Rekrutacja trwa

Collegium Humanum Logo

Management (studia w języku angielskim)

Studia I stopnia

  • Rodzaj studiów Studia I stopnia
  • Kierunek studiów Zarządzanie
  • Specjalność Ogólna
  • Tryb studiów STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE (Z ONLINE)
  • Czas trwania 3 lata (6 semestrów)

W odpowiedzi na oczekiwania rynku stworzyliśmy możliwość rozpoczęcia nauki w języku angielskim na kierunku Zarządzanie- studia I stopnia. Podczas zajęć (ćwiczeń wykładów oraz warsztatów) studenci oprócz zdobywania fundamentalnej wiedzy z zakresu zarządzania będą poznawać oraz porozumiewać się używając angielskiej terminologii biznesowej. Międzynarodowy charakter tych studiów rozwija otwartość oraz tolerancję na odmienne idee jak i rozwija praktyczne umiejętności komunikacji interpersonalnej.

Zarządzanie studia

Opłaty

Studia niestacjonarne online

STUDIUJ OD

240


w miesięcznych 10 ratach

PROCEDURA PRZYJĘCIA

KROK 1 - ZAREJESTRUJ SIĘ W REKRUTACJI ONLINE

KROK 2 - Postępuj zgodnie z instrukcją przesłaną mailem

Opłaty administracyjne:

  • opłata za legitymację studencką – 10 EUR

* pakiet premium – płatny za każdy rok akademicki, zawiera:

Wpłaty należy dokonać na swój indywidualny rachunek bankowy, który znajduje się w treści UMOWY O STUDIOWANIU (otrzymują ją Państwo po rejestracji online).

W tytule przelewu prosimy o podanie swojego numeru PESEL.

Rekrutacja na studia licencjackie i magisterskie

Akredytacje MNiSW

Akredytacje i Decyzje MEiN