Rekrutacja trwa

Collegium Humanum Logo

Kadra dydaktyczna

Wykładowcy akademiccy Collegium Humanum-Szkoły Głównej Menedżerskiej to ludzie sukcesu, doświadczeni i wybitni w obszarach naukowych i praktycznych. Otwarci na interdyscyplinarność edukacji i badań, międzynarodowi specjaliści z misją przekazywania studentom wiedzy, kwalifikacji i umiejętności. Nasi wykładowcy to ludzie z różnych krajów, których łączy kultura wartości Collegium Humanum: edukacja dla sukcesu.

Jestem psychologiem – praktykiem. Od 2013 roku w ramach prywatnej praktyki prowadzę indywidualną długoterminową psychoterapię osób dorosłych oraz młodzieży 16+. Od kilku lat w duchu Rodzicielstwa Bliskości wspieram rodziców oraz nauczycieli w codziennych wyzwaniach związanych z budowaniem relacji z dziećmi. Pracuję również z dziećmi i młodzieżą w placówkach edukacyjnych. W swojej pracy łączę humanistyczne i psychodynamiczne spojrzenie na Klienta. Ukończyłam kursy i szkolenia z zakresu psychoterapii i psychopedagogiki w Ośrodku Terapii i Rozwoju Gestalt, w Laboratorium Psychoedukacji, Podyplomowym Studium Relacji Interpersonalnych i Profilaktyki Uzależnień UKSW oraz Akademii Rodziców i Wychowawców w Fundacji Bullerbyn, szkolenie z zakresu NVC prowadzone przez Zofię Schacht-Petersen oraz szkolenie z nowoczesnego podejścia do terapii uzależnień w Centrum Terapii Dialog.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji, prowadzonej przez superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Nauczanie jest moją pasją, której poświęcam się równie chętnie, jak pracy w gabinecie psychologicznym.

Anna Mróz – psycholog, studia psychologiczne (Uniwersytet Wrocławski, 1986- 1992), dwuletni staż z zakresu psychoterapii Gestalt (Kraków 1991-1993),
doktorat z psychologii (Katolicki Uniwersytet Lubelski , 2002) . Obecnie pracownik Instytutu Psychologii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Autorka i współautorka książek i artykułów poświęconych  rozwojowi człowieka na różnych etapach życia, a także problemom rozwojowym dzieci wybitnie zdolnych. Szczególnie jest jej bliska perspektywa psychologii humanistycznej.

Beata Krasoń – absolwentka Akademii Medycznej w Poznaniu, kierunek Zdrowie Publiczne w zakresie zarządzania w opiece zdrowotnej. Ukończyła studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu- Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie oraz na Uniwersytecie Medycznym w Warszawie – Zarządzanie spółką prawa handlowego w ochronie zdrowia oraz Koordynator transplantacyjny. W 2016 r. ukończyła Studia Podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu; Zarządzanie Jakością, Środowiskiem i Ryzykiem. Od 31 lat Menadżer wszystkich szczebli w ochronie zdrowia, wieloletni Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością/ Akredytacji. Auditor wiodący wg ISO 9001, Auditor wiodący wg ISO 14001 oraz Auditor wiodący ISO/IEC 27001, ISO 37001, ISO 22301, ISO 15224, ISO 45001.

Zajmuje się zarządzaniem jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem informacji, ciągłością działania, antykorupcją, organizacją i zarządzaniem podmiotem medycznym, restrukturyzacją, cyberbezpieczeństwem.
Pielęgniarka, były Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej oraz w-ce Przewodnicząca dwóch kadencji Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Ziemi Sieradzkiej. Obecnie Przewodnicząca Sądu Okręgowego Izby Pielęgniarek i Położnych Ziemi Sieradzkiej. Wykładowca w ramach studiów dyplomowych w Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu oraz Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Wykładowca na studiach podyplomowych MBA w Toruniu i Bydgoszczy.

