Rekrutacja trwa

Collegium Humanum Logo

Koła naukowe

W Collegium Humanum najważniejsi interesariusze, jakimi są studenci tworzą i zrzeszają się w różnorodne organizacje studenckie. Są one zazwyczaj dobrowolne, a ich tematyka jest powiązana z zainteresowaniami studentów. Student, który zdecyduje się na zostanie uczestnikiem jednej z nich może więc rozwijać swoje pasje poznawcze, współtworzyć i zmieniać uczelnię.  Działalność w organizacjach studenckich to także możliwość pogłębiania zainteresowań naukowych poprzez organizowanie sympozjów, seminariów i konferencji naukowych oraz wydawanie czasopism. 

Aktywne uczestnictwo studentów w organizacjach studenckich to bardzo ważny element życia uczelnianego Collegium Humanum. Dzięki nim nie tylko student może zdobyć nowe umiejętności i poznawać ludzi, ale także odbyć praktyki oraz dodać do CV informację o doświadczeniu zawodowym. Działalność w organizacjach studenckich to także zwiększanie swoich szans i możliwości uzyskania stypendium Rektora CH.

Wypełnij formularz, aby pobrać katalog Collegium Humanum.