Rekrutacja trwa

Filia w Szczecinie

Neuropsychologia Szczecin

JEDNOLITE MAGISTERSKIE

 • Rodzaj studiów JEDNOLITE MAGISTERSKIE
 • Kierunek studiów Psychologia
 • Specjalność Neuropsychologia Szczecin
 • Tryb studiów STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE
 • Czas trwania 5 LAT (10 SEMESTRÓW)
Studia przygotowują teoretycznie i praktycznie do zawodu psychologa w pracy diagnostycznej i terapeutycznej z osobami z deficytami neuropsychologicznymi. Studia rozwijają kompetencje w zakresie czynności diagnostyczno-terapeutycznych w pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z dysfunkcjami układu nerwowego, przejawiającymi zaburzenia w funkcjonowaniu poznawczym, emocjonalnym, społecznym i zawodowym.
Neuropsychologia

ABSOLWENCI BĘDĄ POSIADAĆ NIEZBĘDNĄ WIEDZĘ
I PRAKTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU:

Neuroanatomii, neurologii i neurofizjologii

Neuroradiologii i rehabilitacji neuropsychologicznej

Neuropsychologii dzieci i młodzieży

Zaburzeń w obrębie układu nerwowego (ADHD, autyzm, zespół Aspergera, FASD i inne);

Diagnozy neuropsychologicznej dzieci i osób dorosłych;

Terapii neuropsychologicznej.

Zagadnienia omawiane podczas studiów

 • budowa i funkcje mózgu
 • deficyty poznawcze towarzyszące zaburzeniom
 • diagnoza neuropsychologiczna
 • testowe metody oceny neuropsychologicznej
 • neuropsychologia poznawcza
 • kierunki psychologii klinicznej
 • neuromarketing
 • neuropsychologia dzieci i młodzieży
 • neuropsychologia kliniczna
 • deficyty poznawcze towarzyszące zaburzeniom neuropsychologicznym – diagnoza
 • psychofarmakologia
 • psychosomatyka
 • rehabilitacja neuropsychologiczna

Perspektywy zatrudnienia

 • Publiczna i niepubliczna ochrona zdrowia (szpitale, przychodnie etc.)
 • placówki edukacyjne
 • prywatne poradnie, kliniki i gabinety
 • fundacje i stowarzyszenia
 • poradnie pedagogiczno-psychologiczne
 • placówki dla osób nietypowo rozwijających się
 • domy opieki dla osób wykazujących schorzenia neurologiczne

Studia stacjonarne i niestacjonarne

STUDIUJ OD

550


w miesięcznych 10 ratach

PROCEDURA PRZYJĘCIA

KROK 1

ZAREJESTRUJ SIĘ W REKRUTACJI ONLINE

KROK 2

Postępuj zgodnie z instrukcją przesłaną mailem

Opłaty administracyjne:

 • opłata rekrutacyjna – 85 zł
 • opłata za legitymację studencką – 22 zł
 • opłata wpisowa – 200 zł

Wpisowe 0 zł do 31 października

LUB WYKUP PAKIET PREMIUM STUDENT* – 490zł

Wpłaty należy dokonać na swój indywidualny rachunek bankowy, który znajduje się w treści UMOWY O STUDIOWANIU (otrzymują ją Państwo po rejestracji online).

W tytule przelewu prosimy o podanie swojego numeru PESEL.

Rekrutacja na studia jednolite magisterskie