Studia JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Opłaty

 CZESNE ZA JEDEN ROK STUDIÓW

Opłata wpisowa

200  

Studia w języku polskim

Studia stacjonarne i niestacjonarne
4900 
płatne jednorazowo za rok z góry
2600 
w dwóch ratach – za semestr z góry

550 

w miesięcznych 10 ratach

Opłata wpisowa

200

Studia w języku Angielskim

Studia stacjonarne i niestacjonarne
2500
płatne jednorazowo za rok z góry
1300
w dwóch ratach – za semestr z góry

290

w miesięcznych 10 ratach

ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa
REGON 381457997
NIP 5252765348
Nr 383 w Ewidencji Uczelni Niepublicznych MNiSW