Rekrutacja trwa

Kadra dydaktyczna

Wykładowcy akademiccy Collegium Humanum-Szkoły Głównej Menedżerskiej to ludzie sukcesu, doświadczeni i wybitni w obszarach naukowych i praktycznych. Otwarci na interdyscyplinarność edukacji i badań, międzynarodowi specjaliści z misją przekazywania studentom wiedzy, kwalifikacji i umiejętności. Nasi wykładowcy to ludzie z różnych krajów, których łączy kultura wartości Collegium Humanum: edukacja dla sukcesu.

Jestem psychologiem – praktykiem. Od 2013 roku w ramach prywatnej praktyki prowadzę indywidualną długoterminową psychoterapię osób dorosłych oraz młodzieży 16+. Od kilku lat w duchu Rodzicielstwa Bliskości wspieram rodziców oraz nauczycieli w codziennych wyzwaniach związanych z budowaniem relacji z dziećmi. Pracuję również z dziećmi i młodzieżą w placówkach edukacyjnych. W swojej pracy łączę humanistyczne i psychodynamiczne spojrzenie na Klienta. Ukończyłam kursy i szkolenia z zakresu psychoterapii i psychopedagogiki w Ośrodku Terapii i Rozwoju Gestalt, w Laboratorium Psychoedukacji, Podyplomowym Studium Relacji Interpersonalnych i Profilaktyki Uzależnień UKSW oraz Akademii Rodziców i Wychowawców w Fundacji Bullerbyn, szkolenie z zakresu NVC prowadzone przez Zofię Schacht-Petersen oraz szkolenie z nowoczesnego podejścia do terapii uzależnień w Centrum Terapii Dialog.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji, prowadzonej przez superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Nauczanie jest moją pasją, której poświęcam się równie chętnie, jak pracy w gabinecie psychologicznym.

Anna Mróz – psycholog, studia psychologiczne (Uniwersytet Wrocławski, 1986- 1992), dwuletni staż z zakresu psychoterapii Gestalt (Kraków 1991-1993),
doktorat z psychologii (Katolicki Uniwersytet Lubelski , 2002) . Obecnie pracownik Instytutu Psychologii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Autorka i współautorka książek i artykułów poświęconych  rozwojowi człowieka na różnych etapach życia, a także problemom rozwojowym dzieci wybitnie zdolnych. Szczególnie jest jej bliska perspektywa psychologii humanistycznej.

Beata Krasoń – absolwentka Akademii Medycznej w Poznaniu, kierunek Zdrowie Publiczne w zakresie zarządzania w opiece zdrowotnej. Ukończyła studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu- Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie oraz na Uniwersytecie Medycznym w Warszawie – Zarządzanie spółką prawa handlowego w ochronie zdrowia oraz Koordynator transplantacyjny. W 2016 r. ukończyła Studia Podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu; Zarządzanie Jakością, Środowiskiem i Ryzykiem. Od 31 lat Menadżer wszystkich szczebli w ochronie zdrowia, wieloletni Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością/ Akredytacji. Auditor wiodący wg ISO 9001, Auditor wiodący wg ISO 14001 oraz Auditor wiodący ISO/IEC 27001, ISO 37001, ISO 22301, ISO 15224, ISO 45001.

Zajmuje się zarządzaniem jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem informacji, ciągłością działania, antykorupcją, organizacją i zarządzaniem podmiotem medycznym, restrukturyzacją, cyberbezpieczeństwem.
Pielęgniarka, były Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej oraz w-ce Przewodnicząca dwóch kadencji Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Ziemi Sieradzkiej. Obecnie Przewodnicząca Sądu Okręgowego Izby Pielęgniarek i Położnych Ziemi Sieradzkiej. Wykładowca w ramach studiów dyplomowych w Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu oraz Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Wykładowca na studiach podyplomowych MBA w Toruniu i Bydgoszczy.

Mgr Dariusz Łuków jest Absolwentem Uniwersytetu Szczecińskiego na kierunku Finanse i Rachunkowość.  Obecnie w trakcie pisania rozprawy doktorskiej w dyscyplinie ekonomia i finanse. Doświadczenie praktyczne zdobyte podczas prowadzenia własnej działalności gospodarczej – biuro rachunkowe. Aktualne zatrudnienie to główny księgowy w jednostce państwowej, Skarbnik Gminy Zwierzyn a także pracownik dydaktyczny Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. Posiada certyfikat księgowy do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika w transporcie drogowym. Obszar zainteresowań to podatki.

mgr Magdalena Pietnoczko – psycholog, w trakcie 4-letniego kursu z psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Akademii Psychoterapii INTEREGO w Lublinie, doktorantka w Instytucie Psychologii KUL. Na co dzień pracuje w Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci z Chorobami Krwi w Lublinie oraz w poradni psychologicznej z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

Absolwent pięcioletnich studiów Psychologicznych ze specjalnością „Psychologia kliniczna dzieci i dorosłych”. Jest nauczycielem akademickim Uczelni Collegium Humanum w Warszawie na kierunku Psychologia, prowadzi ćwiczenia i wykłady oraz na studiach Podyplomowych MBA,EMBA na kierunku „Psychotraumatologia” i “Psychologia Kliniczna”. Ukończył szkolenie z zakresu mediacji przy Wyższej Szkole Menadżerskej w Warszawie oraz szereg szkoleń z zakresu psychologii biznesu. Jest Specjalistą Psychoterapii Uzależnień (w pr certyfikacji) w trakcie szkolenia rekomendowanego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz w trakcie 4 letniego kursu Psychoterapii akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne i Polskie Towarzystwo Psychologiczne w Instytucie Analizy Grupowej RASZTÓW w nurcie Psychodynamicznym/Psychoanalitycznym. Aktualnie jest w trakcie podyplomowego szkolenia z Seksuologii Klicznicznej akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Seksuologiczne.
Pracował w Krajowym Biurze do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w dziale Lecznictwa i Certyfikacji.

