Rekrutacja trwa

Filia w Rzeszowie

Szukaj
Close this search box.

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (Nauczycielska)

Studia Jednolite Magisterskie

 • Rodzaj studiów JEDNOLITE MAGISTERSKIE
 • Tryb studiów Studia stacjonarne, niestacjonarne, on-line
 • Czas trwania 5 LAT (10 SEMESTRÓW)

Studia obejmują dwie płaszczyzny kształcenia. Pierwsza z nich to podstawy edukacji małego i młodszego dziecka, drugi zaś to zajęcia warsztatowe i praktyczne, które kładą nacisk na sposoby poznawania z dziećmi środowiska społeczno-przyrodniczego oraz na nauczanie przedmiotów artystyczno-sprawnościowych. W trakcie studiów student odbędzie zawodową praktykę kształtującą jego umiejętności praktyczne. Absolwent zdobędzie kwalifikacje do pracy na stanowisku nauczyciela wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Absolwenci będą posiadać niezbędną wiedzę
i praktyczne umiejętności z zakresu:

Logopedii

Resocjalizacji

Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej

Doradztwa zawodowego

Diagnozy i terapii pedagogicznej

Pedagogiki szkolnej

Komunikacji interpersonalnej

Socjologii

Prawa oświatowego

Edukacji zdrowotnej

ZAGADNIENIA OMAWIANE PODCZAS STUDIÓW

 • Techniki pracy umysłowej
 • Teoretyczne podstawy kształcenia
 • Pedagogika kreatywna w teorii i praktyce
 • Pedagogika wczesnoszkolna
 • Pedagogika przedszkolna
 • Metody badań pedagogicznych
 • Współpraca środowiskowa w szkole
 • Historia wychowania
 • Pedagogika porównawcza
 • Ekspresja ruchowa dziecka
 • Trudności adaptacyjne dziecka
 • Współpraca z rodzicami

Perspektywy zatrudnienia

Instytucje naukowe

Placówki edukacyjne (żłobki, przedszkola, szkoły)

Placówki opiekuńczo-wychowawcze (domy dziecka, policyjne izby dziecka)

Domy kultury

Urzędy pracy

Ośrodki pomocy społecznej

Organizacje pozarządowe

Opłaty

Studia stacjonarne i niestacjonarne

STUDIUJ OD

550


w miesięcznych 10 ratach

PROCEDURA PRZYJĘCIA

KROK 1 - ZAREJESTRUJ SIĘ W REKRUTACJI ONLINE

KROK 2 - Postępuj zgodnie z instrukcją przesłaną mailem

Opłaty administracyjne:

 • opłata rekrutacyjna – 85 zł
 • opłata za legitymację studencką – 22 zł
 • opłata wpisowa – 200 zł

Wpisowe 0 zł do 29 lutego

LUB WYKUP PAKIET PREMIUM STUDENT* – 490zł

Wpłaty należy dokonać na swój indywidualny rachunek bankowy, który znajduje się w treści UMOWY O STUDIOWANIU (otrzymują ją Państwo po rejestracji online).

W tytule przelewu prosimy o podanie swojego numeru PESEL.

Rekrutacja na studia licencjackie i magisterskie