Senat Collegium Humanum

Członkowie

prof. CH dr Teresa Panas – Dyrektor Instytutu Psychologii

prof. dr hab. Marek Lisiecki – członek – przedstawiciel nauczycieli akademickich

mgr Aleksandra Fajęcka, MBA, DBA  Sekretarz Konwentu-Rady Konsultacyjnej Biznesu

Sebastian Krauz – przedstawiciel studentów

Tomasz Sitek – przedstawiciel studentów