Mgr Dariusz Łuków jest Absolwentem Uniwersytetu Szczecińskiego na kierunku Finanse i Rachunkowość.  Obecnie w trakcie pisania rozprawy doktorskiej w dyscyplinie ekonomia i finanse. Doświadczenie praktyczne zdobyte podczas prowadzenia własnej działalności gospodarczej – biuro rachunkowe. Aktualne zatrudnienie to główny księgowy w jednostce państwowej, Skarbnik Gminy Zwierzyn a także pracownik dydaktyczny Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. Posiada certyfikat księgowy do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika w transporcie drogowym. Obszar zainteresowań to podatki.

mgr Magdalena Pietnoczko – psycholog, w trakcie 4-letniego kursu z psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Akademii Psychoterapii INTEREGO w Lublinie, doktorantka w Instytucie Psychologii KUL. Na co dzień pracuje w Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci z Chorobami Krwi w Lublinie oraz w poradni psychologicznej z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

Absolwent pięcioletnich studiów Psychologicznych ze specjalnością „Psychologia kliniczna dzieci i dorosłych”. Jest nauczycielem akademickim Uczelni Collegium Humanum w Warszawie na kierunku Psychologia, prowadzi ćwiczenia i wykłady oraz na studiach Podyplomowych MBA,EMBA na kierunku „Psychotraumatologia” i „Psychologia Kliniczna”. Ukończył szkolenie z zakresu mediacji przy Wyższej Szkole Menadżerskej w Warszawie oraz szereg szkoleń z zakresu psychologii biznesu. Jest Specjalistą Psychoterapii Uzależnień (w pr certyfikacji) w trakcie szkolenia rekomendowanego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz w trakcie 4 letniego kursu Psychoterapii akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne i Polskie Towarzystwo Psychologiczne w Instytucie Analizy Grupowej RASZTÓW w nurcie Psychodynamicznym/Psychoanalitycznym. Aktualnie jest w trakcie podyplomowego szkolenia z Seksuologii Klicznicznej akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Seksuologiczne.
Pracował w Krajowym Biurze do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w dziale Lecznictwa i Certyfikacji.

Praktykę z zakresu psychologii klinicznej oraz psychoterapii uzależnień zdobywał w Instytucie Psychiatrii i Neurologii na Oddziale Leczenia Zespołów Abstynencyjnych (alkohol, leki, narkotyki), Klinice Psychiatrii, Stresu Bojowego i Psychotraumatologii w Wojskowym Instytucie Medycznym oraz w Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Lublinie (na oddziałach ogólnopsychiatrycznych, leczenia uzależnień, oddziale dziecięcym i młodzieżowym). Praktykę z zakresu terapii uzależnień zdobywał również w Poradni Leczenia Uzależnień PUNKT w Warszawie.

Aktualnie współpracuje z prywatnym gabinetem Psychiatryczno-Seksuologicznym, Uczelnią Collegium Humanum oraz Warszawskim Szpitalem dla Dzieci. Pracuje z osobami dorosłymi oraz młodzieżą od 15 roku pod stałą superwizją.

Marcin Łukasik: Dziennikarz radiowo-telewizyjny z ponad 10 letnim doświadczeniem pracy na antenie. Posiada bardzo dużą zawodową praktykę zdobytą m.in. w RMF FMRadiu ZET oraz 4FUN.TV. Wśród ogólnopolskich programów na swoim koncie ma m.in. lifestylowe „Dzień Dobry Bardzo”, muzyczną „Listę Przebojów Radia ZET” czy publicystyczne „HaloZET”. W swojej pracy łączy media tradycyjne z nowoczesnymi tworząc strategie komunikacji dla marek osobistych oraz firm w internecie. Pomaga w budowaniu skutecznego marketingu w oparciu o storytelling.

Dodatkowo tworzy i produkuje podcasty w ramach Studia PLAC m.in swój autorski „Tak słucham„. To seria rozmów z osobami, którzy na co dzień robią ciekawe i inspirujące rzeczy. Wśród gości byli m.in: Zbiginiew Boniek, Maciej Musiałkowski czy Marcin Prokop.

