Rekrutacja trwa

Filia w Rzeszowie

Psychologia dla licencjatów i magistrów

JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  • Rodzaj studiów JEDNOLITE MAGISTERSKIE
  • Kierunek studiów PsychologiaRzeszów
  • Specjalność Psychologia dla licencjatów i magistrów
  • Tryb studiów STUDIA NIESTACJONARNE
  • Czas trwania 5 LAT (10 SEMESTRÓW)
Niestacjonarne studia jednolite magisterskie na kierunku Psychologia z możliwością indywidualnej organizacji studiów dla kandydatów posiadających ukończone studia wyższe i tytuł zawodowy magistra lub licencjata z innych kierunków studiów. W trakcie studiów realizowany jest pełny program kształcenia studiów jednolitych magisterskich na kierunku Psychologia. W trakcie studiów na zasadach określonych w Regulaminie Studiów Collegium Humanum można ubiegać się o Indywidualną Organizację Studiów oraz przeniesienie części osiągnięć z poprzednich studiów (przedmioty kształcenia ogólnego, fakultatywne, lektoraty, proseminarium itp.). Dzięki uznaniu i zaliczeniu wybranych przedmiotów z programu studiów jednolitych magisterskich Psychologia, można zdobyć pełne wykształcenie psychologiczne, w czasie znacząco krótszym niż 5 lat, umożliwiające dostęp do zawodu psychologa. Nasi studenci psychologii zwiększają swoje umiejętności, poziom wiedzy z zakresu zagadnień psychologicznych, zdobywają możliwości rozwoju, co skutkuje zwiększeniem atrakcyjności studentów na aktualnym rynku pracy. Konieczne jest dołączenie do dokumentów rekrutacyjnych dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat lub magisterium) wraz z suplementem do dyplomu. W przypadku nieposiadania suplementu do dyplomu należy dołączyć kartę przebiegu studiów wydaną przez uczelnię, w której uzyskano tytuł zawodowy. Każda specjalność dostępna na kierunku studiów Psychologia jest możliwa do realizacji i jest wybierana przez studenta w czasie realizacji programu studiów.
studia psychologiczne warszawa

Studia stacjonarne i niestacjonarne

STUDIUJ OD

735


w miesięcznych 10 ratach

PROCEDURA PRZYJĘCIA

KROK 1

ZAREJESTRUJ SIĘ W REKRUTACJI ONLINE

KROK 2

Postępuj zgodnie z instrukcją przesłaną mailem

Opłaty administracyjne:

  • opłata rekrutacyjna – 85 zł
  • opłata za legitymację studencką – 22 zł
  • opłata wpisowa – 200 zł

Wpisowe 0 zł do 1 października

* pakiet premium – płatny za każdy rok akademicki, zawiera:

Wpłaty należy dokonać na swój indywidualny rachunek bankowy, który znajduje się w treści UMOWY O STUDIOWANIU (otrzymują ją Państwo po rejestracji online).

W tytule przelewu prosimy o podanie swojego numeru PESEL.

Rekrutacja na studia licencjackie i magisterskie

Wypełnij formularz, aby pobrać katalog Collegium Humanum.