Rekrutacja trwa

Collegium Humanum Logo

Senat Collegium Humanum

Przewodniczący Senatu

prof. dr hab. Paweł Czarnecki, MBA, DBA, Dr h.c – Rektor

Członkowie

prof. CH dr hab. Arkadiusz Durasiewicz, MBA, DBA – Prorektor ds. Studenckich i Nauki

prof. CH dr Małgorzata Dubis,MBA – Prorektor Filii w  Rzeszowie, Dyrektor Instytutu Psychologii i Pedagogiki

mgr Magdalena Szydłowska – Prorektor ds. Kształcenia i Dydaktyki

mgr Zbigniew Ławniczak – Prorektor Filii w Lublinie

mgr Piotr Dwornicki, MBA – Prorektor Fili w Poznaniu

prof. CH dr inż. Lech Kurnicki – Dyrektor Instytutu Zarządzania i Finansów

prof. CH dr hab. Edyta Hadrowicz – Dyrektor Instytutu Prawa

prof. CH dr Teresa Panas – Dyrektor Instytutu Psychologii

prof. dr hab. Marek Lisiecki – członek – przedstawiciel nauczycieli akademickich

mgr Aleksandra Fajęcka, MBA, DBA  Sekretarz Konwentu-Rady Konsultacyjnej Biznesu

mgr Michał Głaczyński, MBA, DBA  Kanclerz

mgr Milena Jasiurkowska – Dyrektor Filii w Poznaniu

mgr Michał Wojtala – przedstawiciel studentów

Sebastian Król – przedstawiciel studentów

Sebastian Krauz – przedstawiciel studentów

Tomasz Sitek – przedstawiciel studentów

mgr Ilona Augustyniak – Kwestor, członek – przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Sekretarz Senatu

Tomasz Litra

Wypełnij formularz, aby pobrać katalog Collegium Humanum.