Pozdrawiam,
Marcin Łukasik

Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II w Lublinie

Praca magisterska pt.: „Samoocena i poczucie osamotnienia osób dorosłych nie będących w związkach” napisana pod kierownictwem – prof. dr hab. Andrzej Sękowski, Katedra Różnic Indywidualnych KUL”

Sykulski Radosław, MBA – absolwent studiów podyplomowych z zakresu E-commerce na Akademii Leona Kozminskiego. Ukończył również studia magisterskie z dziedziny Finansów przedsiębiorstwa na SGH oraz zarządzania na Akademii Leona Kozminskiego. Prowadzi  zajęcia na studiach niestacjonarnych oraz podyplomowych. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z zarządzaniem kadry menedżerskiej oraz tworzeniem strategii sprzedaży. Uczestniczy w prowadzeniu szkoleń – dydaktyk o rozległej wiedzy praktycznej.

Ekspert TV, wideo i reklamy z niespełna dwudziestoletnim doświadczeniem zawodowym. W przeszłości – account manager w OMD Poland odpowiedzialny za strategie mediowe, planowanie i zakup mediów dla m.in. Sony, McDonald’s, PKO, Lotos. Dyrektor marketingu w Atmedia odpowiedzialny za badania, strategię sprzedaży, rozwój międzynarodowy, strategie promocyjne i programowe dla stacji TV. Szef sprzedaży i marketingu w Viasat (MTG).
Aktualnie – zastępca dyrektora Biura Reklamy TVP dbający o rozwój produktów, promocję B2B, badania, rozwój systemów.
Pomysłodawca, współ-autor i współ-redaktor książki „Marketing pokolenia silver”. Współwłaściciel i wydawca serwisu ScreenLovers.pl. Członek rady nadzorczej IAB Polska.
Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów MBA na Akademii Leona Koźmińskiego.

Ukończyła studia na wydziale psychologii Uniwersytetu Gdańskiego. Na co dzień pracuje w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku, oraz prowadzi prywatną praktykę.

Specjalizuje się w zakresie seksuologii klinicznej i psychologii dzieci i młodzieży.

Kariera naukowa:
2018 – doktor habilitowany nauk społecznych, specjalność: psychologia, Instytut Psychologii, Akademia Nauk Pedagogicznych (Ukraina).
2000 – doktor nauk społecznych, specjalność: psychologia, Instytut Psychologii, Akademia Nauk Pedagogicznych (Ukraina).
1993 – mgr psychologii i pedagogiki, Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny (Ukraina).

Zainteresowania naukowe:
Problematyka stresu. Konflikty wewnętrzne. Procesy wartościowania.

Karolina Muzyczka, doktor nauk prawnych. Specjalizuje się w prawie administracyjnym, postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym, a także egzekucji administracyjnej. Autorka opracowań i monografii naukowych zakresu prawa publicznego. Autorka/ekspert opracowań w czasopiśmie prawnym Infor. Członek Rady Naukowej Regionalnej Pracowni Badań nad Bezpieczeństwem Lokalnym w Toruńskiej Szkole Wyższej Kolegium Jagiellońskim oraz członek Bydgoskiego Towarzystwa Nauk.

Monika Roman jest doktorem nauk ekonomicznych. Pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Logistyki Instytutu Ekonomii i Finansów w Warszawie. Ukończyła studia na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie i na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej. Jest autorką i współautorką 60 publikacji naukowych i popularnonaukowych. Jej zainteresowania naukowe to: ekonomia przestrzenna, ekonomika rolnictwa, transport. Główne obszary dydaktyczne to: badania operacyjne, projektowanie procesów i systemów logistycznych, zarządzanie, zarządzanie strategiczne, ekonomika transportu.

Dr Adam Zemełka jest Absolwentem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy (dawna Akademia Medyczna im. L. Rydygiera) oraz Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie. Zajmuje się psychologią stosowaną w obszarze biznesu, rozwoju osobistego człowieka oraz edukacji. Drugim obszarem jego zainteresowań jest neuronauka w jej praktycznych wymiarach, wśród których należy wymienić przede wszystkim neuromarketing. Od lat prowadzi zajęcia na warszawskich i poznańskich uczelniach. Jest współpracownikiem i trenerem w ogólnopolskich firmach szkoleniowych. Sprawował wyższe funkcje menedżerskie w organizacjach oświatowych. Dr Zemełka to również autor książek i artykułów poświęconych neuronauce i psychologii. Pasjonat kultury antycznej Grecji (po studiach z filologii klasycznej), do której zamiłowanie stara się łączyć z psychologicznym zacięciem. Terapeuta wyspecjalizowany w nurcie skoncentrowanym na rozwiązaniach (Brief Solution Focused Therapy).

