Rekrutacja trwa

Senat Collegium Humanum

Przewodniczący Senatu

prof. dr hab. Paweł Czarnecki, MBA, dr h.c. mult. – Rektor

Członkowie

prof. CH dr hab. Arkadiusz Durasiewicz, MBA, DBA – Prorektor ds. Studenckich i Nauki

mgr Zbigniew Ławniczak – Prorektor Filii w Lublinie

mgr Piotr Dwornicki, MBA – Prorektor Fili w Poznaniu

prof. CH dr inż. Lech Kurnicki – Dyrektor Instytutu Zarządzania i Finansów

prof. CH dr hab. Edyta Hadrowicz – Dyrektor Instytutu Prawa

prof. CH dr Teresa Panas – Dyrektor Instytutu Psychologii

prof. dr hab. Marek Lisiecki – członek – przedstawiciel nauczycieli akademickich

mgr Aleksandra Fajęcka, MBA, DBA  Sekretarz Konwentu-Rady Konsultacyjnej Biznesu

mgr Milena Jasiurkowska – Dyrektor Filii w Poznaniu

ks. kan. dr Matteo Campagnaro – Prefekt Duszpasterstwo akademickie

Sebastian Krauz – przedstawiciel studentów

Tomasz Sitek – przedstawiciel studentów

mgr Ilona Augustyniak – Kwestor, członek – przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Sekretarz Senatu

Michał Żak