Studia II stopnia

Opłaty

 CZESNE ZA JEDEN ROK STUDIÓW

Opłata wpisowa

200

Studia w języku polskim

Studia stacjonarne

5800 
płatne jednorazowo za rok z góry
3000 
w dwóch ratach – za semestr z góry

620 

płatne w miesięcznych ratach

Studia niestacjonarne

5200 
płatne jednorazowo za rok z góry
2700 
w dwóch ratach – za semestr z góry

560 

płatne w miesięcznych ratach

Opłata wpisowa

100 

Studia w języku Rosyjskim

Studia stacjonarne

1700 
płatne jednorazowo za rok z góry
900 
w dwóch ratach – za semestr z góry

Studia niestacjonarne

1300 
płatne jednorazowo za rok z góry
700 
w dwóch ratach – za semestr z góry

Opłata wpisowa

200

Studia w języku angielskim

Studia stacjonarne

2200 
płatne jednorazowo za rok z góry
1200 
w dwóch ratach – za semestr z góry

Studia niestacjonarne

2200 
płatne jednorazowo za rok z góry
1200 
w dwóch ratach – za semestr z góry