Rekrutacja trwa

Akredytacja Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA) dla Psychologii w Poznaniu

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA) na podstawie przeprowadzonej wizytacji i oceny programowej wystawiło pozytywną ocenę dla jednolitych studiów magisterskich dla kierunku Psychologia prowadzonych na Collegium Humanum w filii w Poznaniu. Proces kształcenia „umożliwia studentom kierunku psychologia osiągnięcie założonych efektów uczenia się dla jednolitych studiów magisterskich o profilu praktycznym”. Podkreślono, że spełnione zostały wszystkie kryteria określone w obowiązującym rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 
PKA przyznało swoją akredytację na okres min. 5 lat.
 
Dziękujemy naszym studentom, dydaktykom i partnerom za zaangażowanie pozwalające na rozwój studiów Psychologia na Collegium Humanum.
 
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do sprawdzenia oferty edukacyjnej na pozytywnie ocenionym przez PKA kierunku – https://humanum.pl/studia-w-poznaniu/psychologia-2/