Rekrutacja trwa

Collegium Humanum Logo

Pomoc psychologiczna

Aby zapewnić odpowiednie wsparcie mentalne dla naszych studentów i pracowników w tych szczególnie trudnych czasach wszechobecnej pandemii, ograniczenia kontaktów społecznych i niepewności, Collegium Humanum stworzyło możliwość uzyskania bezpłatnej i profesjonalnej pomocy psychologicznej.

 

Jeśli doświadczają Państwo trudności w relacjach uczelnianych, rodzinnych, społecznych lub zawodowych, nie radzą sobie z nadmiernym stresem lub negatywnymi emocjami, zauważają kłopoty z koncentracją i utratą motywacji, własny niepokój lub irytację, doświadczają agresywnych zachowań lub znaleźli się w kryzysie psychicznym, zachęcamy do skorzystania konsultacji psychologicznych prowadzonych z zachowaniem poufności i kodeksu etyki psychologa PTP.

Dyżur prowadzony będzie przez doświadczonych psychologów i psychoterapeutów o zróżnicowanych życiorysach i wiedzy specjalistycznej – poniżej znajdziecie Państwo ich sylwetki. Co istotne – są to pracownice Collegium Humanum, zatrudnione w 4 różnych filiach, dzięki temu mają one bardzo dobre rozeznanie w środowisku lokalnym i są w stanie pokierować Państwa do zewnętrznych poradni i ośrodków wsparcia, jeśli będzie to wskazane lub rekomendowane.

Kalendarz dyżurów (z wyłączeniem świąt i dni wolnych od pracy):

  • Monika Wild-Urbanek (filia w Rzeszowie) – poniedziałki, godz. 14.00-15.30, nr tel. 784 938 185
  • Matylda Pachowicz (filia w Poznaniu) – środy, godz. 16.00-17.30, nr tel. 882 141 190 UWAGA! Ostatni dyżur w dniu 27.09.2023 r.
  • Małgorzata Krysa (filia w Warszawie) – czwartki, godz. 12.00-13.30, nr tel. 784 920 530
  • Aleksandra Malisz (filia we Wrocławiu) – piątki, godz. 19.00-20.30, nr tel. 532 111 760

Oprócz konsultacji telefonicznych, prośbę o pomoc można kierować przez 7 dni w tygodniu na adres mailowy pomoc.psychologa@humanum.pl, obsługiwany przez naszych ekspertów. Postaramy się odpowiadać na przesłane wiadomości nie dłużej niż w ciągu 1 dnia (za wyjątkiem weekendów, gdy czas na odpowiedź może wynieść do 2 dni).

 

Ze względu na duże zapotrzebowanie na tego typu wsparcie bardzo prosimy, aby przestrzegać reguły, iż jedna konsultacja telefoniczna nie powinna trwać dłużej niż 30 minut. W wyjątkowych sytuacjach dopuszczamy możliwość organizacji dłuższego spotkania (telefonicznego lub online w formie wideorozmowy) w godzinach trwania dyżuru po uprzednim uzgodnieniu za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

Jesteśmy dla Was i wspieramy w trudnych sytuacjach – zapraszamy na konsultacje!

 

Wsparcie jest realizowane w ramach projektu “Uczelnia dla człowieka – transformacja Collegium Humanum w uczelnię dostępną dla wszystkich”, nr POWR.03.05.00-00-A045/20, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Sylwetki psychologów:

Dr Matylda PachowiczDr Matylda Pachowicz – terapeutka, psychopedagog, psychotraumatolog, doradca psychospołeczny, adiunkt w poznańskiej filii Collegium Humanum, magister pedagogiki specjalnej, doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki. Propagatorka metod wspierających terapię osób o zaburzonym rozwoju, takich jak animaloterapia, arteterapia czy bajkoterapia.

Mgr Małgorzata Krysa – psycholożka, psychoterapeutka, seksuolożka, trenerka kompetencji miękkich, wykładowca w warszawskiej filii Collegium Humanum. Pracuje indywidualnie z osobami dorosłymi i z parami, posiada doświadczenie w poradnictwie psychologicznym dla osób znajdujących się w kryzysie życiowym, w tym dla osób z niepełnosprawnością.

Mgr Monika Wild-Urbanek – psycholog, prawnik ,wykładowca akademicki, terapeuta zaburzeń seksualnych, psychoterapeuta. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Swoją pracę poddaje stałej superwizji. Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych, psychoterapię par i rodzin oraz terapię seksuologiczną. Jest biegłym sądowym w zakresie psychologii i seksuologii.

mgr Aleksandra Malisz – psycholożka, kryminolożka, psychoterapeutka w trakcie certyfikacji, wykładowca we wrocławskiej filii Collegium Humanum. Posiada doświadczenie w pracy z osobami doświadczającymi kryzysu psychicznego oraz zakłóceniami równowagi emocjonalnej. Szczególnie zainteresowana tematyką związaną z interwencją kryzysową, profilaktyką traumy i wspieraniem rozwoju po traumie.

Akredytacje MNiSW

Akredytacje i Decyzje MEiN