Rekrutacja trwa

Biblioteka i Cyfrowe Zasoby Wiedzy

Zasady korzystania z Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego (BUW)
dla studentek/ów CH.

Szanowni studenci,

od dnia 1 października br. wszystkie osoby studiujące w Collegium Humanum – Szkole Głównej Menedżerskiej będą miały dostęp do zbiorów Biblioteki Wydziału Filozofii UW, mieszczącej się przy ulicy Krakowskie Przedmieście 3.

 

Umowa zawarta pomiędzy naszą Uczelnią a Uniwersytetem Warszawskim umożliwia studentom Collegium Humanum wypożyczenie w Bibliotece Wydziału Filozofii do 15 książek i czasopism na okres 30 dni, ale także korzystanie ze zbiorów BUW – Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Dobra 56/66) na miejscu.

 

Aby móc korzystać ze zbiorów bibliotecznych UW należy:

  • pobrać z Biblioteki Wydziału Filozofii UW (ul. Krakowskie Przedmieście 3) podpisane przez kierownika biblioteki zaświadczenie/prośbę o założenie konta typu PW
  • w dziale zapisów BUW (ul. Dobra 56/66) założyć konto biblioteczne: należy okazać ważny dokument tożsamości z numerem PESEL i zdjęciem oraz wnieść opłatę w wysokości 20 zł
  • karta biblioteczna jest aktywna i gotowa do odbioru po dokonaniu zapisu; wraz z kartą czytelnik otrzyma hasło do konta bibliotecznego

 

Zarejestrowanych w systemie bibliotecznym i korzystających z biblioteki UW studentów obowiązują ogólne zasady przewidziane regulaminami Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie – dotyczy to także wszelkich opłat związanych z przedłużaniem ważności karty, wydrukiem jej duplikatu lub nieterminowymi zwrotami.