Studia JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Opłaty

 CZESNE ZA JEDEN ROK STUDIÓW

Opłata wpisowa

200  

Studia w języku polskim

Studia stacjonarne i niestacjonarne
2450 
w dwóch ratach – za semestr z góry

490 

w miesięcznych 10 ratach

Opłata wpisowa

200

Studia w języku Angielskim

Studia stacjonarne i niestacjonarne
1300
w dwóch ratach – za semestr z góry

290

w miesięcznych 10 ratach