedycznych (UM Wrocław, UAM Poznań, UZ Zielona Góra, APS Warszawa, WSP im. J. Korczaka Warszawa). Entuzjastka anatomii i fizjologii oralnej
Autorka wielu specjalistycznych publikacji dla logopedów, recenzentka licznych pozycji dotyczących wczesnych oddziaływań logopedycznych oraz pomocy logopedycznych.
Autorka pozycji „Odruchy oralne u noworodków i niemowląt. Wczesna diagnoza i stymulacja” (najpopularniejsza książka Oficyny wydawniczej Impuls w 2019), koncepcji mioterapeutycznego wspomagania rozwoju funkcji oralnych u noworodków i niemowląt, współautorka książki „Profilaktyka i terapia dysfunkcji oddechowych u dzieci”, Projektu „Frenulotomia, wsparcie dziecka, wsparcie rodzica”. Współzałożycielka Polskiego Związku Logopedów i inicjatorka akcji społecznej logopedów „Dzień Bezpłatnych Diagnoz Logopedycznych” (DBDL).

Stale współpracuje z wieloma stowarzyszeniami, fundacjami i portalami wspierającymi rodziców dzieci z zaburzeniami mowy. Organizatorka turnusów neurologopedycznych dla dzieci z zaburzeniami komunikacji.

Dr Marcin Jan Stępień jest absolwentem kierunków Prawo oraz Historia Sztuki na Uniwersytecie Warszawskim. W 2018 r. obronił rozprawę doktorską zatytułowaną „Autorskie prawa majątkowe w prawie polskim i rosyjskim. Analiza prawnoporównawcza”, za którą otrzymał I nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w konkursie organizowanym przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej na najlepszą pracę naukową z własności intelektualnej. W roku akademickim 2009/2010 był stypendystą Wydziału Praw Państwowego Uniwersytetu Moskiewskiego im. M.W. Łomonosowa. Jest autorem artykułów naukowych i praktycznych, m.in. w takich czasopismach jak Państwo i Prawo, Monitor Prawniczy czy Kwartalnik Prawa Nowych Technologii.

dr Teresa Szot-Gabryś, MBA – jest doktorem nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, o specjalności rachunkowość – doktorat obroniła w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Posiada również tytuł Master of Business Administration, po ukończonych studiach w ESCP-EAP Europaische Wirtschaftshochschule Berlin. Teresa Szot-Gabryś jest autorką blisko 100 publikacji, w tym 4 książek i wielu artykułów naukowych. Interesuje się przedsiębiorczością, innowacjami, zarządzaniem projektami oraz rachunkowością i finansami. Poza pracą naukowo-dydaktyczną Teresa Szot-Gabryś posiada wieloletnie doświadczenie praktyczne, jako doradca biznesowy, konsultant i ekspert, szczególnie w zakresie pozyskiwania dotacji inwestycyjnych dla przedsiębiorców i jednostek samorządu terytorialnego. Jest autorką ponad 200 opracowań typu: biznesplany, wnioski o dotacje, studia wykonalności, strategie rozwoju, programy rewitalizacji. Była trenerem, doradcą i mentorem w około 60 projektach szkoleniowych i doradczych, skierowanych głównie do przedsiębiorców.