fbpx

Rekrutacja trwa

Collegium Humanum Logo

Filia we Wrocławiu

Psychologia biznesu i coaching

STUDIA I STOPNIA

 • Rodzaj studiów STUDIA I STOPNIA
 • Kierunek studiów Zarządzanie
 • Specjalność Psychologia biznesu i coaching
 • Tryb studiów Studia stacjonarne i niestacjonarne
 • Czas trwania 3 LATA (6 SEMESTRÓW)
Specjalność Psychologia biznesu i coaching przygotowuje studenta do zdobycia wiedzy teoretycznej oraz podstawowych umiejętności praktycznych w zakresie coachingu oraz zarządzania przez coaching. Specjalność zawiera wiele angażujących ćwiczeń rozwijających umiejętności komunikacji interpersonalnej. Celem studiów jest doskonalenie podczas ćwiczeń, umiejętności studentów z zakresu wykorzystania narzędzi coachingowych zarówno w sferze osobistej jak i zawodowej. Studia te dają wykształcenie pozwalające wdrożyć proces coachingowy w firmie. Narzędzia i techniki coachingu stają się współcześnie ważnym czynnikiem wpływającym na skuteczność osób kierujących mniejszymi bądź większymi zespołami pracowniczymi, specjalistów oraz pracowników na każdym szczeblu organizacji.
Psychologia biznesu i coaching

Psychologia biznesu – dziedzina nauki zajmująca się aplikacją teorii psychologii w warunkach biznesowych, stosowana w celu zwiększenia efektywności pracowników i konkurencyjności organizacji.

Coaching – interaktywny proces rozwoju, poprzez metody związane z psychologią, realizowaniem procesu decyzyjnego do zaspokajania potrzeb, który pomaga organizacjom w przyspieszeniu tempa rozwoju i polepszeniu efektów działania.

Zagadnienia omawiane podczas studiów

 • Innowacyjność i kreatywność
 • Psychologia zachowań konsumenckich
 • Strategia kreatywna w reklamie
 • Etyka w biznesie
 • Zarządzanie stresem zawodowym
 • Zarządzanie relacjami z klientami

Perspektywy zatrudnienia

 • Koordynator procesów rozwojowych
 • Lider zespołu
 • Działy personalne
 • Coach w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach
 • Specjalista zajmujący się szkoleniami
 • Specjalista w zakresie potrzeb konsumentów
 • Firmy doradcze i konsultingowe
 • Poradnie specjalistyczne

Studia stacjonarne i niestacjonarne

STUDIUJ OD

490


w miesięcznych 10 ratach

PROCEDURA PRZYJĘCIA

KROK 1 - ZAREJESTRUJ SIĘ W REKRUTACJI ONLINE

KROK 2 - Postępuj zgodnie z instrukcją przesłaną mailem

Opłaty administracyjne:

 • opłata rekrutacyjna – 85 zł
 • opłata za legitymację studencką – 22 zł
 • opłata wpisowa – 200 zł

Wpisowe 0 zł do 9 czerwca

* pakiet premium – płatny za każdy rok akademicki, zawiera:

Wpłaty należy dokonać na swój indywidualny rachunek bankowy, który znajduje się w treści UMOWY O STUDIOWANIU (otrzymują ją Państwo po rejestracji online).

W tytule przelewu prosimy o podanie swojego numeru PESEL.

Rekrutacja na studia licencjackie i magisterskie

Wypełnij formularz, aby pobrać katalog Collegium Humanum.

ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa
REGON 381457997
NIP 5252765348
VAT EU PL5252765348
Nr 383 w Ewidencji Uczelni Niepublicznych MEiN

tel.: +48 22 487 53 59

Akredytacje MNiSW