Paweł ŁABUZ – doktor nauk prawnych, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w prawie karnym, procedurze operacyjnej i karnej, prawie policyjnym, zarządzaniu informacją kryminalną i gospodarczą oraz systematyki wywiadu gospodarczego, zwalczaniu przestępczości zorganizowanej w całym jego spektrum, kryminalistyki i kryminologii. Autor opracowań naukowych z zakresu zwalczania przestępczości, antyterroryzmu, taktyki śledczej, kontrwykrywczości, zwalczania przestępczości, handlu ludźmi, czynności operacyjno – rozpoznawczych, bezpieczeństwa wewnętrznego i narodowego, zarządzania informacją, procedury karnej i prawa policyjnego. Autor ponad 100 publikacji naukowych i kilkunastu monografii naukowych. Członek Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego, Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego oraz Wiceprezes Stowarzyszenia Taktyków Kryminalistyki.

Magister nauk prawnych, doktor nauk ekonomicznych. W latach 2001-2018 asystent i adiunkt Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, uznanej publicznej szkoły biznesu w Europie Środkowo-Wschodniej. Zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się wokół międzynarodowych stosunków gospodarczych w tym procesów integracji regionalnej w Europie i w Afryce Subsaharyjskiej, także międzynarodowych rynków finansowych i biznesu międzynarodowego. Tomasz W. Kolasiński jest autorem pionierskiej w Polsce monografii z zakresu szeroko rozumianych nauk o zarządzaniu zatytułowanej „Zarządzanie postkolonialne. Otoczenie biznesu w Afryce Subsaharyjskiej”. Jest autorem niszowych monografii, pierwszych w Polsce, z zakresu integracji regionalnej i rynków finansowych państw Afryki, dawnych kolonii francuskich.

Studied economics and organizational sciences with a focus on human resources, mathematics and economics at the University of the Federal Armed Forces in Munich (Germany); Studied International Management, International Marketing and Visual Communication at Arizona State University in Phoenix (Arizona, USA); Certified traffic manager by the Frankfurt (Oder) Chamber of Commerce and Industry in accordance with EU law 96/26/EG; Management consultant including company organization, officially approved by the City of Vienna; Long-standing manager up to managing director / CEO in public transport companies in Austria and Germany including technology, tendering procedures, traffic planning, employee management and general management; Specialist for innovative forms of mobility.

After studying computer science and then completing a Master of Engineering as well as his expertise as an industrial engineer for project management (M.A.), his research focuses on digitization in the public healthcare sector and the associated potential for improving healthcare and the positive effects of health prevention. Among other things, Norman Uhlmann is responsible for the overall project management for the creation of the German Organ and Tissue Donation Register (Organ- und Gewebespenderegister), which was created for the Federal Office for Drugs (as the register office). In this context, stakeholder management was also carried out with the health insurances, telecommunications infrastructure of health care (gematik), as well as the DSO (German Foundation for Organ Donation) and the Ministry of Health. This application is also the first to use the electronic health professional ID card for authentication. In research and development, he examines the possibilities in which digital health applications are suitable. He is also a lecturer at the Berlin University for Technology. The focus of his teaching area is digitization, especially in authorities and organizations with security tasks, he also offers special topics for companies such as medical informatics and medical device approval, including according to MDR (Medical Device Rules) of the European Union. Norman Uhlmann specifically supports medical device manufacturers in peripheral areas such as quality management processes, and finally IT security and the associated data protection requirements, especially for medical devices and medical applications.

