Rekrutacja trwa

Kadra dydaktyczna

Wykładowcy akademiccy Collegium Humanum-Szkoły Głównej Menedżerskiej to ludzie sukcesu, doświadczeni i wybitni w obszarach naukowych i praktycznych. Otwarci na interdyscyplinarność edukacji i badań, międzynarodowi specjaliści z misją przekazywania studentom wiedzy, kwalifikacji i umiejętności. Nasi wykładowcy to ludzie z różnych krajów, których łączy kultura wartości Collegium Humanum: edukacja dla sukcesu.

Jestem psychologiem – praktykiem. Od 2013 roku w ramach prywatnej praktyki prowadzę indywidualną długoterminową psychoterapię osób dorosłych oraz młodzieży 16+. Od kilku lat w duchu Rodzicielstwa Bliskości wspieram rodziców oraz nauczycieli w codziennych wyzwaniach związanych z budowaniem relacji z dziećmi. Pracuję również z dziećmi i młodzieżą w placówkach edukacyjnych. W swojej pracy łączę humanistyczne i psychodynamiczne spojrzenie na Klienta. Ukończyłam kursy i szkolenia z zakresu psychoterapii i psychopedagogiki w Ośrodku Terapii i Rozwoju Gestalt, w Laboratorium Psychoedukacji, Podyplomowym Studium Relacji Interpersonalnych i Profilaktyki Uzależnień UKSW oraz Akademii Rodziców i Wychowawców w Fundacji Bullerbyn, szkolenie z zakresu NVC prowadzone przez Zofię Schacht-Petersen oraz szkolenie z nowoczesnego podejścia do terapii uzależnień w Centrum Terapii Dialog.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji, prowadzonej przez superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Nauczanie jest moją pasją, której poświęcam się równie chętnie, jak pracy w gabinecie psychologicznym.

Anna Mróz – psycholog, studia psychologiczne (Uniwersytet Wrocławski, 1986- 1992), dwuletni staż z zakresu psychoterapii Gestalt (Kraków 1991-1993),
doktorat z psychologii (Katolicki Uniwersytet Lubelski , 2002) . Obecnie pracownik Instytutu Psychologii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Autorka i współautorka książek i artykułów poświęconych  rozwojowi człowieka na różnych etapach życia, a także problemom rozwojowym dzieci wybitnie zdolnych. Szczególnie jest jej bliska perspektywa psychologii humanistycznej.

Mgr Dariusz Łuków jest Absolwentem Uniwersytetu Szczecińskiego na kierunku Finanse i Rachunkowość.  Obecnie w trakcie pisania rozprawy doktorskiej w dyscyplinie ekonomia i finanse. Doświadczenie praktyczne zdobyte podczas prowadzenia własnej działalności gospodarczej – biuro rachunkowe. Aktualne zatrudnienie to główny księgowy w jednostce państwowej, Skarbnik Gminy Zwierzyn a także pracownik dydaktyczny Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. Posiada certyfikat księgowy do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika w transporcie drogowym. Obszar zainteresowań to podatki.

mgr Magdalena Pietnoczko – psycholog, w trakcie 4-letniego kursu z psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Akademii Psychoterapii INTEREGO w Lublinie, doktorantka w Instytucie Psychologii KUL. Na co dzień pracuje w Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci z Chorobami Krwi w Lublinie oraz w poradni psychologicznej z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

Marcin Łukasik: Dziennikarz radiowo-telewizyjny z ponad 10 letnim doświadczeniem pracy na antenie. Posiada bardzo dużą zawodową praktykę zdobytą m.in. w RMF FMRadiu ZET oraz 4FUN.TV. Wśród ogólnopolskich programów na swoim koncie ma m.in. lifestylowe “Dzień Dobry Bardzo”, muzyczną “Listę Przebojów Radia ZET” czy publicystyczne “HaloZET”. W swojej pracy łączy media tradycyjne z nowoczesnymi tworząc strategie komunikacji dla marek osobistych oraz firm w internecie. Pomaga w budowaniu skutecznego marketingu w oparciu o storytelling.

Dodatkowo tworzy i produkuje podcasty w ramach Studia PLAC m.in swój autorski “Tak słucham“. To seria rozmów z osobami, którzy na co dzień robią ciekawe i inspirujące rzeczy. Wśród gości byli m.in: Zbiginiew Boniek, Maciej Musiałkowski czy Marcin Prokop.

