fbpx
Logo Collegium Humanum

Rekrutacja trwa

IOS – Indywidualna Organizacja Studiów

To forma pomocy Studentom, których aktualna sytuacja uniemożliwia kontynuowanie toku studiów na ogólnych zasadach.

O Indywidualną Organizację Studiów mogą ubiegać się m.in. :

  • studiujący na dwóch kierunkach jednocześnie,
  • wychowujący dzieci,
  • niepełnosprawni,
  • pozostający na urlopie zdrowotnym,
  • inne uzasadnione przypadki

IOS przyznawany jest przez Rektora na wniosek Studenta, który powinien złożyć następujące dokumenty:

  1. podanie wraz z uzasadnieniem o przyznanie Indywidualnej Organizacji Studiów
  2. propozycje zmian terminów zaliczeń i egzaminów z przedmiotów

Po przyznaniu przez Rektora IOS, student musi uzgodnić z wykładowcami warunki realizacji zaliczeń przedmiotów oraz zasady swojego uczestnictwa w zajęciach.

Uwaga!

Indywidualna Organizacja Studiów nie oznacza realizacji studiów online w całym toku kształcenia.

ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa
REGON 381457997
NIP 5252765348
VAT EU PL5252765348
Nr 383 w Ewidencji Uczelni Niepublicznych MEiN

tel.: +48 22 487 53 59

Wypełnij formularz, aby pobrać katalog Collegium Humanum.

Akredytacje MNiSW