Doctor in human medicine, since 2002
examiner of foreign doctors qualification for German doctors license, since 2021
license to conduct advanced training in neurology, since 2018
German MS-research-center (DMSG), since 2018
certified expert (Berlin Medical Chamber), since 2017
Prof Neurology, University of Traditional Medicine, Yerevan, since 2016
Court expert, since 2007
Private practice, neurology, since 2002
licensed to conduct training in various neurological diagnostic methods

Studies in Applied Nutritional Medicine and Public Health, Doctorate in Public Health (PhDr.) at the St. Elizabeth University of Health Care and Social Work Bratislava, Master of Science (MSc) in Applied Nutritional Medicine at the Danube University Krems, state-certified dietician and diabetes consultant German Diabetes Association.

Ten years dietician, nutritionst and diabetes consultant at the university clinic RWTH Aachen specialised in dietetics, clinical nutrition and diabetes counselling. Lectureship in the field of clinical nutritional medicine at the Danube University Krems since 2012.

Lecturer curriculum of nutritional medicine according of the German Medical Association and Lecturer additional qualification in nutritional counselling for pharmacists, Bearer of the Cross of Merit of the Federal Republic of Germany. CEO German Competence Centre for Health Promotion and Dietetics (DKGD). Honorary professor for Health Education and Dietetics (study programme Health pedagogy and dietetics) at the Collegium Humanum Warshaw Management University.

In addition to his academy training, he has held management positions in social and health care for more than 30 years. As well as in his honorary position for example, judges at the State Social Court and on the Committee of his hometown. Member of a federal Project Group in health care. Founding member and board member in the North Health Region in cooperation with the University Flensburg.

Hon.Prof. Dr. h.c. Stefan A. M. Scherer completed his university studies in Economics with majors in Controlling, Accounting, Auditing, Corporate Governance, Organisation and Law and also his university studies in Psychology with majors in humanistic and cognitive psychology. Working since 1995 he is well experienced as CEO, CFO and COO at international global leadership companies in industries as food, medical, pharmaceutical, health and engineering. Beneith that he continued his studies as a certified personaltrainer and business coach with his own Consulting company since 1999. Scherers experiences in practice and science reach over all five continents. His heart burns as for international cooperations in science, politics and economics as it burns for value-based leadership quite generally.

Studies in Political Science and Philosophy, Doctorate in Human Biology (Anthropology), Doctorate in Human Medicine, Venia Legendi, Associate Professor for Clinical Chemistry and Laboratory Diagnostics, Medical University of Vienna, Specialist in Medical and Chemical Laboratory Diagnostics, Doctor of General Medicine, Diplom-HTL Engineer for Technical Chemistry NQF 7, European Engineer (EUR ING) European Federation of National Engineering Associations”, Brussels, Master of Science in Geriatrics and Master of Arts in Criminal Law, Economic Criminal Law, Criminology, Univ. Lektor and scientific director of the master studies „Clinical Nutritional Medicine”, „Nutrition and Sport”, Danube University Krems, qualification title engineer, certification NQF 6. Institute director of the „Private Institute for Adult Education in the fields of Economy, Law and Health” (BioIng GmbH). Generally sworn and judicially certified expert, Regional Court Krems, Austria

Prof. dr hab. Mirosław Karpiuk. Profesor nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (studia magisterskie), Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskał w Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego – Akademia Obrony Narodowej w Warszawie. W ramach działalności naukowej specjalizuje się w problematyce dotyczącej miejsca administracji publicznej w przestrzeni obronności, bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Politechniki Gdańskiej. Uczestnik studiów podyplomowych z zakresu Public Relations. Ukończył Studia Doktoranckie z Nauk Ekonomicznych na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Absolwent Studiów Menedżerskich Executive MBA organizowanych przez GFKM, Uniwersytet Gdański oraz RSM Erasmus University. Uzyskał tytuł doktora nauk politycznych na Wydziale Nauk Politycznych Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora w Pułtusku. Uczestnik wielu szkoleń z zakresu strategii, zarządzania, przywództwa, marketingu, sprzedaży i finansów organizowanych m.in. przez: Harvard Business Review, ICAN Institute, Francuski Instytut Gospodarki i inne.

 

Ponad dwudziestodwuletnie doświadczenie zawodowe. Pracował jako szef marketingu i sprzedaży, członek zarządów i prezes w spółkach m.in. z branży farmaceutycznej, mediowej i energetycznej w Polsce, na Litwie i w Niemczech. Obecnie: właściciel firmy doradztwa biznesowego i prywatny inwestor.

