Rekrutacja trwa

Filia w Poznaniu

ul. Świętego Michała 43
61-119 Poznań

REGON: 381457997

NIP: 5252765348

Rejestr Uczelni Niepublicznych MNiSW: 383

Rekrutacja na studia licencjackie i magisterskie

+48 61 670 41 18

Rekrutacja na studia podyplomowe i MBA

+48 61 670 41 18

Biuro Obsługi Studiów licencjackich i magisterskich

Kierunki

Kryminologia I i II stopnia (z online)

Pedagogika I i II stopnia, stacjonarne, niestacjonarne

Psychologia studia jednolite magisterskie stacjonarne i niestacjonarne

Psychologia dla licencjatów i magistrów

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Prorektorzy

Prorektor Filii Collegium Humanum i Dyrektor Instytutu Pedagogiki w Poznaniu

dr Jakub Adamczewski, prof.CH

Dyrektorzy

Dyrektor Biura Obsługi Studentów

mgr Sylwia Bulczyńska-Szwab

Dyrektor Instytutu zarządzania

Dyrektor Instytutu Psychologii

dr Jolanta Vogt-Hajder, prof. CH

Dyrektor Instytutu Pedagogiki

dr Jakub Adamczewski, prof.CH

Koordynator ds. Praktyk

Marcin Gruszczyński

Opiekunowie kierunków

Kryminologia I i II stopnia stacjonarna, niestacjonarna (z online)

mgr Kamil Gaweł

Prawo (z online)

mgr Kamil Gaweł

Zarządzanie

dr Krzysztof Bondyra, prof. CH

Zarządzanie I i II stopnia, stacjonarne, niestacjonarne

dr Krzysztof Bondyra, prof. CH

Pedagogika I i II stopnia ,stacjonarne, niestacjonarne

dr Jakub Adamczewski, prof.CH

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (z online)

dr Jakub Adamczewski, prof.CH

Psychologia, stacjonarne

dr Jolanta Vogt-Hajder, prof. CH

Psychologia, niestacjonarne

dr Małgorzata Tyszkowska

Psychologia dla licencjatów i magistrów

Psychologia dla licencjatów i magistrów

dr Małgorzata Tyszkowska

Kierownik testów psychologicznych

mgr Agnieszka Hoffmann

Księgowość

Opłaty za studia, faktury, potwierdzenia wpłat

Inspektor Ochrony Danych Osobowych