Nabór wniosków stypendialnych przedłużony do dnia 15.05.2020. Szczegóły dotyczące naboru znajdują się w systemie eHumanum

Uczelniany Klub AZS

W dniu (23.02.2020 r.) formalnie ukonstytuował się w naszej rzeszowskiej filii Klub Uczelniany AZS Collegium Humanum. W zebraniu założycielskim uczestniczyli członkowie klubu oraz przedstawiciel Zarządu Środowiskowego Akademickiego Związku Sportowego w Rzeszowie, Pan Marek Ogrodniczek Członek Honorowy AZS w Polsce.

 

Ze strony władz uczelni w spotkaniu uczestniczył Prorektor Collegium Humanum filia w Rzeszowie, Pan dr Tomasz Kulesza oraz Dyrektor Instytutu Psychologii Collegium Humanum filia w Rzeszowie, Pan dr Henryk Pietrzak. Zachowując udokumentowany w protokole porządek obrad zapoznano uczestników z treścią statutu i regulaminu AZS, a następnie podjęto uchwały w sprawie formalnego utworzenia klubu oraz powołania jego zarządu.

W wyniku niejawnego głosowania ustalono następujący skład zarządu:

  • Izabela Kulaga – Prezes Klubu, 
  • Dominika Kulaga – Wiceprezes Klubu, 
  • Rączy Kamil – Sekretarz, 
  • Pietrzak Henryk – Członek Zarządu, 
  • Hałdys Nizar – Członek Zarządu.

 

Zarząd KU AZS Collegium Humanum zobowiązał się do działań, zmierzających do niezwłocznej rejestracji klubu w Zarządzie Głównym AZS, celem ujęcia klubu w Rejestrze Jednostek Terenowych AZS. Do zadań naszego klubu sportowego należeć będą między innymi: upowszechnianie i rozwijanie sportu wyczynowego, kultury fizycznej i turystyki, podnoszenie sprawności fizycznej społeczności akademickiej, pobudzanie aktywności i kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za losy uczelni i środowiska, podtrzymywanie tradycji narodowej, rozwój świadomości narodowej i obywatelskiej, a także wychowywanie członków zgodnie z tradycjami AZS.Izabela 

ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa
REGON 381457997
NIP 5252765348
VAT EU PL5252765348
Nr 383 w Ewidencji Uczelni Niepublicznych MNiSW

Wszelkie materiały (treści, teksty, ilustracje, zdjęcia itp.) przedstawione w obrębie domeny humanum.pl objęte są prawami autorskimi i podlegają ochronie na mocy „Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony: Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody autora jest zabronione.