Praktykę z zakresu psychologii klinicznej oraz psychoterapii uzależnień zdobywał w Instytucie Psychiatrii i Neurologii na Oddziale Leczenia Zespołów Abstynencyjnych (alkohol, leki, narkotyki), Klinice Psychiatrii, Stresu Bojowego i Psychotraumatologii w Wojskowym Instytucie Medycznym oraz w Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Lublinie (na oddziałach ogólnopsychiatrycznych, leczenia uzależnień, oddziale dziecięcym i młodzieżowym). Praktykę z zakresu terapii uzależnień zdobywał również w Poradni Leczenia Uzależnień PUNKT w Warszawie.

Aktualnie współpracuje z prywatnym gabinetem Psychiatryczno-Seksuologicznym, Uczelnią Collegium Humanum oraz Warszawskim Szpitalem dla Dzieci. Pracuje z osobami dorosłymi oraz młodzieżą od 15 roku pod stałą superwizją.

Marcin Łukasik: Dziennikarz radiowo-telewizyjny z ponad 10 letnim doświadczeniem pracy na antenie. Posiada bardzo dużą zawodową praktykę zdobytą m.in. w RMF FMRadiu ZET oraz 4FUN.TV. Wśród ogólnopolskich programów na swoim koncie ma m.in. lifestylowe “Dzień Dobry Bardzo”, muzyczną “Listę Przebojów Radia ZET” czy publicystyczne “HaloZET”. W swojej pracy łączy media tradycyjne z nowoczesnymi tworząc strategie komunikacji dla marek osobistych oraz firm w internecie. Pomaga w budowaniu skutecznego marketingu w oparciu o storytelling.

Dodatkowo tworzy i produkuje podcasty w ramach Studia PLAC m.in swój autorski “Tak słucham“. To seria rozmów z osobami, którzy na co dzień robią ciekawe i inspirujące rzeczy. Wśród gości byli m.in: Zbiginiew Boniek, Maciej Musiałkowski czy Marcin Prokop.

Pozdrawiam,
Marcin Łukasik

Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II w Lublinie

Praca magisterska pt.: „Samoocena i poczucie osamotnienia osób dorosłych nie będących w związkach” napisana pod kierownictwem – prof. dr hab. Andrzej Sękowski, Katedra Różnic Indywidualnych KUL”

Sykulski Radosław, MBA – absolwent studiów podyplomowych z zakresu E-commerce na Akademii Leona Kozminskiego. Ukończył również studia magisterskie z dziedziny Finansów przedsiębiorstwa na SGH oraz zarządzania na Akademii Leona Kozminskiego. Prowadzi  zajęcia na studiach niestacjonarnych oraz podyplomowych. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z zarządzaniem kadry menedżerskiej oraz tworzeniem strategii sprzedaży. Uczestniczy w prowadzeniu szkoleń – dydaktyk o rozległej wiedzy praktycznej.

Ekspert TV, wideo i reklamy z niespełna dwudziestoletnim doświadczeniem zawodowym. W przeszłości – account manager w OMD Poland odpowiedzialny za strategie mediowe, planowanie i zakup mediów dla m.in. Sony, McDonald’s, PKO, Lotos. Dyrektor marketingu w Atmedia odpowiedzialny za badania, strategię sprzedaży, rozwój międzynarodowy, strategie promocyjne i programowe dla stacji TV. Szef sprzedaży i marketingu w Viasat (MTG).
Aktualnie – zastępca dyrektora Biura Reklamy TVP dbający o rozwój produktów, promocję B2B, badania, rozwój systemów.
Pomysłodawca, współ-autor i współ-redaktor książki „Marketing pokolenia silver”. Współwłaściciel i wydawca serwisu ScreenLovers.pl. Członek rady nadzorczej IAB Polska.
Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów MBA na Akademii Leona Koźmińskiego.

Ukończyła studia na wydziale psychologii Uniwersytetu Gdańskiego. Na co dzień pracuje w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku, oraz prowadzi prywatną praktykę.

Specjalizuje się w zakresie seksuologii klinicznej i psychologii dzieci i młodzieży.

Kariera naukowa:
2018 – doktor habilitowany nauk społecznych, specjalność: psychologia, Instytut Psychologii, Akademia Nauk Pedagogicznych (Ukraina).
2000 – doktor nauk społecznych, specjalność: psychologia, Instytut Psychologii, Akademia Nauk Pedagogicznych (Ukraina).
1993 – mgr psychologii i pedagogiki, Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny (Ukraina).

Zainteresowania naukowe:
Problematyka stresu. Konflikty wewnętrzne. Procesy wartościowania.

Karolina Muzyczka, doktor nauk prawnych. Specjalizuje się w prawie administracyjnym, postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym, a także egzekucji administracyjnej. Autorka opracowań i monografii naukowych zakresu prawa publicznego. Autorka/ekspert opracowań w czasopiśmie prawnym Infor. Członek Rady Naukowej Regionalnej Pracowni Badań nad Bezpieczeństwem Lokalnym w Toruńskiej Szkole Wyższej Kolegium Jagiellońskim oraz członek Bydgoskiego Towarzystwa Nauk.