Rekrutacja trwa

Collegium Humanum Logo

Filia w Rzeszowie

Przywództwo w biznesie

STUDIA I STOPNIA

 • Rodzaj studiów STUDIA I STOPNIA
 • Kierunek studiów ZarzadzanieI
 • Specjalność Przywództwo w biznesie
 • Tryb studiów STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE
 • Czas trwania 3 LATA (6 SEMESTRÓW)
Celem specjalności Przywództwo w biznesie jest przygotowanie studentów do pełnienia wiodących ról w różnego rodzaju organizacjach oraz stworzenie im warunków do rozwinięcia osobistych cech przywódczych. W czasie studiów studenci kształtują kompetencje zarówno w zakresie kierowania sobą i ludźmi, jak i tworzenia strategii rozwoju organizacji czy biznesu. Absolwent specjalności posiada wiedzę z zakresu psychodynamicznego ujęcia przywództwa, które odchodzi od klasycznych teorii opartych na osobowości, kompetencjach czy stylu. Daje wykształcenie na temat przywództwa transformacyjnego, ukierunkowanego na podejmowanie działań motywacyjnych, umożliwiających pracownikom wychodzenie poza ich własne ograniczenia. Porusza kwestie etyczne przywództwa oraz społecznej odpowiedzialności biznesu, jako konsekwencji etycznej postawy lidera.
Przywództwo w biznesie

ABSOLWENCI BĘDĄ POSIADAĆ NIEZBĘDNĄ WIEDZĘ
I PRAKTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU:

Coachingu i mentoringu

Negocjacji

Stylów przywództwa

Motywacji

Wystąpień publicznych

Zagadnienia omawiane podczas studiów

 • Podstawy przywództwa
 • Kompetencje menedżera
 • System motywacji w organizacji
 • Etyka przywództwa
 • Zarządzanie stresem zawodowym
 • Warsztat organizatorski menedżera

Perspektywy zatrudnienia

 • Menedżerowie średniego i wyższego szczebla
 • Właściciele firm
 • Negocjatorzy
 • Specjalista ds. konsultingu
 • Doradcy klienta
 • Własna działalność gospodarcza na rynku międzynarodowym
 • Podmioty specjalizujące się w badaniach rynku i analizie danych
 • Doradca, konsultant, ekspert w zakresie zarządzania

Studia stacjonarne i niestacjonarne

STUDIUJ OD

490


w miesięcznych 10 ratach

PROCEDURA PRZYJĘCIA

KROK 1

ZAREJESTRUJ SIĘ W REKRUTACJI ONLINE

KROK 2

Postępuj zgodnie z instrukcją przesłaną mailem

Opłaty administracyjne:

 • opłata rekrutacyjna – 85 zł
 • opłata za legitymację studencką – 22 zł
 • opłata wpisowa – 200 zł

Wpisowe 0 zł do 30 września

LUB WYKUP PAKIET PREMIUM STUDENT* – 490zł

Wpłaty należy dokonać na swój indywidualny rachunek bankowy, który znajduje się w treści UMOWY O STUDIOWANIU (otrzymują ją Państwo po rejestracji online).

W tytule przelewu prosimy o podanie swojego numeru PESEL.

Rekrutacja na studia licencjackie i magisterskie

Wypełnij formularz, aby pobrać katalog Collegium Humanum.

Akredytacje MNiSW

Akredytacje i Decyzje MEiN