Koła naukowe

W Collegium Humanum najważniejsi interesariusze, jakimi są studenci tworzą i zrzeszają się w różnorodne organizacje studenckie. Są one zazwyczaj dobrowolne, a ich tematyka jest powiązana z zainteresowaniami studentów. Student, który zdecyduje się na zostanie uczestnikiem jednej z nich może więc rozwijać swoje pasje poznawcze, współtworzyć i zmieniać uczelnię.  Działalność w organizacjach studenckich to także możliwość pogłębiania zainteresowań naukowych poprzez organizowanie sympozjów, seminariów i konferencji naukowych oraz wydawanie czasopism. 

Aktywne uczestnictwo studentów w organizacjach studenckich to bardzo ważny element życia uczelnianego Collegium Humanum. Dzięki nim nie tylko student może zdobyć nowe umiejętności i poznawać ludzi, ale także odbyć praktyki oraz dodać do CV informację o doświadczeniu zawodowym. Działalność w organizacjach studenckich to także zwiększanie swoich szans i możliwości uzyskania stypendium Rektora CH.

Procedura powołania Koła Studenckiego

 1. Pomysł, wizja i misja
  Koło studenckie powinno mieć jasno określone cele, zakres tematyczny i harmonogram działań. Zanim podejmiesz decyzję o powołaniu nowego koła, upewnij się poprzez stronę internetową uczelni (https://humanum.pl/organizacje-studenckie), czy w jej ramach nie działa koło o podobnym profilu. Wówczas możesz do niego dołączyć. Jeśli zdecydujesz się założyć nowe koło, przygotuj proponowane: nazwę, cel działalności, harmonogram działań.
 2. Studenci
  Aby w ramach działalności uczelni, swoją pracę mogło rozpocząć koło studenckie, musi liczyć co najmniej 10 chętnych do działania studentów. Zainteresuj swoją ideą innych studentów i zaplanujcie wspólne działania.
 3. Formalności
  Koło studenckie to organizacja akademicka działająca w ramach przepisów statutowych i prawnych. Po zebraniu grupy studentów i rozpisaniu koncepcji na działalność koła, skontaktuj się z Prorektorem Collegium Humanum ds. Studenckich – prof. ucz. dr hab. Arkadiuszem Durasiewczem, prof. CH (arkadiusz.durasiewicz@humanum.pl), który pomoże Tobie w formalnym przeprowadzeniu procesu rejestracji koła.
 4. Identyfikacja graficzna, komunikacja
  Po oficjalnym zarejestrowaniu koła, czas rozpocząć jego działalność. Aby społeczność akademicka mogła dowiedzieć się o Waszej działalności, informacja o istnieniu nowego koła powinna pojawić się na stronie internetowej uczelni. Do tego będzie Wam potrzebna identyfikacja graficzna.  Skontaktujcie się z nami, aby stworzyć branding koła i umieścić informację o jego działalności na stronie.