Rekrutacja trwa

Filia w Rzeszowie

Szukaj
Close this search box.

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (Nauczycielska)

Studia Jednolite Magisterskie

 • Rodzaj studiów JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE
 • Tryb studiów STUDIA NIESTACJONARNE I ON-LINE
 • TYTUŁ ZAWODOWY MAGISTER PEDAGOGIKI PRZEDSZKOLNEJ I WCZESNOSZKOLNEJ

Niestacjonarne studia jednolite magisterskie na kierunku PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA z możliwością indywidualnej organizacji studiów dla osób posiadających ukończone studia wyższe i tytuł zawodowy magistra lub licencjata (w szczególności z kierunku pedagogika).

W trakcie studiów realizowany jest pełny program kształcenia studiów jednolitych magisterskich na PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA. W trakcie studiów na zasadach określonych w Regulaminie Studiów Collegium Humanum można ubiegać się o Indywidualną Organizację Studiów oraz przeniesienie części osiągnięć z poprzednich studiów (przedmioty kształcenia ogólnego, fakultatywne, lektoraty, proseminarium, specjalnościowe itp.). Dzięki uznaniu i zaliczeniu wybranych przedmiotów z programu studiów jednolitych magisterskich na kierunku PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA, można zdobyć pełne wykształcenie nauczycielskie, w czasie znacząco krótszym niż 5 lat.

Prowadzone przez Collegium Humanum studia niestacjonarne w Warszawie oferują wszechstronne przygotowanie do wykonywania zawodu pedagoga. Program studiów obejmuje następujące moduły realizowane podczas całego cyklu nauczania:

 • Kształcenie ogólne i podstawy działań pedagogicznych
 • Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne
 • Przygotowanie merytoryczne
 • Dydaktyka wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
 • Podstawy pedagogiki specjalnej

W programie studiów uwzględniono różne formy zajęć m.in. wykłady, ćwiczenia, zajęcia praktyczne, konwersatoria, warsztaty, seminarium.

Absolwenci Pedagogiki będą posiadać niezbędną wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu:

Logopedii

Resocjalizacji

Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej

Doradztwa zawodowego

Diagnozy i terapii pedagogicznej

Pedagogiki szkolnej

Komunikacji interpersonalnej

Socjologii

Prawa oświatowego

Edukacji zdrowotnej

ZAGADNIENIA OMAWIANE PODCZAS STUDIÓW

 • Techniki pracy umysłowej
 • Teoretyczne podstawy kształcenia
 • Pedagogika kreatywna w teorii i praktyce
 • Pedagogika wczesnoszkolna
 • Pedagogika przedszkolna
 • Metody badań pedagogicznych
 • Współpraca środowiskowa w szkole
 • Historia wychowania
 • Pedagogika porównawcza
 • Ekspresja ruchowa dziecka
 • Trudności adaptacyjne dziecka
 • Współpraca z rodzicami

Perspektywy zatrudnienia

Instytucje naukowe

Placówki edukacyjne (żłobki, przedszkola, szkoły)

Placówki opiekuńczo-wychowawcze (domy dziecka, policyjne izby dziecka)

Domy kultury

Urzędy pracy

Ośrodki pomocy społecznej

Organizacje pozarządowe

Studia stacjonarne i niestacjonarne

STUDIUJ OD

550


w miesięcznych 10 ratach

PROCEDURA PRZYJĘCIA

KROK 1 - ZAREJESTRUJ SIĘ W REKRUTACJI ONLINE

KROK 2 - Postępuj zgodnie z instrukcją przesłaną mailem

Opłaty administracyjne:

 • opłata rekrutacyjna – 85 zł
 • opłata za legitymację studencką – 22 zł
 • opłata wpisowa – 200 zł

Wpisowe 0 zł do 29 lutego

LUB WYKUP PAKIET PREMIUM STUDENT* – 490zł

Wpłaty należy dokonać na swój indywidualny rachunek bankowy, który znajduje się w treści UMOWY O STUDIOWANIU (otrzymują ją Państwo po rejestracji online).

W tytule przelewu prosimy o podanie swojego numeru PESEL.

Rekrutacja na studia licencjackie i magisterskie