Rekrutacja trwa

Filia w Poznaniu

Zespół

Prorektorzy

Prorektor Filii Collegium Humanum i Dyrektor Instytutu Pedagogiki w Poznaniu

dr Jakub Adamczewski, prof.CH

Pełnomocnicy

Pełnomocnik ds. Jakości Kształcenia

dr Hubert Paluch, MBA, MSc , prof. CH

Dyrektorzy

Dyrektor Biura Obsługi Studentów

mgr Sylwia Bulczyńska-Szwab

Dyrektor Instytutu zarządzania

dr Filip Szymczak, prof. CH

Dyrektor Instytutu Psychologii

dr Jolanta Vogt-Hajder, prof. CH

Dyrektor Instytutu Pedagogiki

dr Jakub Adamczewski, prof.CH

Koordynator ds. Praktyk

Dariusz Miedziaszczyk, Marcin Gruszczyński

Opiekunowie kierunków

Kryminologia I i II stopnia stacjonarna, niestacjonarna (z online)

mgr Kamil Gaweł

Prawo (z online)

mgr Kamil Gaweł

Zarządzanie

dr Krzysztof Bondyra, prof. CH

Zarządzanie I i II stopnia, stacjonarne, niestacjonarne

dr Krzysztof Bondyra, prof. CH

Pedagogika I i II stopnia ,stacjonarne, niestacjonarne

dr Jakub Adamczewski, prof.CH

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (z online)

dr Jakub Adamczewski, prof.CH

Psychologia, stacjonarne

dr Jolanta Vogt-Hajder, prof. CH

Psychologia, niestacjonarne

dr Małgorzata Tyszkowska

Psychologia dla licencjatów i magistrów

Psychologia dla licencjatów i magistrów

dr Małgorzata Tyszkowska

Komisja ds. Jakości Kształcenia:

dr Filip Szymczak prof.CH – przewodniczący

Kierownik testów psychologicznych

mgr Agnieszka Hoffmann

Księgowość

Opłaty za studia, faktury, potwierdzenia wpłat

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Logo Collegium Humanum

ul. Świętego Michała 43, 61-119 Poznań
REGON 381457997
NIP 5252765348
VAT EU PL5252765348
Nr 383 w Ewidencji Uczelni Niepublicznych MNiSW