Biuro Karier

Pierwsze biura karier powstały na początku XX wieku w uczelniach Wielkiej Brytanii. Ich głównym celem było doradztwo zawodowe dla studentów i absolwentów szkół wyższych. Z czasem idea biur karier trafiła również do Kanady, Australii i innych państw dawnego Imperium Brytyjskiego. W 1993 roku powstało pierwsze takie biuro w Polsce, a już 4 lata później otwarto 7 kolejnych. W 1998 roku biura podpisały porozumienie o powołaniu Ogólnopolskie Sieci Biur Karier i równocześnie deklarując wzajemną pomoc.

 

W 2004 roku status Biur Karier został opisany w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Od tej pory biura te oficjalnie stały się jednostkami działającymi na rzecz aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów szkół wyższych. Główny cel biur karier się nie zmienił i jest nim nadal doradztwo zawodowe oraz fachowa pomoc w znalezieniu zatrudnienia. Dodatkowymi zadaniami biura są m.in. gromadzenie informacji o rynku pracy, pośrednictwo w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych czy też pomoc w przygotowaniu studenta do procesu rekrutacji. 

Biuro Karier Collegium Humanum prowadzi również warsztaty i szkolenia, które mają za zadanie np. pomóc profesjonalnie przygotować do rozmowy kwalifikacyjnej, zredagować CV czy też podjąć negocjacje płacowe. Studenci znajdą tam również oferty praktyk, stażów, prac wakacyjnych za granicą, prac dorywczych czy wolontariatu. Biuro Karier ściśle współpracują z urzędami pracy. Ta współpraca polega na przekazywaniu sobie ofert, powoływaniu inicjatyw mających na celu zmniejszyć bezrobocie wśród studentów i absolwentów czy też organizowaniu wspólnych szkoleń.

 

Biuro Karier Collegium Humanum, aktywnie wspiera studentów w podejmowaniu pracy oraz jest odpowiedzialne za organizację i nadzór nad studenckimi praktykami zawodowymi. Biuro Karier Collegium Humanum organizuje spotkania indywidualne i grupowe, różnego rodzaju szkolenia i kursy, współpracujemy też z licznymi partnerami biznesowymi oraz agencjami pośrednictwa pracy w Polsce i zagranicą.

ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa
REGON 381457997
NIP 5252765348
VAT EU PL5252765348
Nr 383 w Ewidencji Uczelni Niepublicznych MNiSW