Studia II stopnia

Opłaty

 CZESNE ZA JEDEN ROK STUDIÓW

Opłata wpisowa

200

Studia w języku polskim

Studia stacjonarne

5800 
płatne jednorazowo za rok z góry
3000 
w dwóch ratach – za semestr z góry

620 

płatne w miesięcznych ratach

Studia niestacjonarne

5200 
płatne jednorazowo za rok z góry
2700 
w dwóch ratach – za semestr z góry

560 

płatne w miesięcznych ratach

Opłata wpisowa

200 

Studia w języku Rosyjskim

Studia stacjonarne

2000 
płatne jednorazowo za rok z góry
1050 
w dwóch ratach – za semestr z góry

Studia niestacjonarne

2000 
płatne jednorazowo za rok z góry
1050 
w dwóch ratach – za semestr z góry

Opłata wpisowa

200

Studia w języku angielskim

Studia stacjonarne

2700 
płatne jednorazowo za rok z góry
1350 
w dwóch ratach – za semestr z góry

Studia niestacjonarne

2500 
płatne jednorazowo za rok z góry
1250 
w dwóch ratach – za semestr z góry