fbpx
Logo Collegium Humanum

Rekrutacja trwa

Przeniesienie z innej uczelni​

Rozważasz zmianę uczelni lub chcesz wznowić przerwane studia?

Zostań studentem Collegium Humanum!

Jeśli jesteś lub byłeś studentem na dowolnym kierunku i roku, w dowolnej uczelni wyższej – to oferta dla Ciebie.

Twoje dotychczasowe osiągnięcia i zaliczone przedmioty mogą zostać uznane w Collegium Humanum.

Wystarczy złożyć podanie do Rektora Collegium Humanum i dołączyć wykaz zrealizowanych przedmiotów wydany przez Twoją aktualną uczelnię lub w uczelnię, w której przerwałeś studia.

Na podstawie dostarczonych przez Ciebie dokumentów uznamy, które przedmioty zostaną zaliczone w Collegium Humanum i określimy zasady uzupełniania ewentualnych różnic programowych.

 

Jeśli zostałeś skreślony z listy studentów możesz ubiegać się na podobnych zasadach o przyjęcie na studia i wznowienie nauki.

W celu rozpatrzenia prośby o przeniesienie lub wznowienie przerwanej nauki w innej uczelni
 należy złożyć do JM Rektora Collegium Humanum podanie

Zostań studentem Collegium Humanum!

Załącznikiem do podania jest potwierdzony przez uczelnię wykazu ocen i przedmiotów zawierający informacje o zaliczonych przez Ciebie przedmiotach i okresach studiów.
Wykaz ocen i przedmiotów w układzie semestralnym powinien zawierać informację, ile semestrów studiów zostało zaliczonych lub niezaliczonych.

ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa
REGON 381457997
NIP 5252765348
VAT EU PL5252765348
Nr 383 w Ewidencji Uczelni Niepublicznych MEiN

tel.: +48 22 487 53 59

Wypełnij formularz, aby pobrać katalog Collegium Humanum.

Akredytacje MNiSW