Al. Jerozolimskie 133A

02-304 Warszawa

REGON: 381457997

NIP: 5252765348

Rejestr Uczelni Niepublicznych MNiSW: 383

Rekrutacja na studia licencjackie i magisterskie

+48 22 487 53 59

Rekrutacja na studia podyplomowe i MBA

+48 22 487 53 59

Biuro Obsługi Studiów

licencjackich i magisterskich

Podyplomowych i MBA

Prorektorzy

Prorektor ds. Studenckich

dr Piotr Jermakowicz.

Dyrektorzy

Dyrektor Instytutu Psychologii

Dyrektor Instytutu Pedagogiki

dr n. hum. Aldona Gąsienica-Szostak

Dyrektor Instytut Zarządzania i Finansów

prof. dr hab. Bartosz Mickiewicz

Dyrektor Instytutu Prawa, Administracji, Kryminologii i Bezpieczeństwa

Dyrektor Instytutu Mediów

mgr Aleksandra Fajęcka, MBA, DBA

Dyrektor Finansowy

Agnieszka Mydlarz

Manager

International

Koordynator ds. Praktyk

Marta Zadrożna

Opiekunowie kierunków

Administracja I i II stopnia, Bezpieczeństwo I i II stopnia, Kryminologia I i II stopnia Prawo, stacjonarne

dr Janusz Bryk

Administracja I i II stopnia, Bezpieczeństwo I i II stopnia, Kryminologia I i II stopnia Prawo, niestacjonarne (z online)

mgr Kamil Zagozdon

Finanse i rachunkowość I i II stopnia, Zarządzanie I i II stopnia stacjonarne

mgr Damian Wójcik

Finanse i rachunkowość I i II stopnia, Zarządzanie I i II stopnia niestacjonarne

dr Piotr Jermakowicz

Finanse i rachunkowość I i II stopnia, Zarządzanie I i II stopnia niestacjonarne (z online)

dr Adam Krzyżanowski

Media I i II stopnia, stacjonarne, niestacjonarne (z online)

mgr Dominika Bucholc

Pedagogika I i II stopnia, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, Praca socjalna, stacjonarne, niestacjonarne

Pedagogika I i II stopnia, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, Praca socjalna, stacjonarne, niestacjonarne

mgr Wioletta Korzeniowska

Psychologia, stacjonarne

dr Teresa Panas

Psychologia, niestacjonarne

mgr Małgorzata Krysa

Psychologia, niestacjonarne (z online)

mgr Agnieszka Kwiatkowska

Księgowość

Opłaty za studia, faktury, potwierdzenia wpłat

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Pełnomocnik ds. osób z niepełnosprawnością

Urszula Płochocka