Biblioteka

Collegium Humanum – Szkoła Główna Menedżerska zapewnia dostęp do naukowych źródeł informacji z zakresu dyscyplin reprezentowanych na uczelni. Oferta bibliotek oferuje dostęp do wielu egzemplarzy książek, w komfortowych i nowoczesnych czytelniach. Do dyspozycji czytelników są również komputery z Internetem oraz programami użytkowymi. Collegium Humanum – Szkoła Główna Menedżerska zapewnia również dostęp nie tylko do tradycyjnego księgozbioru, ale także do elektronicznych baz danych.
 
Student za okazaniem ważnej legitymacji studenckiej Collegium Humanum – Szkoły Głównej Menedżerskiej uzyska dostęp do korzystania z posiadanego księgozbioru w:

BIBLIOTEKA PUBLICZNA M.ST. WARSZAWY - BIBLIOTEKA GŁÓWNA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

BIBLIOTEKA WYDZIAŁU FILOZOFII I SOCJOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

BIBLIOTEKA UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO W RZESZOWIE

BIBLIOTEKA POZNAŃSKIEGO TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ NAUK W POZNANIU

PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W POZNANIU

BIBLIOTEKA GŁÓWNA NEWTON COLLEGE W PRADZE

ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa
REGON 381457997
NIP 5252765348
VAT EU PL5252765348
Nr 383 w Ewidencji Uczelni Niepublicznych MNiSW