Erasmus+

OGŁOSZENIE DLA Studentów

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy studentów Collegium Humanum do udziału w rekrutacji na mobilności (wyjazdy na studia i na praktyki) w ramach programu Erasmus+ na semestr zimowy roku akademickiego 2024/2025.

 

Zgłoszenia należy składać poprzez formularz online:

https://forms.office.com/e/4CYsniWfed?origin=lprLink


Aplikacje należy składać do 15 marca 2024.


Więcej informacji o studiach i praktykach w ramach programu Erasmus+, zasadach wyjazdów, stawkach grantów i uczelniach partnerskich znajduje się na podstronie Wyjazdy na studia oraz Praktyki/Staż absolwencki

Erasmus+ jest programem Unii Europejskiej na rzecz kształcenia, szkoleń, dobrych praktyk, młodzieży i sportu na lata 2021-2027. Jego budżet w wysokości 26,2 mld euro (ponad 11 mld euro więcej niż w poprzedniej edycji) stworzy dla ponad 10 mln Europejczyków możliwość rozwoju swoich umiejętności w innych krajach europejskich – realizacji studiów lub szkoleń, zdobycia doświadczenia zawodowego lub uczestnictwa w projekcie wolontariatu. Dzięki większemu dofinansowaniu będzie on również bardziej ukierunkowany na innowacyjność, ekologię i cyfryzację.

 

Celem programu Erasmus+ jest wkład w realizację założeń strategii „Europa 2020” na rzecz wzrostu gospodarczego, zatrudnienia, sprawiedliwości społecznej i włączenia społecznego, jak również strategicznych ram europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia 2020. Erasmus+ odegra również kluczową rolę w tworzonym do 2025 roku Europejskim Obszarze Edukacji, który ma zagwarantować młodym ludziom dostęp do edukacji i szkoleń na najwyższym poziomie, łatwe przemieszczanie się między systemami edukacji oraz dać im możliwość znalezienia pracy w całej Europie.

 

Erasmus+ ma wspierać zrównoważony rozwój swoich partnerów w dziedzinie szkolnictwa wyższego oraz przyczyniać się do osiągnięcia celów strategii UE na rzecz młodzieży