Rekrutacja trwa

Filia w Lublinie

Psychologia kryzysu i interwencji kryzysowej Lublin

JEDNOLITE MAGISTERSKIE

 • Rodzaj studiów JEDNOLITE MAGISTERSKIE
 • Kierunek studiów Psychologia
 • Specjalność Psychologia kryzysu i interwencji kryzysowej Lublin
 • Tryb studiów STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE
 • Czas trwania 5 LAT (10 SEMESTRÓW)
Występowanie kryzysów psychologicznych o rozmaitej problematyce, głębi i złożoności staje się coraz częstsze. W obliczu kryzysu psychologicznego, osoba nim dotknięta często doświadcza zaburzenia codziennego funkcjonowania, trudności w „ogarnianiu rzeczywistości”, czy trudności w utrzymaniu poczucia sensu i celowości życia. W takich przypadkach niezbędna staje się wieloaspektowa i interdyscyplinarna pomoc osobom w kryzysie. Proponowana specjalność wyposaża studenta w wiedzę i umiejętności udzielenia pomocy w sytuacji kryzysu sytuacyjnego, środowiskowego, rozwojowego, a także egzystencjalnego. Student nauczy się planować i stosować strategie interwencji z uwzględnieniem przepracowania i zmodyfikowania negatywnych uczuć poprzez wpływ struktur poznawczych na procesy emocjonalne i zachowanie klienta a także kształtowanie w kliencie poczucia bezpieczeństwa poprzez budowanie jego zasobów i odporności do skonfrontowania się z traumatycznymi doświadczeniami. Po ukończeniu kształcenia student będzie przygotowany do prowadzenia programów pomocy, doradztwa, edukacji oraz organizowania grup wsparcia.
Psychologia kryzysu i interwencji kryzysowej

Zagadnienia omawiane podczas studiów

 • Kryzys psychologiczny
 • Stres, radzenie sobie ze stresem, zaburzenia spowodowane stresem
 • Modele interwencji kryzysowej
 • Interwencja kryzysowa w rodzinie
 • Wybrane problemy interwencji kryzysowej
 • Indywidualna pomoc w kryzysie

Perspektywy zatrudnienia

 • w ośrodkach interwencji kryzysowej,
 • w systemie ratownictwa państwowego,
 • w domach pomocy społecznej,
 • w policji,
 • w zakładach karnych,
 • w hospicjach.

Studia stacjonarne i niestacjonarne

STUDIUJ OD

490


w miesięcznych 10 ratach

PROCEDURA PRZYJĘCIA

KROK 1

ZAREJESTRUJ SIĘ W REKRUTACJI ONLINE

KROK 2

Postępuj zgodnie z instrukcją przesłaną mailem

Opłaty administracyjne:

 • opłata rekrutacyjna – 85 zł
 • opłata za legitymację studencką – 22 zł
 • opłata wpisowa – 200 zł

Wpisowe 0 zł do 31 października

LUB WYKUP PAKIET PREMIUM STUDENT* – 490zł

Wpłaty należy dokonać na swój indywidualny rachunek bankowy, który znajduje się w treści UMOWY O STUDIOWANIU (otrzymują ją Państwo po rejestracji online).

W tytule przelewu prosimy o podanie swojego numeru PESEL.

Rekrutacja na studia LICENCJACKIE I MAGISTERSKIE