 

Uzyskał tytuł „Człowieka marketingu i sprzedaży roku 2010” magazynu BRIEF oraz „Dyrektora Marketingu Roku 2010” serwisu branżowego Mediarun. Członek jury wielu konkursów branżowych. Członek Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich. Członek Polskiego Towarzystwa Meteorytowego.

Prof. Dr. Carsten Matuschek, M.Sc., Ph.D., Ztm

Following his Master of Science in Dental Technology at Danube University Krems, his research has focused on the pre-surgical treatment of cleft lip and cleft palate and the development of health care tools to improve quality of life. After his PhD in Public Health, Carsten Matuschek became R&D project manager in the field of surgical prosthetics and epithetics at the Charité – Universitätsmedizin Berlin. There, he is a lecturer and seminar leader in surgical prosthetics and epithetics in the elective subject „Plastic and reconstructive surgery in the head and neck area”.

Prof. Dr. med. dent. Markus Köcher

Prof. Dr. Markus Köcher has studied dentistry from 1982-1987 at the „Medizinisch Hochschule Hannover ”
medical approval in 1987
attainment of the doctor`s degree of dentistry in 1987
military dentist in the bundeswehr with the rank of a staff doctor captain in the period
from 02/1988 until 02/1989
working as an assistant dentist 1989-1990
dentist in his own practice from 1990 until today
member of various dental societies
appointment to a professorship in prosthetics and periodontology in the netherlands
in 2018

Sebastian Schildbach has extensive experience in psychiatry, psychotherapy, and insurance medicine. In his practice for psychosomatic medicine in Switzerland, he establishes inner access to the psyche even in difficult cases. Sebastian is an international expert in forensic psychiatry with numerous publications and forensic profiling assignments. He completed the curriculum “Medical leadership in health care” from the German Medical Association.

Prof. Dr. med. Ivan Kellermann

After studying medicine from 1994 to 2000 at the Karaganda Medical Academy and a year later at the private boarding school of the Karaganda University Hospital in Kazakhstan, Dr. Kellermann moved to Germany and began his training as a specialist in general surgery, which he completed in 2009 with the title of specialist. As a young senior physician, he continued the training process and completed the specialist examination for orthopedics and trauma surgery in 2011 and the sub-specialization for special trauma surgery in 2013. This was followed by the change to his own practice in Berlin and the beginning of the scientific examination of the topic of Achilles tendon injuries, which was completed in cooperation with the Greifswald University Hospital in August 2018. At the moment, Dr. Kellermann has several ongoing studies and surgically deals primarily with individual knee arthroplasty and minimally invasive hip arthroplasty.

Prof. Dr.med. Gerhard Eller

After studying medicine at the University Clinic in Innsbruck from 1997-2005 and completing his dissertation, Dr. Gerhard Eller completed his training as a specialist in orthopedics and trauma surgery initially in orthopedic spine specialist clinics before switching to classic trauma surgery after a semester at the University Clinic Marburg and taking the specialist examination in 2010. While working, he followed his interest in medical economics and completed the MBA in Health Care Management at the Berlin School of Economics and Law from 2007 to 2009. From 2011 to 2012 he completed the Master of Science in Orthopedics at Donau University Krems, where the scientific focus was already on foot surgery. In addition to knee arthroplasty, this is also the surgical focus of Dr. Eller.

Prof. Dr.med. Thomas H. Egginger, MBA

Prof. Dr.Thomas Egginger studied human medicine and followed the classic medical career from assistant physician to chief physician. He not only worked in acute medicine, but also in rehabilitation medicine. He is an expert in internal medicine, diabetology and nutrition. In addition, he studied healthcare management alongside his job and trained very intensively in success- and solution-oriented communication. For many years he worked as a full-time medical director, authorized signatory and most recently as CEO. He is now very successfully advising and coaching executives at the top management level. The focus of his successful work is always the employees and an independent management and corporate culture.

