Studia I stopnia

Opłaty

 CZESNE ZA JEDEN ROK STUDIÓW

Opłata wpisowa

200

Studia w języku polskim

Studia stacjonarne

5400 
płatne jednorazowo za rok z góry
2800 
w dwóch ratach – za semestr z góry

580 

płatne w miesięcznych ratach

Studia niestacjonarne

4900 
płatne jednorazowo za rok z góry
2600 
w dwóch ratach – za semestr z góry

540 

płatne w miesięcznych ratach

Opłata wpisowa

100 

Studia w języku Rosyjskim

Studia stacjonarne

1600 
płatne jednorazowo za rok z góry
850 
w dwóch ratach – za semestr z góry

Studia niestacjonarne

1300 
płatne jednorazowo za rok z góry
700 
w dwóch ratach – za semestr z góry

Opłata wpisowa

200

Studia w języku angielskim

Studia stacjonarne

2000 
płatne jednorazowo za rok z góry
1100 
w dwóch ratach – za semestr z góry

Studia niestacjonarne

2000 
płatne jednorazowo za rok z góry
1100 
w dwóch ratach – za semestr z góry