Władze

Rektor

prof. dr hab. Paweł Czarnecki, MBA, Dr h.c

Prorektor

prof. dr hab. inż. Jiri Kolenak, MBA

Prorektor

prof. dr Sebastian Fuller, MBA

Prorektor

prof. dr hab. n. med. Claus Muss

Pełnomocnik Rektora
ds. współpracy z Austrią

prof. dr inż. Peter Skotnický,PhD., MBA, LL.M., DBA

Pełnomocnik Rektora
ds. rozwoju

mgr Piotr Dwornicki

Pełnomocnik Rektora
ds. współpracy z Białorusią

dr Józef Ziemczonok