Władze

Rektor

prof. dr hab. Paweł Czarnecki, MBA, Dr h.c

Prezydent - Założyciel

mgr Michał Głaczyński EMBA

I Prorektor

mgr Bartosz Straszak EMBA, LL.M.

Prorektorzy

prof. dr hab. inż. Jiri Kolenak, MBA
prof. dr Sebastian Fuller, MBA ​
prof. dr hab. n. med. Claus Muss

Pełnomocnicy

Pełnomocnik Rektora ds. współpracy z Austrią​

prof. dr inż. Peter Skotnický,PhD., MBA, LL.M., DBA

Pełnomocnik Rektora ds. współpracy z Wietnamem

Pham Thi Viet Anh

Pełnomocnik Rektora

prof. dr hab. Boris Lesun, MBA

Pełnomocnik Rektora ds. rozwoju

mgr Piotr Dwornicki