Rekrutacja trwa

Collegium Humanum Logo

Filia w Lublinie

Psychologia kryzysu i interwencji kryzysowej Lublin

JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  • Rodzaj studiów JEDNOLITE MAGISTERSKIE
  • Kierunek studiów Psychologia
  • Specjalność Psychologia kryzysu i interwencji kryzysowej Lublin
  • Tryb studiów STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE
  • Czas trwania 5 LAT (10 SEMESTRÓW)
Występowanie kryzysów psychologicznych o rozmaitej problematyce, głębi i złożoności staje się coraz częstsze. W obliczu kryzysu psychologicznego, osoba nim dotknięta często doświadcza zaburzenia codziennego funkcjonowania, trudności w „ogarnianiu rzeczywistości”, czy trudności w utrzymaniu poczucia sensu i celowości życia. W takich przypadkach niezbędna staje się wieloaspektowa i interdyscyplinarna pomoc osobom w kryzysie. Proponowana specjalność wyposaża studenta w wiedzę i umiejętności udzielenia pomocy w sytuacji kryzysu sytuacyjnego, środowiskowego, rozwojowego, a także egzystencjalnego. Student nauczy się planować i stosować strategie interwencji z uwzględnieniem przepracowania i zmodyfikowania negatywnych uczuć poprzez wpływ struktur poznawczych na procesy emocjonalne i zachowanie klienta a także kształtowanie w kliencie poczucia bezpieczeństwa poprzez budowanie jego zasobów i odporności do skonfrontowania się z traumatycznymi doświadczeniami. Po ukończeniu kształcenia student będzie przygotowany do prowadzenia programów pomocy, doradztwa, edukacji oraz organizowania grup wsparcia.
Psychologia kryzysu i interwencji kryzysowej

Zagadnienia omawiane podczas studiów

  • Kryzys psychologiczny
  • Stres, radzenie sobie ze stresem, zaburzenia spowodowane stresem
  • Modele interwencji kryzysowej
  • Interwencja kryzysowa w rodzinie
  • Wybrane problemy interwencji kryzysowej
  • Indywidualna pomoc w kryzysie

Perspektywy zatrudnienia

  • w ośrodkach interwencji kryzysowej,
  • w systemie ratownictwa państwowego,
  • w domach pomocy społecznej,
  • w policji,
  • w zakładach karnych,
  • w hospicjach.

Studia stacjonarne i niestacjonarne

STUDIUJ OD

550


w miesięcznych 10 ratach

PROCEDURA PRZYJĘCIA

KROK 1

ZAREJESTRUJ SIĘ W REKRUTACJI ONLINE

KROK 2

Postępuj zgodnie z instrukcją przesłaną mailem

Opłaty administracyjne:

  • opłata rekrutacyjna – 85 zł
  • opłata za legitymację studencką – 22 zł
  • opłata wpisowa – 200 zł

Wpisowe 0 zł do 30 września

* pakiet premium – płatny za każdy rok akademicki, zawiera:

Wpłaty należy dokonać na swój indywidualny rachunek bankowy, który znajduje się w treści UMOWY O STUDIOWANIU (otrzymują ją Państwo po rejestracji online).

W tytule przelewu prosimy o podanie swojego numeru PESEL.

Rekrutacja na studia jednolite magisterskie

Wypełnij formularz, aby pobrać katalog Collegium Humanum.