Rekrutacja trwa

Filia w Szczecinie

ul. Plac Hołdu Pruskiego 9 (wejście od ul. Małopolskiej 12)
70-550 Szczecin

REGON: 381457997

NIP: 5252765348

Rejestr Uczelni Niepublicznych MNiSW: 383

Rekrutacja na studia licencjackie i magisterskie

+48 91 851 13 74

Rekrutacja na studia podyplomowe i MBA

+48 91 851 13 74

Biuro Obsługi Studiów licencjackich i magisterskich

Biuro Obsługi Studiów Podyplomowych i MBA

Kierunki

Psychologia jednolite magisterskie, dla licencjatów i magistrów (z online)

Psychologia jednolite magisterskie, dla licencjatów i magistrów – stacjonarne, niestacjonarne

Prorektorzy

Prorektor Filii w Szczecinie

prof. dr hab. inż. Bartosz Mickiewicz

Dyrektorzy

Dyrektor Collegium Humanum Szczecin

mgr inż. Anna Lisowska

Dyrektor Instytutu Psychologii

dr n. med. Magdalena Ostanek-Pańka

Koordynator ds. Praktyk

mgr Piotr Walkowiak

Opiekunowie kierunków

Psychologia, stacjonarne

dr n. med. Magdalena Ostanek-Pańka

Opiekun Pracowni Testów

dr n. med. Magdalena Ostanek-Pańka

Księgowość

Opłaty za studia, faktury, potwierdzenia wpłat

Inspektor Ochrony Danych Osobowych