Josef Bergt is an attorney-at-law admitted to the bar in Liechtenstein. Josef Bergt is an expert in Liechtenstein and European corporate law as well as banking and financial market law with numerous publications. Josef Bergt has extensive experience in connection with the regulatory framework of capital markets, in particular in connection with sharing economy models and disruptive technologies such as blockchain-technology and token-based-economies (“New Economy Law”). Josef Bergt wrote his doctoral thesis dealing with Liechtenstein corporate law at the Private University of the Principality of Liechtenstein (UFL), Triesen. Furthermore, Josef Bergt graduated from the LL.M. program in Corporate, Foundation and Trust Law and the LL.M. program in Banking and Financial Market Law at the University of Liechtenstein.

Josef Bergt was part of the team providing policy recommendations for an EU Token Regulation Paper through thinkBLOCKtank Asbl, Luxembourg, and in that regard also participated in the public consultation for an EU framework for Markets in Crypto-Assets (MiCA). Josef Bergt is also a supporter of the Liechtenstein blockchain scene and the so-called Liechtenstein “Blockchain Act” (Token and Trusted Technologies Service Providers Act, “TTTA”; Gesetz über Token und vertrauenswürdige Technologie-Dienstleister, “TVTG”).

For his versatile and innovative approach, Josef Bergt was awarded the prestigious Forbes 30 under 30 Award (German speaking region) in 2020.

Peter Schöps studied human medicine at the University of Munich and received his license to practice medicine, as well as his doctorate in medicine in 1981. He has extensive experience in physical medicine, rehabilitation and chiropractic medicine, in psychotherapy and pain diagnostics and treatment. He is an expert in pain disorders with numerous publications in specialist books. In 2001 he obtained the facultas docendi and the venia legendi. From 2000 to 2018 he was chief physician and director at an academic teaching hospital at the University of Munich. He gave lectures in physical medicine, rehabilitation, pain medicine and public health. He accompanied and supported students who took their doctor`s degree. For his pain research he received research grants and awards several times (f. e. the German prize for Pain-medicine in 1999).

Henry Mark is Professor and Dean of the Department of Traditional Medicine at the University of Venlo, the Netherlands. He specializes in Chinese medicine and health management. He teaches as a professor of psychology at the State University of Human Sciences. He is a visiting professor at many foreign universities, including Yerevan University of Traditional Medicine and Arabaev University in Kyrgyzstan. He is a permanent advisor to the Kyrgyz Minister of Health. He is also President of HTC Consulting Group, Inc. in the USA. He holds Doctor honoris causa degrees from International University IUK; State University of Humanities BHU; State University KSU; Eurasia International University Yerevan. He is Honorary Dean at Progress University of Gyumri and Senator E.h. at Mashtots University.

Carola Schildbach has gained extensive experience in insurance medicine and psychosomatic medicine as well as in psychoanalysis. In her practice for psychosomatic medicine and psychotherapy in Switzerland she establishes inner access for the psyche even in difficult cases. As an international expert in criminology and medical science with publications in both subject areas her research focuses on forensic-psychiatric topics with a main emphasis on the interfaces of medical sciences and law sciences.

Expert activities: consulting physician for Swiss insurance companies, forensic assessments, psychoanalytic expert reports, teaching experience, psychotherapist, and scientific author.

Higher education: Medicine, Medical Sciences, Law Sciences and Criminology.

Wojciech Chrzanowski – adwokat, prawnik, kanonista. W 2012 roku ukończył studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego broniąc pracę magisterską z zakresu prawa podatkowego z wynikiem bardzo dobrym.  Po odbyciu aplikacji adwokackiej w latach 2013-2016 pozytywnie zdał egzamin adwokacki.  W 2020 roku ukończył także studia magisterskie (licencjackie) z prawa kanoniczego na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Papieskiego im. Jana Pawła II w Krakowie broniąc pracę magisterską z wynikiem bardzo dobrym. W ramach praktyki zawodowej współpracował z czołowymi kancelariami krakowskimi.  W latach 2019-2020 zajmował stanowisko radcy w Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. Aktualnie prowadzi indywidualną praktykę, współpracując w przypadku większych projektów z innymi adwokatami, radcami prawnymi oraz doradcami podatkowymi.