Rekrutacja trwa

Filia we Wrocławiu

Oławska 11 wejście od ulicy Łaciarskiej 61
(budynek Quantum Oławska)
50-529 Wrocław

REGON: 381457997

NIP: 5252765348

Rejestr Uczelni Niepublicznych MNiSW: 383

Rekrutacja na studia licencjackie i magisterskie

+48 71 725 41 27

Rekrutacja na studia podyplomowe i MBA

+48 22 487 53 59

Biuro Obsługi Studiów

Biuro Obsługi Studiów licencjackich i magisterskich

Biuro Obsługi Studiów Podyplomowych i MBA

Kierunki

Psychologia jednolite magisterskie, dla licencjatów i magistrów – stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie I i II stopnia, stacjonarne, niestacjonarne

Pełnomocnicy

Pełnomocnik Rektora ds. Interesariuszy zewnętrznych

dr Jan Supiński

Dyrektorzy

Dyrektor Instytutu Psychologii

mgr Jarosław Kozłowski

Dyrektor Instytutu Zarządzania

dr Małgorzata Kwiedorowicz-Andrzejewska

Koordynator ds. Praktyk

Opiekunowie kierunków

Zarządzanie

dr Małgorzata Kwiedorowicz-Andrzejewska

Biblioteka

Monika Okupnik

Księgowość

Opłaty za studia, faktury, potwierdzenia wpłat

AZS

Uczelniany Klub AZS

Inspektor Ochrony Danych Osobowych