Studia I stopnia

Opłaty

 CZESNE ZA JEDEN ROK STUDIÓW

Opłata wpisowa

200

Studia w języku polskim

Studia stacjonarne

5400 
płatne jednorazowo za rok z góry
2800 
w dwóch ratach – za semestr z góry

580 

płatne w miesięcznych ratach

Studia niestacjonarne

4900 
płatne jednorazowo za rok z góry
2600 
w dwóch ratach – za semestr z góry

540 

płatne w miesięcznych ratach

Opłata wpisowa

200 

Studia w języku Rosyjskim

Studia stacjonarne

1800 
płatne jednorazowo za rok z góry
900 
w dwóch ratach – za semestr z góry

Studia niestacjonarne

1800 
płatne jednorazowo za rok z góry
900 
w dwóch ratach – za semestr z góry

Opłata wpisowa

200

Studia w języku angielskim

Studia stacjonarne

2500 
płatne jednorazowo za rok z góry
1250 
w dwóch ratach – za semestr z góry

Studia niestacjonarne

2500 
płatne jednorazowo za rok z góry
1250 
w dwóch ratach – za semestr z góry