Rekrutacja trwa

Uczelniany klub AZS Rzeszów

Skład zarządu:

  • Izabela Kulaga – Prezes Klubu, tel. 698 576 722
  • Dominika Kulaga – Wiceprezes Klubu, tel. 519 899 421
  • Kamil Rączy – Sekretarz
  • Henryk Pietrzak – Członek Zarządu
  • Nizar Hałdys – Członek Zarządu

Klub uczelniany Akademickiego Związku Sportowego (AZS) Collegium Humanum formalnie ukonstytuował się 23 lutego 2020 roku podczas zebrania założycielskiego, które odbyło się w murach Rzeszowskiej Filii Collegium Humanum.

 

Głównym Inicjatorem założenia Klubu była studentka I roku Psychologii z Rzeszowa Dominika Kulaga trenująca wyczynowo pływanie, członkini kadry narodowej młodzieżowców, złota i brązowa medalistka Akademickich Mistrzostw Polski w pływaniu 2020, srebrna medalistka Zimowych Mistrzostw Polski Seniorów i Młodzieżowców w pływaniu 2020, brązowa medalistka Zimowych Mistrzostw Polski Seniorów i Młodzieżowców w pływaniu 2019, wielokrotna finalistka Mistrzostw Polski. Marzeniem studentki było również reprezentowanie Collegium Humanum podczas zmagań pływackich na arenie ogólnopolskiej, dlatego też poczyniła kroki w kierunku utworzenia uczelnianego klubu, który idealnie wpasował się w misję Uczelnianego Centrum Sportowego działającego w strukturze Collegium Humanum,  zostając również jego Wiceprezeską. Niniejszym wpisała się w szczególne zaangażowanie Collegium Humanum w sport akademicki, znajdujące wyraz chociażby w członkostwie w konwencie Uczelni Mariana Dymalskiego, dr h.c., MBA, DBA. Pełni on również funkcję wiceprezesa FISU (Fédération Internationale du Sport Universitaire), Międzynarodowej Federacji Sportu Akademickiego.

Dzień 6 marca 2020 roku zapisze się w karcie historii klubu jako dzień, w którym oficjalnie podczas posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego AZS w Warszawie powołany został Klub Uczelniany AZS Collegium Humanum zrzeszony w formie jednostki regulaminowej działający w ramach Organizacji Środowiskowej AZS. Klub działa w oparciu o Statut. 

 

Organem wykonawczym Klubu jest Zarząd składający się z 5 osób. Skład Zarządu ustalony został podczas niejawnego głosowania podczas Zebrania Założycielskiego, a w jego skład wchodzą: Izabela Kulaga – Prezes Klubu, Dominika Kulaga – Wiceprezes Klubu, Kamil Rączy – Sekretarz, Henryk Pietrzak – Członek Zarządu i Nizar Hałdys – Członek Zarządu. Jednym z głównych celów Klubu jest upowszechnianie idei sprawności fizycznej, sportu, aktywnej rekreacji oraz zachęcenie jak największej liczby studentów do uprawiania sportu nie tylko wyczynowo, ale przede wszystkim dla zdrowia i przyjemności. Uczestniczenie w imprezach i zawodach sportowych, współpraca z władzami Uczelni, Samorządem Studenckim, organizacjami sportowymi, społecznymi, instytucjami samorządowymi. 

 

Za główny cel swojej działalności Klub postawił sobie rozwój sekcji sportowych, tak, aby jak największa rzesza studentów znalazła dla siebie możliwości spędzania wolnego czasu, uprawiania ulubionej dyscypliny oraz możliwości konfrontowania swych umiejętności ze studentami innych uczelni. Największym pragnieniem Klubu jest, aby szybko stał się wizytówką Collegium Humanum -wzorowo koordynując inicjatywy sportowe oraz odnosząc sukcesy na arenach nie tylko ogólnopolskich – w rozgrywkach amatorskich oraz akademickich.