Władze

Rektor

prof. dr hab. Paweł Czarnecki, MBA, Dr h.c

Prorektorzy

dr Hubert Paluch, Prof. CH-SGM
mgr Bartosz Straszak EMBA, LL.M.
mgr Iwona Górka, MBA
prof. dr hab. inż. Jiri Kolenak, MBA
prof. dr Sebastian Fuller, MBA ​
prof. dr hab. n. med. Claus Muss
mgr Piotr Dwornicki, MBA

Prorektor ds. Filii w Poznaniu

dr Tomasz Kulesza

Prorektor ds. Filli w Rzeszowie

dr Taras Golopych

Prorektor

Założyciel

mgr Michał Głaczyński EMBA

Dyrektor Zarządzający

mgr Sławomir Jagieła

Prorektor ds. Interesariuszy zewnętrznych

Pełnomocnicy Rektora

prof. dr hab. Boris Lesun, MBA

ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa
REGON 381457997
NIP 5252765348
VAT EU PL5252765348
Nr 383 w Ewidencji Uczelni Niepublicznych MNiSW