Pozdrawiam,
Marcin Łukasik

Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II w Lublinie

Praca magisterska pt.: „Samoocena i poczucie osamotnienia osób dorosłych nie będących w związkach” napisana pod kierownictwem – prof. dr hab. Andrzej Sękowski, Katedra Różnic Indywidualnych KUL”

Sykulski Radosław, MBA – absolwent studiów podyplomowych z zakresu E-commerce na Akademii Leona Kozminskiego. Ukończył również studia magisterskie z dziedziny Finansów przedsiębiorstwa na SGH oraz zarządzania na Akademii Leona Kozminskiego. Prowadzi  zajęcia na studiach niestacjonarnych oraz podyplomowych. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z zarządzaniem kadry menedżerskiej oraz tworzeniem strategii sprzedaży. Uczestniczy w prowadzeniu szkoleń – dydaktyk o rozległej wiedzy praktycznej.

Ekspert TV, wideo i reklamy z niespełna dwudziestoletnim doświadczeniem zawodowym. W przeszłości – account manager w OMD Poland odpowiedzialny za strategie mediowe, planowanie i zakup mediów dla m.in. Sony, McDonald’s, PKO, Lotos. Dyrektor marketingu w Atmedia odpowiedzialny za badania, strategię sprzedaży, rozwój międzynarodowy, strategie promocyjne i programowe dla stacji TV. Szef sprzedaży i marketingu w Viasat (MTG).
Aktualnie – zastępca dyrektora Biura Reklamy TVP dbający o rozwój produktów, promocję B2B, badania, rozwój systemów.
Pomysłodawca, współ-autor i współ-redaktor książki „Marketing pokolenia silver”. Współwłaściciel i wydawca serwisu ScreenLovers.pl. Członek rady nadzorczej IAB Polska.
Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów MBA na Akademii Leona Koźmińskiego.

Ukończyła studia na wydziale psychologii Uniwersytetu Gdańskiego. Na co dzień pracuje w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku, oraz prowadzi prywatną praktykę.

Specjalizuje się w zakresie seksuologii klinicznej i psychologii dzieci i młodzieży.

Kariera naukowa:
2018 – doktor habilitowany nauk społecznych, specjalność: psychologia, Instytut Psychologii, Akademia Nauk Pedagogicznych (Ukraina).
2000 – doktor nauk społecznych, specjalność: psychologia, Instytut Psychologii, Akademia Nauk Pedagogicznych (Ukraina).
1993 – mgr psychologii i pedagogiki, Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny (Ukraina).

Zainteresowania naukowe:
Problematyka stresu. Konflikty wewnętrzne. Procesy wartościowania.

Monika Roman jest doktorem nauk ekonomicznych. Pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Logistyki Instytutu Ekonomii i Finansów w Warszawie. Ukończyła studia na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie i na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej. Jest autorką i współautorką 60 publikacji naukowych i popularnonaukowych. Jej zainteresowania naukowe to: ekonomia przestrzenna, ekonomika rolnictwa, transport. Główne obszary dydaktyczne to: badania operacyjne, projektowanie procesów i systemów logistycznych, zarządzanie, zarządzanie strategiczne, ekonomika transportu.

Dr Adam Zemełka jest Absolwentem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy (dawna Akademia Medyczna im. L. Rydygiera) oraz Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie. Zajmuje się psychologią stosowaną w obszarze biznesu, rozwoju osobistego człowieka oraz edukacji. Drugim obszarem jego zainteresowań jest neuronauka w jej praktycznych wymiarach, wśród których należy wymienić przede wszystkim neuromarketing. Od lat prowadzi zajęcia na warszawskich i poznańskich uczelniach. Jest współpracownikiem i trenerem w ogólnopolskich firmach szkoleniowych. Sprawował wyższe funkcje menedżerskie w organizacjach oświatowych. Dr Zemełka to również autor książek i artykułów poświęconych neuronauce i psychologii. Pasjonat kultury antycznej Grecji (po studiach z filologii klasycznej), do której zamiłowanie stara się łączyć z psychologicznym zacięciem. Terapeuta wyspecjalizowany w nurcie skoncentrowanym na rozwiązaniach (Brief Solution Focused Therapy).

Paweł ŁABUZ – doktor nauk prawnych, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w prawie karnym, procedurze operacyjnej i karnej, prawie policyjnym, zarządzaniu informacją kryminalną i gospodarczą oraz systematyki wywiadu gospodarczego, zwalczaniu przestępczości zorganizowanej w całym jego spektrum, kryminalistyki i kryminologii. Autor opracowań naukowych z zakresu zwalczania przestępczości, antyterroryzmu, taktyki śledczej, kontrwykrywczości, zwalczania przestępczości, handlu ludźmi, czynności operacyjno – rozpoznawczych, bezpieczeństwa wewnętrznego i narodowego, zarządzania informacją, procedury karnej i prawa policyjnego. Autor ponad 100 publikacji naukowych i kilkunastu monografii naukowych. Członek Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego, Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego oraz Wiceprezes Stowarzyszenia Taktyków Kryminalistyki.